Vítám Vás

na webových strankách vranovické farnosti, které mají být nástrojem, jak oslovit a informovat všechny farníky i širokou veřejnost o dění ve farnosti Vranovice a také v dalších dvou spravovaných farnostech Ivaň a Pouzdřany.

otec Jaroslav