3. adventní týden – ohlášky

Neděle 16. prosince 3. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za sestry Vokalovy
9:30 Vranovice  Za Miladu a Františka Klimešovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 17. prosince
17:00 Vranovice
Za zemřelou rodinu


Úterý 18. prosince
17:00 Přibice
Za Jiřího Tomka, bratra, rodiče a celou rodinu


Středa 19. prosince
8:00 Ivaň 
Za Helenu a Vincence Langovy, syna a duše v očistci
17:00 Přibice – zpívání dětí ZŠ Přibice


Čtvrtek 20. prosince
14:00 Vranovice pohřeb paní Marie Kubíkové


Pátek 21. prosince
17:00 Přibice
Za zemřelou Lídu Strouhalovu
18:00 Vranovice Za Karla Pezlara a ostatní politické vězně 50. let minulého století


Sobota 22. prosince
8:00 Ivaň  Za zemřelou tetu Marii
17:00 Pouzdřany Za Jana Kolesu a zemřelé z rodiny svátost smíření i po mši sv.


Neděle 23. prosince 4. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za Františka Lásku
9:30 Vranovice  Za zemřelého Stanislava Maška, celou zemřelou rodinu a duše v očist.
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Velebovu
13:00 – 14:00 Ivaň předvánoční svátost smíření (zpovídá o. Sojka)
14:30 – 15:30 Přibice předvánoční svátost smíření (zpovídají o. Chocholáč a Sojka)

16:00 – 17:00 Vranovice předvánoční svátost smíření (zpovídají o. Chocholáč a Sojka)


Vánoční bohoslužby

24.12.

25.12.

26.12

27.12

Ivaň 

20:00

8:00

8:00

17:00

Pouzdřany  

19:00 

11:00

—–

—–

Přibice 

21:30

11:00

11:00

—–

Vranovice

23:00 

9:30

9:30

10:00
v jídelně DPS

 • Tradiční roznos Betlémského světla vranovickými skauty a dětmi z farnosti se uskuteční 23. prosince odpoledne nebo 24. prosince ráno. Pokud máte zájem návštěvu skautů zapište se prosím do formuláře.
 • V sobotu dopoledne se ve Vranovicích v kostele bude stavět betlém a chystat výzdoba. Prosím o pomoc.
 • V sobotu v od devíti hodin se bude chystat ve Vranovicích betlém a výzdoba kostela. Prosím o pomoc.
 • Ve středu nebude na faře setkání přípravy na svátosti (v 16 hodin) a  v pátek nebude náboženství v Přibicích.

2. adventní týden – ohlášky

Neděle 9. prosince   –   2. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za farníky
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Alžbětu Šopfovu, oba manžely a duše v očistci


Pondělí 10. prosince
17:00 Vranovice Za Jana Veselého, rodiče a sestru


Úterý 11. prosince
14:30 Vranovice pohřeb paní Marie Veselé
17:00 Přibice Za Jana Aujezdského, manželku a duše v očistci


Středa 12. prosince
17:00 Ivaň 
Za Vincence Langa, manželku a syna


Čtvrtek 13. prosince
8:00 Pouzdřany
Na poděkování Pánu Bohu, s prosbou o Boží pomoc, požehnání a dar živé víry pro rodinu


Pátek 14. prosince
17:00 Přibice
Za Annu a Josefa Kopřivovy a vnučku Marii
18:00 Vranovice Za rodinu Lazarovu a Vitáskovu


Sobota 15. prosince
8:00 Ivaň 
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

17:00 Pouzdřany
Za Štěpánku a Antonína Šuparičovy a dvoje rodiče


Neděle 16. prosince 3. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za sestry Vokalovy
9:30 Vranovice
  Za Miladu a Františka Klimešovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za farníky


 • Ve Vranovicích opět stavíme perníkový betlém. Upéct a nazdobit můžete jakoukoliv postavu nebo stavbu, která bude 10-20 cm vysoká. Hotové výtvory přineste prosím 3. adventní neděli (16.12.) do sakristie. Zapojit se může úplně kdokoliv. Více informací u paní Magdy Vybíralové.
 • Pro duchovní prožití adventu je k rozebrání brožura: Průvodce adventem.

1. adventní týden – ohlášky

Neděle 2. prosince 1. neděle adventní žehnání adventních věnců

8:00 Ivaň  Za Josefa Klementa
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Za Marii a Miroslava Bombelovy, dvoje rodiče a zdraví pro rodinu

14:30 Přibice adventní duchovní obnova pro všechny farnostiPondělí 3. prosince
17:00 Vranovice Za rodiče, příbuzné a známé a duše v očistci


Úterý 4. prosince
17:00 Přibice Za Stanislava Tomka, rodiče a celou rodinu


Středa 5. prosince
17:00 Ivaň
  Za Leopolda a Augustu Jedounkovy a celou zemřelou rodinu
18:00 Pouzdřany Na dobrý úmysl Vigilie slavnosti Sv. Mikuláše, patrona farnosti


Čtvrtek 6. prosince
14:00 Vranovice domov pro seniory – bohoslužba


Pátek 7. prosince
14:30 Vranovice
Pohřeb paní Milušky Kelblové
17:00 Přibice
Za Adolfa Hafnera
18:00 Vranovice Za zemřelého Stanislava Maška, celou zemřelou rodinu a duše v očistci


Sobota 8. prosince
8:00 Ivaň 
Za Marii a Josefa Bauchovy a syna
17:00 Pouzdřany Za Jindřicha a Ludmilu Kozlovy, dva syny, Hanu Jeřábkovu a Jiřinu Kozlovu


Neděle 9. prosince 2. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za farníky
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Alžbětu Šopfovu, oba manžely a duše v očistci


 • Srdečně zvu na adventní zastavení s Pannou Marií v neděli 2. prosince v kostele v Přibicích. 14:30 začne přednáška P. Karla Adamce, potom bude následovat adorace zakončená požehnáním v 15:30.
 • Ve Vranovicích opět stavíme perníkový betlém. Upéct a nazdobit můžete jakoukoliv postavu nebo stavbu, která bude 10-20 cm vysoká. Hotové výtvory přineste prosím 3. adventní neděli (16.12.) do sakristie. Zapojit se může úplně kdokoliv. Více informací u paní Magdy Vybíralové.
 • Pro duchovní prožití adventu je k rozebrání brožura: Průvodce adventem. Též lze stáhnout aplikaci pro android: Obchod Play – Průvodce adventem.

34. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 25. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále
8:00 Ivaň  Za manžele Brabcovy
9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za Václava Procházky, sourozence a rodiče


Pondělí 26. listopadu večerní bohoslužba nebude


Úterý 27. listopadu večerní bohoslužba nebude


Středa 28. listopadu
17:00 Ivaň 
Za Vladimíra Valáška, rodiče a duše v očistci


Čtvrtek 29. listopadu
17:00 Přibice
Za zemřelou rodinu Velebovu, Strouhalovu a Kopřivovu (přesunuto z úterý 27.11.)


Pátek 30. listopadu
17:00 Přibice
Za Otýlii Fadrhonsovu a manžela a celou rodinu
18:30 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a ochranu


Sobota 1. prosince
8:00 Ivaň  Za živou a zemřelou rodinu
11:00 Ivaň  křtiny
17:00 Pouzdřany Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy


Neděle 2. prosince 1. neděle adventní žehnání adventních věnců při mši svaté

8:00 Ivaň  Za Josefa Klementa
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Za Marii a Miroslava Bombelovy, dvoje rodiče a zdraví pro rodinu

14:30 Přibice adventní duchovní obnova pro všechny farnosti


 • V Ivani nebude v pondělí 26. listopadu náboženství a také v Přibicích odpadne výuka ve středu 28. listopadu.
 • Srdečně zvu na adventní zastavení s Pannou Marií v neděli 2. prosince v kostele v Přibicích. 14:30 začne přednáška P. Karla Adamce, potom bude následovat adorace zakončená požehnáním v 15:30.

33. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 18. listopadu 33. neděle v liturgickém mezidobí Den Bible

8:00 Ivaň  Za Zdeňku Láskovu
9:30 Vranovice  Za Alžbětu Mazuchovu a zemřelé sourozence
11:00 Přibice Za Jana Valáška


Pondělí 19. listopadu
17:00 Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu


Úterý 20. listopadu
17:00 Přibice
Za farníky


Středa 21. listopadu
8:00 Pouzdřany
Na
17:00 Ivaň  Za rodiče Petránovy


Čtvrtek 22. listopadu
14:00 Vranovice
bohoslužba v domově pro seniory


Pátek 23. listopadu
17:00 Přibice
Za Zuzanu Bělušovu
18:00 Vranovice Za Růženu Stejskalovu


Sobota 24. listopadu
8:00 Ivaň 
Na poděkování a prosba za další ochranu

17:00 Pouzdřany Za dceru Květoslavu Sokolovou


Neděle 25. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Ivaň  Za manžele Brabcovy
9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za Václava Procházky, sourozence a rodiče


 • Na neděli 18. listopadu připadá letos Den Bible. Záměrem je podpořit šíření Bible v našich zemích a proto v tento den probíhá v katolických kostelích sbírka. Na webu cirkev.cz najdete různé tipy, jak si Den Bible připomenout  ve farnosti nebo doma v rodině.
 • Zvu zájemce ke společné četbě a výkladu Bible na faru ve Vranovicích v 16:30.

 • MSKA zve všechny zájemce k účasti k bližšímu poznání a k diskuzi k problematice ratifikace Istanbulské úmluvy obsahující gendrovou ideologii . Půjde o konfrontaci a dialog Istambulské úmluvy s naukou a právem církve. https://www.mska-akademie.cz/
  Konání: středa 21.11.2018 od 17:00 do 19:00; Petrov 2, Brno.