7. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 20. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitu

8:00 Ivaň  Za Jana Macka a všechny zemřelé vojáky 1. světové války
9:30 Vranovice  Za Miladu a Františka Klimešovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy


Pondělí 21. května
18:00 Vranovice Za manžela, dvoje rodiče a přízeň


Úterý 22. května
18:00 Přibice Za Jindřicha Vondráka, dvoje rodiče sestru a duše v očistci


Středa 23. května

18:00 Ivaň  Za ……..


Čtvrtek 24. května svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
14:00 mše svatá v domově pro seniory ve Vranovicích
18:00 Pouzdřany
Na poděkování za dar kněžství


Pátek 25. května
8:00 Vranovice Za Jana Rohrera, dvoje rodiče a sourozence
17:00 Přibice Za Vlastimila Schimmerle, syna Karla a oboje rodiče
od 17:00 Vranovice – Noc kostelů


Sobota 26. května

8:00 Ivaň  Za Terezii a Aloise Toncrovy
18:00 Pouzdřany Za manžela Zdeňka, rodiče Vašulkovy, Kožuškovy a Matýskovy


Neděle 27. května – Slavnost Nejsvětější trojice

8:00 Přibice  Za rodiče Janíčkovy, dvoje prarodiče a duše v očistci
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Ivaň Za děti       první svaté příjímání


 • V pátek 25. května bude Noc kostelů
 • Ve čtvrtek 31. května jste srdečně zváni na pouť ze Žabčic do Vranovic.
 • V neděli 3. června bude slavnost Těla a Krve Páně . Mše svatá ve Vranovicích bude v 10 hodin.

7. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 13. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně (Panna Maria Fatimská)

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Za manžela a syna Petra, bratra a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za živou rodinu, Varmužkovy, Šenovy a Effenbergerovi


Pondělí 14. května svátek sv. Matěje
18:00 Vranovice Za Rozálii Divišovu, manžela, rodiče a děti


Úterý 15. května
18:00 Přibice Za Aloise Hrozínka, manželku a vnuka


Středa 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého
18:00 Ivaň  Na poděkování a další Boží ochranu


Čtvrtek 17. května
18:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 18. května
17:00 Přibice
Za farnost
18:00 Vranovice Na poděkování za přijatá dobrodiní, prosba o dar zdraví a ochranu P. Marie


Sobota 19. května
8:00 Ivaň 
18:00 Pouzdřany Za Josefa Halaviče, bratra Antonína a rodiče


Neděle 20. květnaSlavnost Seslání Ducha Svatého  sbírka na charitu

8:00 Ivaň  Za Jana Macka a všechny zemřelé vojáky 1. světové války
9:30 Vranovice  Za Miladu a Františka Klimešovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy


 • V sobotu 19. května bude mariánská farní autobusová pouť na sv. Hostýn. Odjezd autobusu od kostelů – Ivaň 7:40, Vranovice 7:50 a Přibice 8:00. Návrat do 17 hodin.
 • Příští neděli bude sbírka na charitu.
 • V pátek 25. května bude Noc kostelů a 31. května pouť ze Žabčic do Vranovic.
 • Biskupové nesouhlasí s ratifikací Istambulské úmluvy, kvůli genderové ideologii.
  Pastýřský list online: http://www.ado.cz/clanek/biskupove-nesouhlasi-s-ratifikaci-istanbulske-umluvy
  Velmi doporučuji shlédnout záznam lidské a srozumitelné přednášky Zastavme zlo z Istanbulu od Mariána Kuffy.


6. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 6. května 6. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za rodiče Procházkovy a děti
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za dar manželství
16:00 Vranovice májová pobožnostStředa 9. května
17:30 Pouzdřany májová pobožnost, 18:00 bohoslužba slova

18:00 Ivaň  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Čtvrtek 10. května
14:00 bohoslužba v domově pro seniory ve Vranovicích
16:00 Pouzdřany pohřeb
18:00 Vranovice Za manžela a syna


Pátek 11. května
17:00 Přibice
Za Michala Klatovského a rodinu Hůlkovu a Veverovu
18:00 Vranovice Za Josefa Šťastného a celou rodinu


Sobota 12. května
8:00 Ivaň  Za Josefa a Marii Bauchovy a syna
18:00 Pouzdřany Za syna, manžela a zemřelé z rodiny


Neděle 13. května Slavnost Nanebevstoupení Páně (Panna Maria Fatimská)

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Za manžela a syna Petra, bratra a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za živou rodinu, Varmužkovy, Šenovy a Effenbergerovi


 • V neděli 13.května bude v Žarošicích Mariánská pouť. Poutní mši svatou v 19:00 opat Marian Rudolf Kosík OPraem. Přede mší sv. růženec, po mši světelný průvod a korunovační pobožnost.
 • V sobotu 19. května bude mariánská farní autobusová pouť na sv. Hostýn. Prosím hlaste se v zákristii.
 • Ve středu nebude v Přibicích výuka náboženství.

5. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 29. dubna –  5. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za manžele Rechovy a syna
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za důstojného p. Václava Procházku, rodiče a duše v očistci


Pondělí 30. dubna
18:00 Vranovice
Na dobrý úmysl


Úterý 1. května Dělník svatý Josef
18:00 Přibice Za Otty Hrozínka a duše v očistci (přesunuto z 5.5.)


Středa 2. května
8:00 Pouzdřany Za manžela

18:00 Ivaň  Za Andělu Toncrovu a rodiče


Čtvrtek 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba
14:00 bohoslužba v domově pro seniory ve Vranovicích


Pátek 4. května sv. Florián
17:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Valáškovu a Janíčkovu (27.4.)
18:00 Vranovice Za Marii a Jana Šťastného a celou rodinu


Sobota 5. května

pouť ministrantů na Vranov u Brna
9:00 Vranovice  Za krojovanou mládež celebruje o. Jiří Janalík

18:00 Pouzdřany Za Václava a Marii Kozlovy, syna Jiřího, Zdeňka a zemřelé z rodiny


Neděle 6. května – 6. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za rodiče Procházkovy a děti
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za dar manželství


 • V úterý 1. května ve 20:00 bude ve Vranovicích na faře první setkání společenství manželů. Více informací u manželů Kukletových.
 • Diecézní pouť ministrantů se uskuteční v sobotu 5. května 2018 na Vranově u Brna. Srdečně zvu všechny ministranty.
 • V neděli 13.května bude v Žarošicích Mariánská pouť.
 • V sobotu 19. května bude mariánská farní autobusová pouť na sv. Hostýn. Prosím hlaste se v zákristii.

4. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 22. dubna   4. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu a prosba další o Boží ochranu
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost ( křtiny Kateřiny Čechové )


Pondělí 23. dubna svátek sv. Vojtěcha
18:00 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Vitáskovu a Dofkovu


Úterý 24. dubna sv. Jiří
14:00 Ivaň pohřeb pana Jaroslava Pazderského
18:00 Přibice Za Jiřího Tomka a celou rodinu


Středa 25. dubna svátek sv. Marka
8:00 Pouzdřany Za otce Marka
18:00 Ivaň  Za Jakuba a Marii Klouparovy


Čtvrtek 26. dubna
14:00 bohoslužba v domově pro seniory ve Vranovicích


Pátek 27.dubna
15:00 Přibice pohřeb pana Jana Effenbergera

18:00 Vranovice Za skauty


Sobota 28. dubna

8:00 Ivaň  Na poděkování s prosbou o další ochranu
10:15 Přibice křtiny Anny a Marie Janíčkových
11:00 Přibice svatba Jana a Lukáš Furchovi

18:00 Pouzdřany Za farnost


Neděle 29. dubna – 5. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za manžele Rechovy a syna
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za důstojného p. Václava Procházku, rodiče a duše v očistci


 • Diecézní pouť ministrantů se uskuteční v sobotu 5. května 2018 na Vranově u Brna. Srdečně zvu všechny ministranty.
 • Příští neděli bude sbírka na církevní mateřskou školku v Předbořicích.