Mše 28.10.2018

Dnešní mši svatou jsme slavili slavnost zasvěcení kostela a současně svátek 100. let naší republiky. Po mši svaté všichni účastníci bohoslužby šli společně k pomníku za kostelem, zde otec Jaroslav zapálil svíčku a společně jsme zazpívali státní hymnu. Při založení republiky skauti a skautky roznášeli poštu. Dnes, u příležitosti oslav 100 let, roznášeli malí skauti slavnostní náladu – symbolicky přede mší rozdali lidem trikolory (bohužel se na každého nedostalo). Skauti se zapojují do oslav republiky na mnoha místech

Poděkování za úrodu a Misijní neděle 2018

V neděli 14.10.2018 naše farnost poděkovala za úrodu. Mši svatou sloužil otec Sommer. Slavnostní výzdobu připravila rodina Machova a Stejskalova.
Poděkování za fotky patří panu Oldřichu Vybíralovi staršímu.

 

Misijní neděli v našem kostele 21.10.2018 kromě sbírky zpestřilo tématické zpívání Scholy Vranovice pod vedením Klárky Hladíkové a animace dětí, které zorganizovala paná učitelka Stejskalová. Sbírka, vybraná tuto neděli poslouží na potřeby misijí.

Pouť do Žarošic 2018

Na Zlatou sobotu 8. září se řada věřících z našich farností vypravila na pouť do Žarošic. Letošní pouť v jubilejním roce oslav 100. let Československé republiky toužili někteří mladí z Vranovic prožít ve slavnostním průvodu v krojích se soškou Panny Marie. Jako obnovení staré tradice. Nápad se zrodil v hlavě Jiřího Mazucha, který oslovil ostatní mladé a otce Jaroslava. Otec Jaroslav požádal vedení obce o zapůjčení místních krojů. Díky ochotě vedení naší obce, jež bezplatně zapůjčilo kroje a veliteli místní jednotky sboru dobrovolných hasičů, který nám umožnil dopravit sochu hasičským autem do Žarošic, se celá akce zdárně povedla. Nosítka zapůjčil otec Jaroslav z mikulovské farnosti. Poutní sošku Panny Marie obětavě očistila a nazdobila rodina Machova a Stejskalova. V Žarošicích jsme byli přítomni ve Vranovických krojích na hlavní poutní mši a večerním průvodu soch. Hlavní poutní mši předsedal otec kardinál Dominik Duka. Zakončení hlavních obřadů bylo symbolické Československou hymnou. Nejmenšími družičkami byly Kateřina a Markéta Pocházkovy, ostatní krojovaní byli bratři Michal, Jiří a Michal Mazuchovi, Ludmila Hovězáková, Anna Vybíralová, Antonín a Pavel Kukletovi. Naše kroje v průvodu zaujaly řadu lidí, kteří se vyptávali, odkud jsme. Pokud to bude možné a dá-li Pán Bůh zkusíme v tradici pokračovat i napřesrok.

Rodinná pouť na Velehrad

Tuto sobotu 23. června je možno se přidat k rodinám z naší farnosti, které plánují pouť na Velehrad (mše sv. v 9:00) a návštěvu Modré.
Doprava individuální.
Bližší informace Kukletovi a Čábelkovi tel.731 112 595. Odjezd v 7:00 od vranovického kostela.

vranovicefarnostrajce.net

Pouť na Vranov a mše za skauty

Mše za skauty v pátek 27. dubna se zúčastnila většina věřících dětí oddílu Jaguáři. Přišlo také několik rodičů.

Diecézní pouť ministrantů na Vranov
Naše skupinka z mikulovského děkanátu (dětí z farnosti Ivaň, Vranovice a Přibice) putovala letos z kláštera Klarisek v Soběšicích. Po cestě děti plnily úkoly a sbíraly informace o svatém Václavovi. I když jsme se neumístili na prvních místech, bylo nám odměnou fajn společenství po cestě a rytířský program a mše s otcem biskupem na Vranově.