ohlášky 29. týden v mezidobí

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 17. října 29. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice
Na poděkování za 75 let života
11:00 Přibice
Za farníky


Pondělí 18. října
18:00 Vranovice
Za …………


Úterý 19. října
18:00 Přibice
Za Antonína a Růženu Kadlecovy a za uzdravení


Středa 20. října
18:00 Ivaň
Za …………


Čtvrtek 21. října
8:00 Pouzdřany
Za ………..


Pátek 22. října
17:00 Přibice
Za Marii Procházkovu, manžela, syna, vnučku a duše v očistci
18:00 Vranovice
Za Josefa Procházky a rodiče


Sobota 23. října
8:00 Ivaň
Za ………..
18:00 Pouzdřany
Za rodiče Dulínkovy, čtyři syny a rodiče Poláčkovy a dceru


Neděle 24. října 30. neděle v mezidobí – misijní neděle
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Za rodinu Píchovu a Stejskalovu
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Dofkovu a duše v očistci


Pro mladé křesťany od 14 let začne příprava na biřmování. První setkání je plánováno na pátek 22. října v 19 hodin.

V neděli 24října bude Světový den misií a sbírky budou určeny na podporu misií ve světě. Motto poselství papeže Františka k tomuto dni zní: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)  Další informace a materiály k misijní neděli na missio.cz

ohlášky 28. týden v mezidobí

 bohoslužby podle aktuálních omezení


Neděle 10. října – 28. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za Jaroslava Prokeše a celou rodinu


Pondělí 11. října bohoslužba ve Vranovicích nebude

Úterý 12. října
18:00 Přibice
Za Václava Procházky, dvoje rodiče a duše v očistci

Středa 13. října
18:00 Ivaň
Za Jana Gruny

Čtvrtek 14. října
8:00 Pouzdřany
Za ………..

Pátek 15. října
17:00 Přibice
Za ………..
18:00 Vranovice
Za Josefa Procházky a rodiče


Sobota 16. října
bohoslužba v Ivani nebude
18:00 Pouzdřany
Za syna a zemřelé z rodiny
19:00 Pouzdřany koncert duchovní hudby


Neděle 17. října 29. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice
Na poděkování za 75 let života
11:00 Přibice
Za farníky


Pro mladé křesťany od 14 let začne příprava na biřmování. První setkání je plánováno na pátek 22. října v 19 hodin. Prosím hlaste se.

V sobotu 16. října v 19:00 jste zváni na koncert duchovní hudby v Pouzdřanech, kde vystoupí ženské komorní sbory Les Sirènes (SK) a Auris Brunensis (CZ). Dobrovolné vstupné bude věnované na záchranu historických varhan. Program koncertu.

ohlášky – 27. týden v mezidobí

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 3. října 27. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Kukletovu, Kolářovu a duše v očistci
Vranovice adorační den farnosti – celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní
11:00 Přibice Za rodinu Janíčkovu a dvoje prarodiče
18:00 Vranovice – svátostné požehnání


Pondělí 4. října
18:00 Vranovice 
Za celou zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý 5. října
18:00 Přibice
Za Marii Sovkovu, rodinu Sovkovu a Janíčkovu

Středa 6. října
18:00 Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy

Čtvrtek 7. října
9:00 Mikulov rekolekce kněží mikulovského děkanátu

Pátek 8. října
Přibice adorační den farnosti
– celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní
17:00 Přibice
Za Vincence Lásku
18:00 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu a za zemřelou rodinu

Sobota 9. října
8:00 Ivaň
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
18:00 Pouzdřany Za Josefa a Marii Topinkovy a syna


Neděle 10. října 28. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Jaroslava Prokeše a celou rodinu


Pro mladé křesťany od 14 let se plánuje příprava na biřmování. Prosím hlaste se.

V sobotu 16. října v 19:00 vystoupí v kostele v Pouzdřanech ženské komorní sbory Les Sirènes (SK) a Auris Brunensis (CZ). Dobrovolné vstupné bude věnované na záchranu historických varhan.

ohlášky – 26. týden v mezidobí

 bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 26. září –  26. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Marcela Toncra
9:30 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za farníky
13:00 Pouzdřany
Za Jiřího France a rodiče Svatováclavské hody


Pondělí 27. září 18:00 Vranovice Za Jaroslava Kilingera, dvoje rodiče a zemřelé z rodiny

Úterý 28. září slavnost sv. Václava
8:00 Vranovice 
Na úmysl dárce
18:00 Přibice
Za představitele veřejného života

Středa 29. září 18:00 Ivaň Za Václava Příhody, manželku a syna

Čtvrtek 30. září 8:00 Pouzdřany Za …………..

Pátek 1. října
17:00 Přibice
Za Augustina a Cecilii Haraštovy, syna a rodinu Haraštovu a Pokornou a za zdraví pro živou rodinu
18:00 Vranovice
Za Josefa Šťastného a duše v očistci

Sobota 2. října
8:00 Ivaň
Na dobrý úmysl
18:00 Pouzdřany
Za ty, kteří sloužili v našem kostele


Neděle 3. října 27. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Kukletovu, Kolářovu a duše v očistci
11:00 Přibice
Za …………..


Přihlášky do náboženství pro nové děti jsou k dispozici v zákristii.

Pro mladé křesťany od 14 let se plánuje příprava na biřmování. Prosím hlaste se.

V sobotu 16. října v 19:00 vystoupí v kostele v Pouzdřanech ženské komorní sbory Les Sirènes (SK) a Auris Brunensis (CZ). Dobrovolné vstupné bude věnované na záchranu historických varhan.

ohlášky – 25. týden v mezidobí

bohoslužby podle aktuálních omezení


Neděle 19. září 25. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Marii a Antonína Dudovy
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za Antonína Bělíčka, dvoje rodiče a za živou rodinu
14:00 Pouzdřany
Za Václava a Marii Langovy a dvoje rodiče

Pondělí 20. září
18:00 Vranovice
Za farníky

Úterý 21. září
18:00 Přibice
Za …………..

Středa 22. září
18:00 Ivaň
Za Annu a Karla Rybeckých

Čtvrtek 23. září
8:00 Pouzdřany
Za …………..
9:00 -16:00 Ivaň – adorace – adorační den ve farnosti Ivaňcelodenní adorace podle rozpisu
 

Pátek 24. září
17:00 Přibice
Za …………..
18:00 Vranovice
Za zemřelé rodiče a duše v očistci

Sobota 25. září
8:00 Ivaň
Za rodiče Šlancarovy a syna
13:30 Vranovice křest Kristýny Bendové

Neděle 26. září 27. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Marcela Toncra
9:30 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za farníky
13:00 Pouzdřany
Za Jiřího France a rodiče Svatováclavské hody


Přihlášky do náboženství pro nové děti jsou k dispozici v zákristii.

Pro mladé křesťany od 14 let se plánuje příprava na biřmování. Prosím hlaste se.

V sobotu 16. října v 19:00 vystoupí v kostele v Pouzdřanech ženské komorní sbory Les Sirènes (SK) a Auris Brunensis (CZ). Dobrovolné vstupné bude věnované na záchranu historických varhan.

24. týden v mezidobí

 bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 12. září 24. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Za manžele Jiřinu a Ivana Bednářovy a švagrovou Annu
11:00 Přibice
Za Františka a Zdeňka Hrubých a celou rodinu a duše v očistci
14:00 Pouzdřany
Za Ivana Havlíka, rodiče, Annu a Antonína Havlíkovy a prarodiče Matěje a Annu Trdlidovy


Pondělí 13. září 18:00 Vranovice Za zemřelé z rodiny Hýblovy, Čížovy a Lamačovy a dar zdraví pro celou rodinu

Úterý 14. září 18:00 Přibice Za sestru Lidku a rodinu

Středa 15. září 18:00 Ivaň Za Ludmilu Růžičkovu a manžela

Čtvrtek 16. září 8:00 Pouzdřany Za rodinu Kozlovu

Pátek 17. září
17:00 Přibice
Za ……
18:00 Vranovice
Za zemřelou rodinu Kuželovu a Vítkovu

Sobota 18. září Národní pouť na Tetíně


Neděle 19. září 25. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Marii a Antonína Dudovy
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za Antonína Bělíčka, dvoje rodiče a za živou rodinu
14:00 Pouzdřany
Za Václava a Marii Langovy a dvoje rodiče


Přihlášky do náboženství pro nové děti jsou k dispozici v zákristii.

Pro mladé křesťany od 14 let se plánuje příprava na biřmování. Prosím hlaste se.

Tento týden papež František navštíví Slovensko.

V sobotu 18. září bude na Tetíně Národní Svatoludmilská pouť u příležitosti 1100 let od její smrti. Autobus vyjíždí od kostela v 6:00 z Vranovic a 6:05 z Přibic. V Tetíně bude v 11 hodin mše svatá pod širým nebem. Jídlo každý z vlastních zásob. Předpokládaný návrat kolem 18. hodiny.

23. týden v mezidobí – ohlášky

bohoslužby podle aktuálních omezení (vládní portál covid)


Neděle 5. září 23. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Františka Lásku a celou rodinu
10:30 Mikulov – Mariánská pouť na Svatém Kopečku
17:00 Přibice bohoslužba slova a svaté přijímání
18:00 Vranovice Za rodiče Škňouřilovy a dva bratry


Pondělí 6. září
18:00 Vranovice
Na úmysl dárce

Úterý 7. září
18:00 Přibice
Za dar zdraví s prosbou o Boží pomoc ve složité situaci pro dceru a vnuka

Středa 8. září
18:00 Ivaň
Za Ladislava Kvapila

Čtvrtek 9. září
8:00
Pouzdřany Za ……

Pátek 10. září
17:00 Přibice
Za ……
18:00 Vranovice Za zemřelou Martu Melkovu a její rodinu

Sobota 11. září
8:00 Ivaň
Za Václava Toncra


Neděle 12. září 24. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice Za manžele Jiřinu a Ivana Bednářovy a švagrovou Annu
11:00 Přibice Za Františka a Zdeňka Hrubých a celou rodinu a duše v očistci
12:00 Přibice křtiny Terezy Rožkové
14:00 Pouzdřany Za Ivana Havlíka, rodiče, Annu a Antonína Havlíkovy a prarodiče Matěje a Annu Trdlidovy


Přihlášky do náboženství pro nové děti jsou k dispozici v zákristii.

Pro mladé křesťany od 14 let se plánuje příprava na biřmování. Prosím hlaste se.

V neděli 5.září bude v Mikulově Mariánská pouť, proto jsou změněny bohoslužby.

V sobotu 11. září bude hlavní pouť v Žarošicích – zlatá sobota.

V středu 15. září plánuje papež František navštívit Šaštín u československé hranice. Mše svatá bude v 10:00. Případní zájemci se prosím hlaste v zákristii.

V sobotu 18. září bude na Tetíně Národní Svatoludmilská pouť u příležitosti 1100 let od její smrti. V zákristii se prosím přihlašujte na případnou společnou dopravu autobusem.
Další materiály a akce pořádané k tomuto výročí naleznete na portálu https://www.svataludmila.cz/