Mše 28.10.2018

Dnešní mši svatou jsme slavili slavnost zasvěcení kostela a současně svátek 100. let naší republiky. Po mši svaté všichni účastníci bohoslužby šli společně k pomníku za kostelem, zde otec Jaroslav zapálil svíčku a společně jsme zazpívali státní hymnu. Při založení republiky skauti a skautky roznášeli poštu. Dnes, u příležitosti oslav 100 let, roznášeli malí skauti slavnostní náladu – symbolicky přede mší rozdali lidem trikolory (bohužel se na každého nedostalo). Skauti se zapojují do oslav republiky na mnoha místech

Pouť do Žarošic 2018

Na Zlatou sobotu 8. září se řada věřících z našich farností vypravila na pouť do Žarošic. Letošní pouť v jubilejním roce oslav 100. let Československé republiky toužili někteří mladí z Vranovic prožít ve slavnostním průvodu v krojích se soškou Panny Marie. Jako obnovení staré tradice. Nápad se zrodil v hlavě Jiřího Mazucha, který oslovil ostatní mladé a otce Jaroslava. Otec Jaroslav požádal vedení obce o zapůjčení místních krojů. Díky ochotě vedení naší obce, jež bezplatně zapůjčilo kroje a veliteli místní jednotky sboru dobrovolných hasičů, který nám umožnil dopravit sochu hasičským autem do Žarošic, se celá akce zdárně povedla. Nosítka zapůjčil otec Jaroslav z mikulovské farnosti. Poutní sošku Panny Marie obětavě očistila a nazdobila rodina Machova a Stejskalova. V Žarošicích jsme byli přítomni ve Vranovických krojích na hlavní poutní mši a večerním průvodu soch. Hlavní poutní mši předsedal otec kardinál Dominik Duka. Zakončení hlavních obřadů bylo symbolické Československou hymnou. Nejmenšími družičkami byly Kateřina a Markéta Pocházkovy, ostatní krojovaní byli bratři Michal, Jiří a Michal Mazuchovi, Ludmila Hovězáková, Anna Vybíralová, Antonín a Pavel Kukletovi. Naše kroje v průvodu zaujaly řadu lidí, kteří se vyptávali, odkud jsme. Pokud to bude možné a dá-li Pán Bůh zkusíme v tradici pokračovat i napřesrok.

Rodinná pouť na Velehrad

Tuto sobotu 23. června je možno se přidat k rodinám z naší farnosti, které plánují pouť na Velehrad (mše sv. v 9:00) a návštěvu Modré.
Doprava individuální.
Bližší informace Kukletovi a Čábelkovi tel.731 112 595. Odjezd v 7:00 od vranovického kostela.

vranovicefarnostrajce.net

Biřmování 2018

7. dubna 2018 15 mladých lidí přijalo z rokou otce biskupa Pavla svátost křesťanské dospělosti.
Bezprostřední přípravě předcházel večer chval a po biřmování byl slavnostní přípitek
Na rajčeti je pouze několik vybraných fotografií. Celé fotoalbum je možno stáhnout z google disku

Postní hra – místa křížů + úkoly

Děkujem všem, kteří se zúčastnili letošní postní hry.
Tento týden přinášíme mapku s kříži, pro ty, kteří chtějí jen kříže obejít bez hledání.
Úkoly u nich jsou uloženy v krabičkách u paty každého pomníku.
Pokud se Vám nechce je hledat můžete si jejich zadání řečíst pod mapkou.
Krabičky s úkoly zůstanou u křížků do příští soboty večer.

vranovicefarnostrajce.net

 

Postní hra úkol kříž č.1:
1) zjisti stáří kříže (je na nápisu zezadu kříže)

Postní hra úkol kříž č.2:
2) Kde je v bibli uvedena věta, jejíž zkratka je nad hlavou Krista na kříži a co tato zkratka znamená?

Postní hra úkol kříž č.3:
Ve kterém evangeliu se píše věta, uvedená na tomto kříži (začíná na Pojďtež….)?

Postní hra úkol kříž č.4:
Kříž neznamená jen oběť Syna Božího, ale i bolest jeho rodiny.
V našem světě nesla a nese řada rodin své kříže.
Tento kříž vznikl na památku smrti syna Josefa rodiny Pešinových. Kolik bylo let Josefovi v době úmrtí a jaká velká pohroma zasáhla tehdy svět?

Postní hra úkol kříž č. 5:
Dvě slova, která jsou napsána na podstavci tohoto kříže lze říci jedním hebrejským slovem. Jak zní? A jak se nazývá část mše svaté, kdy tato dvě slova vyslovují věřící?

Postní hra úkol kříž č. 6:
Slova na podstavci tohoto kříže označují jako jeho zakladatele pana Leopolda Quapila, láníka z Vranovic, který zemřel v prosinci roku……
Kříž je tak patrně jeden z nejstarších na území obce.
1. Jaký byl rok úmrtí pana Quapila?
2. Zjistěte biblický citát na bílém křížku, který je u vchodu hřbitova (bývá u něj dušičková pobožnost).