28. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 14. října 28. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň 
Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice  Poděkování za dar života a zdraví
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Prokešovu (poděkování za úrodu)


Pondělí 15. října
18:00 Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další požehnání


Úterý 16. října
18:00 Přibice
Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu


Středa 17. října
18
:00 Ivaň  Na úmysl dárce


Čtvrtek 18. října
8:00 Pouzdřany
  Na úmysl dárce


Pátek 19. října
17:00 Přibice
Za Antonína a Růženu Kadlecovy, za uzdravení a celou rodinu
18:00 Vranovice Za dvoje rodiče, bratra a syna Petra


Sobota 20. října
8:00 Ivaň  Na úmysl dárce

18:00 Pouzdřany Za syna a zemřelé z rodiny


Neděle 21. října 29. neděle v liturgickém mezidobí sbírka na misie
8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Za Věru Vybíralovu a rodinu Záblackou a Vybíralovu
11:00 Přibice Za sestru Tobii Koubkovu, rodiče a duše v očistci


1.a 2. třída
úterý 15:00

1. sv. přijímání
středa 16:00

4. a 5. třída
čtvrtek 18:15

6.-9.třída
čtvrtek 19:00


V Ivani v pondělí ve škole po vyučování.

V Přibicích ve středu ve škole po vyučování 1. stupeň
a starší žáci v kostele v pátek v 16:00.

26. a 27. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 30. září 26. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Za zemřelé rodiče
11:00 Přibice Za Václava Procházky, dvoje rodiče a duše v očistcive všední dny od 1. do 9. října mše svaté nebudou


Neděle 7. října 27. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu (poděkování za úrodu)
11:00 Přibice Za Václava Dofka, syna Václava a celou rodinu a duše v očistci
11:00 Pouzdřany Za ty, kteří sloužili v našem kostele


Středa 10. října
18:00 Pouzdřany
bohoslužba


Čtvrtek 11. října
18:00 Vranovice
Za Josefa Procházku (přesunuto z pondělí 8.října)


Pátek 12. října
17:00 Přibice
Za rodinu Procházkovu (přesunuto z úterý 9.října)
18:00 Vranovice Za zemřelou rodinu Kuželovu a Vítkovu (přesunuto z pátku 5.října)


Sobota 13. října
8:00 Ivaň 
Za Miloše Bindera
13:00 Vranovice mše za hasiče
18:00 Pouzdřany Za Josefa a Marii Topinkovy a syna


Neděle 14. října 28. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice  Poděkování za dar života a zdraví (přesunuto z pondělí 1.října)
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Prokešovu (poděkování za úrodu)


 • V Pouzdřanech bude mimořádně mše svatá v neděli 7. října v 11 hodin.
 • V neděli 30.září je v Pohořelicích farní den. Začátek adorací v 14:00.
 • Ve sbírce fond Puls jste darovali: Ivaň:3622Kč, Pouzdřany:3630Kč, Přibice:6300Kč a Vranovice:8355Kč. Svým darem podporujete službu kněží a život v naší diecézi. Více informací a možnost přispět naleznete na: fond.biskupstvi.cz.
 • V duchovních záležitostech se můžete obracet na kněze z okolí:
  Pavel Pacner z Mikulova, tel.: 737 382 622
  Pan děkan Jaroslav Svoboda 736 523 616

25. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 23. září 25. neděle v liturgickém mezidobí sbírka na PULS

8:00 Ivaň  Za Marii a Antonína Dudovy
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za zemřelou osobu
13:00 Pouzdřany hodová mše svatá Za Václava a Marii Langovy a dvoje rodiče


Pondělí 24. září
18:00 Vranovice
Za rodinu Duchoňovu a Kolačnou


Úterý 25. září
18:00 Přibice 
Za živou a zemřelou rodinu Hrubou a Petrákovu


Středa 26. září
8:00 Pouzdřany 
Za manžela
18:00 Ivaň  Za rodiče Procházkovy a děti


Čtvrtek 27. září
18:00 Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu a Boží ochranu


Pátek 28. září slavnost sv. Václava
17:00 Přibice
Za rodiny
18:00 Vranovice Za P. Václava Procházku, rodiče a bratra


Sobota 29. září
8:00 Ivaň  Za Václava a Příhody a manželku  a syna


18:00 Pouzdřany Za Jiřího France a rodiče


Neděle 30. září –  26. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Za zemřelé rodiče
11:00 Přibice Za Václava Procházky, dvoje rodiče a duše v očistci


 • Tuto neděli 23. září je sbírka na Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS. Svým darem podporujete službu kněží a život v naší diecézi. Více informací či možnost přispět naleznete na: fond.biskupstvi.cz.
 • Teologický kurz probíhat od října 2018 do května 2019 . Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání.
 • Ve čtvrtek 27.9. bude na Petrově setkání dětí, které letos poprvé přijali eucharistii.
 • Nabídka kurzů pro partnery a mladé manžele od 18 do 35 let:

Kurz Vitamíny pro dobré manželství
Kurz Tajemství partnerských vztahů 

24. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 16. září 24. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marcela Toncra
9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu
11:00 Přibice Za farnost


Pondělí 17. září
18:00 Vranovice
Za rodiče, příbuzné a známé a duše v očistci


Úterý 18. září
18:00 Přibice
Za Annu Cibulkovu a celou rodinu


Středa 19. září
18:00 Ivaň 
Za Annu a Karla Rybeckých


Čtvrtek 20. září
14:00 domov pro seniory Vranovice – bohoslužba
18:00 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu a Boží ochranu


Pátek 21. září svátek sv. Matouše

15:00 Přibice pohřeb paní Růženy Veselé
17:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Hrubou a Petrákovu  zrušeno kvůli pohřbu
18:00 Vranovice Za Žofii Ircingovu, manžela, dvoje rodiče a vnuka


Sobota 22. září 12:00 Neratov v Orlických horách – poutní mše svatá


Neděle 23. září 25. neděle v liturgickém mezidobí sbírka na PULS

8:00 Ivaň  Za Marii a Antonína Dudovy
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za zemřelou osobu
13:00 Pouzdřany hodová mše svatá Za Václava a Marii Langovy a dvoje rodiče


 • V pátek 21. září se rozezní v Evropě od 18 do 18:15 kostelní zvony jako připomínka Mezinárodního dne míru. Prosím o modlitbu za mír.
 • V sobotu 22. září bude poutní zájezd do Neratova. Odjezdy od kostelů: Přibic v 8:00, z Vranovic v 8:10, z Ivaně v 8:20 – z návsi před kostelem.
 • Prosím rodiče, aby přihlašovaly děti do náboženské výchovy.
 • Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce fond.biskupstvi.cz.
 • Biblický kurz Kniha Izaiáš a Markovo evangelium s biblisty na Bigy v Brně v pěti večerních čtvrtečních setkáních od 20. 9. do 22. 11. vždy od 17 hodin.
 • Teologický kurz bude  probíhat od října 2018 do května 2019 . Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání.

23. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 9. září –  23. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00 Přibice  Za Antonína Bělíčka dvoje rodiče a zdraví pro živou rodinu
18:00 Pouzdřany   Za Ivana Havlíka a rodiče Annu a Antonína Havlíkovy a prarodiče Annu a Matěje Trdlidovy


Pondělí 10. září
18:00 Vranovice Za rodiče Drahomíru a Josefa


Úterý 11. září
18:00 Přibice Za Stanislava Tomka, rodiče, bratra a celou rodinu


Středa 12. září
8:00 Pouzdřany 
Na dobrý úmysl
18:00 Ivaň  Za Marii a Václava Kociánovy


Čtvrtek 13. září
18:00 Vranovice
Na úmysl dárce


Pátek 14. září svátek Povýšení svatého kříže
17:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Hrubou a Petrákovu
18:00 Vranovice Za Jiřinu Bednářovu, dvoje rodiče, Stanislava Šimáka a snachu Annu


Sobota 15. září památka Panny Marie Bolestné
8:00 Ivaň
Za Ludmilu Růžičkovu a manžela
18:00 Pouzdřany Za Josefa Herodka, syna a zemřelé z rodiny


Neděle 16. září 24. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marcela Toncra
9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu
11:00 Přibice Za farnost


 • V sobotu 22. září naše farnost pořádá celodenní autobusový poutní zájezd do Neratova v Orlických horách. Prosím zapisujte se v zákristii.