15. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 15. července 15. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Živou a zemřelou rodinu Valáškovu a Bučkovu
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za Oldřicha Straky, jeho sestru, rodiče, Zdeňka Hochmanna a duše na které nikdo nepamatuje


Pondělí 16. července mše svatá nebude


Úterý 17. července

18:00 Přibice Za rodinu Malinovskou a Prokůpkovu


Středa 18. července

8:00 Pouzdřany  Na dobrý úmysl
18:00 Ivaň  Za Vincence a Helenu Langovy, syna a duše v očistci


Čtvrtek 19. července

14:00 Vranovice – mše svatá v domově pro seniory


Pátek 20. července

17:00 Přibice Za rodinu Strouhalovu a Kopřivovu
18:00 Vranovice Za dceru Ivanu, rodiče, bratra Josefa, sestru Marii a švagra


Sobota 21. července

mše svatá v Ivani a nebude

18:00 Pouzdřany  Za Oldřicha Svobody a zemřelé z rodiny


Neděle 22. července – 16. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Za rodinu Kolstrunkovu, Novákovu a Šmídovu
11:00 Přibice Za obrácení hříšníků


14. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 8. července 14. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Václava Langa a rodiče
10:30 Přibice Děkanská pouť ke sv. Cyrilu a Metodějovi u kapličky apoštolky v Přibicích
18:00 Pouzdřany Za rodiče Bdinkovy, syna Jiřího, rodiče Meluzínovy a zemřelé z rodinyStředa 11. července
14:00 Vranovice  pohřeb paní Růženy HrubéPátek 13. července
19:00 Přibice Na úmysl dárce


Sobota 14. července
7:00 Ivaň  Za Augustina Otáhla a Bratry

18:00 Pouzdřany  Za rodiče Březinovy, syna a Jana Valáška


Neděle 15. července 15. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za živou a zemřelou rodinu Valáškovu a Bučkovu
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za Oldřicha Straky, jeho sestru, rodiče, Zdeňka Hochmanna a duše na které nikdo nepamatuje


 • Upozorňuji na změny v bohoslužbách v období prázdnin.
 • Ohlášky dle can. 1053 CIC: snoubenci Tereza Šlancarová (Ulička 246, Vranovice) a Oto Uchytil, hodlají 14. července 2018 ve Křtinách uzavřít sňatek. Prosím o modlitbu za snoubence.
 • Požehnané prožití letošních prázdnin a dovolených.

13. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 1. července – 13. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00 Přibice Za Jana Valáška a rodiče


Pondělí 2. července mše svatá ve Vranovicích nebude


Úterý 3. července svátek sv. Tomáše
18:00 Přibice Za farnost


Středa 4. července sv. Prokop
8:00 Pouzdřany  Na úmysl dárce


Čtvrtek 5. července Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
8:00 Ivaň  Za Cyrila a Marii Binderovy a vnuka
9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Vitáskovu a Dofkovu
11:00 Přibice Za Růženu Veselou a dceru Růženku a celou rodinu


Pátek 6. července
18:00 Vranovice Za Theodora Diviše, rodiče a sestru


Sobota 7. července mše svaté v Ivani a Pouzdřanech nebudou


Neděle 8. července – 14. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Václava Langa a rodiče
10:30 Přibice Děkanská pouť ke sv. Cyrilu a Metodějovi u kapličky apoštolky v Přibicích

18:00 Pouzdřany Za rodiče Bdinkovy, syna Jiřího, rodiče Meluzínovy a zemřelé z rodiny


 • V neděli 8. července bude v Přibicích děkanská pouť ke sv. Cyrilu a Metodějovi. Hlavním celebrantem bude Mons. Jiří Mikulášek.
 • Upozorňuji na změny v bohoslužbách, především, že příští neděli 8.7. nebude mše svatá ve Vranovicích.
 • Požehnané prožití letošních prázdnin a dovolených.
 • Srdečně zvu na desátou Pěší pouť k Božímu milosrdenství ve dnech 21.-28. července. Poputujeme z Hodonína přes Žarošice, Sloup a Křtiny. Cíl pouti je ve Slavkovicích na Vysočině. Podrobnosti a přihlášky: www.pout.cz/ / HODONÍN /

12. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 24. června Slavnost Narození Jana Křtitele sbírka na bohoslovce

8:00 Ivaň  Za Marii a Antonína Novotných a duše v očistci
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Hodová mše svatá za farníky a zvláště za mládež


Pondělí 25. června
18:00 Vranovice Za rodinu Jandáskovu a Srncovu


Úterý 26. června
18:00 Přibice Za zemřelého dědečka a strýce


Středa 27. června
18:00 Ivaň 
Za Arnošta Zapulu a živou a zemřelou rodinu


Čtvrtek 28. června
18:00 Pouzdřany Za Tragicky zemřelého kamaráda


Pátek 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů a hlavních patronů naší diecéze
17:00 Přibice Za zemřelou rodinu Koubkovu
18:00 Vranovice Za rodiče a živou i zemřelou přízeň


Sobota 30. června
8:00 Ivaň 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

18:00 Pouzdřany Za rodinu Zmrzlíkovu a Čudanovu


Neděle 1. července 13. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00 Přibice Za Jana Valáška a rodiče


 • V pátek 29. června bude v Novosedlech děkanské zakončení školního roku. Začátek v 19:00 mší svatou a poté společné opékání, občerstvení a sdílení.
 • Srdečně zvu na desátou Pěší pouť k Božímu milosrdenství ve dnech 21.-28. července. Poputujeme z Hodonína přes Žarošice, Sloup a Křtiny. Cíl pouti je ve Slavkovicích na Vysočině. Podrobnosti: www.pout.cz/ / HODONÍN / či osobně.

11. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 17. června 11. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice  Za Hedviku Lambertovu a Miloslavu Mudrovou
11:00 Přibice Za Adolfa Hafnera, sourozence a duše v očistci


Pondělí 18. června
18:00 Vranovice Za Františka Brlíka, dvoje rodiče a sourozence


Úterý 19. června
18:00 Přibice Za Drahomíra Wagnera, syna a celou rodinu


Středa 20. června
18:00 Ivaň  Za Jana a Anastázii Kvapilovy


Čtvrtek 21. června
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce
po mši svaté eucharistická adorace do 14 hodin


Pátek 22. června
17:00 Přibice Na úmysl dárce
18:00 Vranovice Za Jiřinu Bednářovu, dvoje rodiče a Stanislava Šimáka


Sobota 23. června
  ranní mše svatá v Ivani mimořádně nebude
9:00 Brno – katedrála kněžské a jáhenské svěcení

18:00 Pouzdřany Za rodiče Müllerovy, Navrátilovy a syna


Neděle 24. června – Slavnost Narození Jana Křtitele sbírka na bohoslovce

8:00 Ivaň  Za Marii a Antonína Novotných a duše v očistci
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Hodová mše svatá za farníky a zvláště za mládež


 • V sobotu 23. června je možno se přidat k rodinám z naší farnosti, které plánují pouť na Velehrad (mše sv. v 9:00) a návštěvu Modré. Doprava individuální. Bližší informace Kukletovi a Čábelkovi. Odjezd v 7:00 od vranovického kostela.
 • Ve dnech 22.-24. června se koná v Dolních Kounicích křesťanský festival pro mládež Kefasfest. Programem bohatý na hudbu, sportovní aktivity a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy, filmy, divadlo a přednášky na aktuální témata. www.kefasfest.cz
 • Srdečně zvu na desátou Pěší pouť k Božímu milosrdenství ve dnech 21.-28. července. Poputujeme z Hodonína přes Žarošice, Sloup a Křtiny. Cíl pouti je ve Slavkovicích na Vysočině. Podrobnosti: www.pout.cz/ / HODONÍN / či osobně.