3. týden v mezidobí 2023 – ohlášky

Neděle 22. ledna 3. neděle v mezidobí – neděle Božího Slova
8:00 Ivaň Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana, babičku, strýce a živou a zemřelou rodinu
17:00 fara Vranovice setkání nad biblí


Pondělí 23. ledna
17:00 Vranovice Za ……


Úterý 24. ledna
17:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci


Středa 25. ledna
17:00 Ivaň Za ……


Čtvrtek 26. ledna
8:00 Pouzdřany Za dobrou volbu prezidenta


Pátek 27. ledna
17:00 Přibice Za farníky
18:00 Vranovice Na poděkování za přijaté milosti a za duše v očistci ­


Sobota 28. ledna
8:00 Ivaň Za ……
14:00 Vranovice pohřeb pana Jaroslava Říčky
17:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Neděle 29. ledna 4. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Annu Toncrovu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Marii Matějů a tatínka


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • V tříkrálové sbírce se vybralo v Ivani 46.982,-Kč, v Pouzdřanech 21.615,-Kč, v Přibicích 42.166Kč a ve Vranovicích 92.499,-Kč. Pán Bůh zaplať.

 • Ve dnech 18.–25. ledna 2023 se modlíme za jednotu křesťanů. Mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17).

 • Papež František si přeje, abychom třetí neděli v liturgickém mezidobí slavili každý rok jako neděli Božího slova. „Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené, protože jsme takoví, jací jsme, postiženi různými formami slepoty.“

2. týden v mezidobí 2023 – ohlášky

Neděle 15. ledna 2. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
9:30 Vranovice Za rodinu Čeledovu a Šťastnou a duše v očistci
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 16. ledna 17:00 Vranovice Za ……

Úterý 17. ledna 17:00 Přibice Za Aloise Procházky, manželku, syna a duše v očistci

Středa 18. ledna 17:00 Ivaň Za rodiče Holánkovy

Čtvrtek 19. ledna 8:00 Pouzdřany Za ……

Pátek 20. ledna
17:00 Přibice Za Františka Fröhlicha a jeho rodiče a za celou zemřelou rodinu
18:00 Vranovice Za farníky­

Sobota 21. ledna
8:00 Ivaň Za rodiče Graclovy
17:00 Pouzdřany Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy

Neděle 22. ledna 3. neděle v mezidobí – neděle Božího Slova
8:00 Ivaň Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana, babičku, strýce a živou a zemřelou rodinu


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • V tříkrálové sbírce se vybralo v Ivani 46.982,-Kč, v Pouzdřanech 21.615,-Kč, v Přibicích 42.166Kč a ve Vranovicích 92.499,-Kč. Pán Bůh zaplať.

 • Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná ve dnech 18.–25. ledna 2023. Jeho mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17).

 • Příští neděli budeme po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Sbírka bude ve prospěch biblického apoštolátu.

Zjevení Páně 2023 – ohlášky

Neděle 8. ledna Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
8:00 Ivaň Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice Za Antonína Klimeše, manželku a dcery
11:00 Přibice Za Terezii a Rudolfa Strouhalovy a vnuka Františka
12:30 Vranovice křest Elišky Suchánkové
1
5:00 Vranovice Sboreček ZŠ Vranovice – vystoupení
18:00 Vranovice večer chval – adorace


Pondělí 9. ledna 17:00 Vranovice Za ……


Úterý 10. ledna 17:00 Přibice Za ……


Středa 11. ledna 17:00 Ivaň Na úmysl dárce


Čtvrtek 12. ledna 8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 13. ledna
17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Za ……­


Sobota 14. ledna
8:00 Ivaň Za ……
17:00 Pouzdřany Za rodiče Benešovy a Kilingerovy a zemřelé z rodiny


Neděle 15. ledna 2. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
9:30 Vranovice Za ……
11:00 Přibice Za farníky


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • Tříkrálová sbírka online. 

 • V neděli 8. ledna v 15 hodin zazpívá v kostele ve Vranovicích Sboreček ZŠ Vranovice.

 • 8. ledna bude ve Vranovicích v 18 hodin tříkrálový večer chval, který povede skupina Life 4G.

 • Požehnaný nový rok.

2.vánoční týden – ohlášky

Neděle 1. ledna Slavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 Ivaň Za Antonína Procházky a sourozence
9:30 Vranovice Za zemřelé rodiče Jatelovy a Bělušovy a živou rodinu
11:00 Přibice Za zemřelého děkana Jaroslava Svobodu


Pondělí 2. ledna
17:00 Vranovice Za zemřelého Miloslava Staňky


Úterý 2. ledna
17:00 Přibice Za Jana Macka, manželku a celou rodinu


Středa 4. ledna
17:00 Ivaň Za těžce nemocnou osobu


Čtvrtek 5. ledna
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 6. ledna
15:00 Vranovice pohřeb pana Vladimíra Kohouta
17:00 Přibice Za paní Ludmilu Strouhalovu ­


Sobota 7. ledna
8:00 Ivaň Za rodinu Láskovu a Filipcovu
17:00 Pouzdřany Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syny Stanislava a Milana a zemřelé z rodiny


Neděle 8. ledna Slavnost Zjevení Páně
8:00 Ivaň Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice Za Antonína Klimeše, manželku a dcery
11:00 Přibice Za Terezii a Rudolfa Strouhalovy a vnuka Františka
12:30 Vranovice křest Elišky Suchánkové
18:00 Vranovice večer chval – adorace


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • Tříkrálová sbírka bude v Přibicích v sobotu 7.ledna od 14 hodin. Sraz koledníků v 13:30 v sále obecního hostince. Ve Vranovicích také 7.ledna v sobotu; sraz koledníků v kostele v 8:30. V Ivani a v Pouzdřanech  se bude tříkrálová sbírka konat v neděli 8. ledna. 

 • 8. ledna bude ve Vranovicích v 18 hodin tříkrálový večer chval, který povede skupina Life 4G.

 • Požehnaný nový rok.

Vánoční týden – ohlášky

Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně
8:00 Ivaň Za rodinu Čuprovu
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu
11:00 Přibice Za Jana Dofka, rodiče, bratra a ostatní žijící rodinu
18:00 Pouzdřany Za rodiče Krčmářovy, syna a rodinu Beranovu


Pondělí 26. prosince
8:00 Ivaň Za Františka Lásku a živou a zemřelou rodinu
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Annu Kopřivovu a sourozence


Úterý 27. prosince 17:00 Přibice Na úmysl dárce


Středa 28. prosince 17:00 Ivaň Za rodiče Jedounkovy a syna


Čtvrtek 29. prosince 8:00 Pouzdřany Za ……


Pátek 30. prosince 17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Za …… ­


Sobota 31. prosince
8:00 Ivaň Za Františka Pavloně a vnuka
17:00 Pouzdřany Za kněze a řeholníky


Neděle 1. ledna Slavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 Ivaň Za Antonína Procházky a sourozence
9:30 Vranovice Za zemřelé rodiče Jatelovy a Bělušovy a živou rodinu
11:00 Přibice Za zemřelého děkana Jaroslava Svobodu


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • Srdečně zveme na Vánoční koncert: Česká mše Vánoční od Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“ kterou ve čtvrtek 29. prosince v 16.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Ivani přednese sbor ReBelcanto

 • 8. ledna bude ve Vranovicích v 18 hodin tříkrálový večer chval.

 • Požehnané prožití Vánoc.

Vánoce 2022

Bohoslužby o Vánocích:


Sobota 24. prosince Štědrý den

Pouzdřany 19:00
 Ivaň  20:30 
 Přibice  21:00
 Vranovice 23:00


Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně

 Ivaň  8:00
 Vranovice  9:30
 Přibice  11:00 
 Pouzdřany  18:00


Pondělí 25. prosince

Ivaň  8:00
Vranovice  9:30
Přibice  11:00


Čtvrtek 29. prosince
 Ivaň v 16.00 hodin  Vánoční koncert: Česká mše Vánoční od Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“


Požehnané Vánoce.

4. adventní týden – ohlášky

Neděle 18. prosince 4. adventní neděle
8:00 Ivaň Za Marii a Josefa Koubkovy dva bratry
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za duše v očistci
Svátost smíření:
Vranovice 13:30-14:30
(P. Pacner a J. Sojka)
Iva
ň 15:00-15:30 (P. Pacner)
Přibice 15:00-16:00
(M. Kohoutek a J. Kubeš)
fara ve Vranovicích 18:00-19:00 (J. Sojka)


Pondělí 19. prosince 14:00 Vranovice pohřeb paní Marie Šťastné


Úterý 20. prosince 17:00 Přibice Za Jiřího Tomka a celou rodinu


Středa 21. prosince 17:00 Ivaň Za Helenu a Vincence Langovy a dva syny


Čtvrtek 22. prosince 14:00 Pouzdřany pohřeb pana Oldřicha Kozla


Pátek 23. prosince 17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Za …… ­


Sobota 24. prosince Štědrý den
19:00 Pouzdřany Za Oldřicha Svobody a bratry
20:30 Ivaň Za živou a zemřelou rodinu Láskovu a Hrabovskou (o. Pavel Šenkyřík)
21:00 Přibice Za farníky
23:00 Vranovice Za pokoj a mír ve světě


Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně
8:00 Ivaň Za rodinu Čuprovu
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu
11:00 Přibice Za Jana Dofka, rodiče, bratra a ostatní žijící rodinu
18:00 Pouzdřany Za rodiče Krčmářovy, syna a rodinu Beranovu


 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

 • K duchovnímu prožití adventu je připravena brožura Průvodce adventem 2022, která je k dispozici též elektronickou formou pro chytré telefony.
  Ve Vranovicích a Přibicích jsou na advent připraveny též úkoly u zadní nástěnky.

 • Tradiční roznos Betlémského světla vranovickými skauty a dětmi z farnosti se uskuteční 23. prosince odpoledne. Pokud chcete přinést plamínek z Betléma i Vy, zapište prosím na seznam v kostele nebo pomocí online formuláře.

 • Srdečně zveme na Vánoční koncert: Česká mše Vánoční od Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“  kterou ve čtvrtek 29. prosince v 16.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje přednese sbor ReBelcanto

 • Požehnané prožití Vánoc.