Ohlášky pro svatý týden a Velikonoce

Na Květnou neděli:
Modlitba v rodině – domácí bohoslužba (cirkev.cz)
nedělní kázání pro děti (cirkev.cz)
V 11.00 hodin se dle pokynu brněnského biskupa Vojtěcha rození na pět minut kostelní zvony jako výzva ke společné modlitbě.
V 15:00 hodin Vás zvu ke křížové cestě online z Vranovic (odkaz youtube)
V 18:00 hodin doporučuji připojit se online ke kající bohoslužbě z Velkého Meziříčí a smířit se takto s Bohem. (doma si připravte kříž, svíci a Nový zákon)


Otec biskup Vojtěch nás vybízí k domácí četbě Písma, k modlitbám a ke sledování bohoslužeb skrze sdělovací prostředky. Jeho pastýřský list – odkaz.


Papež František zve denně ve 20 hodin k modlitbě růžence nebo Korunky k Božímu milosrdenství či alespoň modlitbě Otče náš a Zdrávas Maria za ukončení pandemie.


Naši biskupové nás vyzývají, abychom na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista. Více na cirkev.cz


Individuální svátosti (smíření, pomazání nemocných…) a duchovní záležitosti jsou nadále udíleny na vyžádání. Pohřby se mohou se uskutečnit.


S nadějí, kterou je pro nás sám Vzkříšený Kristus, přeji požehnané Velikonoce.

Nebojte se obrátit s čímkoliv – jsem tu pro Vás – o. Jaroslav – tel.: 732951303


VŠECHNY BOHOSLUŽBY JSOU
DO ODVOLÁNÍ NEVEŘEJNÉ


Neděle 5. dubna Květná neděle Za Jana Pražáka a dvoje rodiče

 od 15:00 křížová cesta online z Vranovic  (odkaz na youtube)

od 18:00 bohoslužba pokání z Velkého Meziříčí (odkaz na youtube)


Pondělí 6. dubna Za zemřelou rodinu Drápalovu, Štipčákovu a Tománkovu


Úterý 7. dubna Za Jana Kolesu


Středa 8. dubna Za otce Richarda Toncra a ivaňské kněze


Zelený čtvrtek 9. dubna Za Jana a Marii Charouzovy a celou rodinu a duše v očistci


Velký pátek 10. dubna obřady velkého pátku den přísného postu


Bílá sobota 11. dubna Za Rudolfa Šťastného a dvoje rodiče
Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny


Velikonoční neděle 12. dubna

Na poděkování P. Bohu s prosbou o Boží ochranu
Na poděkování P. Bohu s prosbou o další Boží ochranu
(úmysly Ivaň+Vranovice)


Pondělí 13. dubna Za rodiče, dva bratry a sestru Škňouřilovy


Úterý 14. dubna Za Františka a Marii Brychtovy, celou rodinu a duše v očistci


Středa 15. dubna Za Anastázii Kvapilovou


Čtvrtek 16. dubna Za Jiřího Tomka, rodiče, bratra a celou rodinu


Pátek 17. dubna Za Jana a Marii Šťastných, celou rodinu a duše v očistci


Sobota 18. dubna Za Jaroslava Kilingera a dvoje rodiče


2. velikikonoční neděle 19. dubna neděle Božího milosrdenství

Za Jaroslava Pazderského
Za Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a dar zdraví pro živou rodinu


 

Pro mládež

Otec biskup Vojtěch Cikrle zasílá svůj pozdrav a povzbuzení pro prožívání tohoto času: https://www.facebook.com/dcmbrno/videos/531623714206523/

Vzhledem ke zrušení Diecézních setkání mládeže proběhne v sobotu 4. 4. v 17.00 hodin v TV Noe Studio Vstaň!, které budou moderovat Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež a kolegyně z brněnského DCM Jitka Tesařová. Pozvěte mladé: Nalaď si studio Vstaň! na TV Noe v televizi, na internetu www.tvnoe.cz nebo YT a užij alespoň takto setkání mládeže. https://www.facebook.com/dcmbrno/

Inspirace k prožití neděle a postního období

Bohoslovci vytvořili seznam zajímavých odkazů na různé stránky a aplikace s aktuální i obecnou katolickou tématikou. Odkazy jsou roztříděny do kategorií.  Ke stažení na cirkev.cz.

Na cirkev.cz je také návod na domácí rodinou bohoslužbu pro 5. postní neděli a videokázání pro děti.

Představení několika zajímavých mobilních aplikací a především Bible pro děti v podání třebíčských kněží:

Výzvy papeže Františka

Stav

V neděli při polední modlitbě Anděl Páně papež František pozval věřící, aby se v pátek 27. března v 18.00 připojili přes média ke společné modlitbě, poslechu Božího slova a adoraci, které bude papež předsedat na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra. Adoraci Svatý otec zakončí eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi, které bude TV Noe vysílat v přímém přenosu.
Kromě toho papež vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu 25. března v poledne společně pomodlili modlitbu Otče náš, kterou bude TV Noe rovněž přenášet živě.
Více informací na cirkev.cz

4. a 5. postní týden – ohlášky

Mše svaté jsou do odvolání slaveny bez účasti lidu. Úmysly mší svatých budou odslouženy soukromě, někdy může dojít ke spojení úmyslů či časovému posunu.

Otec biskup Vojtěch nás vybízí k domácí četbě Písma, k modlitbám a ke sledování bohoslužeb skrze sdělovací prostředky.

Připojme se k výzvě papeže Františka ke společné modlitbě za ukončení pandemie. Jsme zváni denně ve 20 hodin k modlitbě růžence nebo Korunky k Božímu milosrdenství či alespoň modlitbě Otče náš a Zdrávas Maria.

Individuální svátosti (smíření, pomazání nemocných…) a duchovní záležitosti jsou nadále udíleny na vyžádání. Pohřby se na výjimku mohou se uskutečnit.

Nebojte se obrátit s čímkoliv – jsem tu pro Vás – o. Jaroslav – tel.: 732951303


VŠECHNY BOHOSLUŽBY BUDOU NEVEŘEJNÉ


Neděle 22.března 4. postní neděle Za Libora Gracla
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

Pondělí 23. března Za rodiče, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Úterý 24. března Za Václava Příhody a rodiče (z 28.3.)

Středa 25. března Za rodiče Bobkovy a Františka Blahinku

Čtvrtek 26. března Za Antonína Šibravy, 2 rodiče a duše v očistci (z 27.3.)

Pátek 27. března Za živou a mrtvou rodinu Vitáskovu

Sobota 28. března Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče

Neděle 29. března 5. postní neděle Za Jaroslava Brabce a manželku


Pondělí 30. března Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

Úterý 31. března Za Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu (z 5.4.)

Středa 1. dubna Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 2. dubna Za Bohumila Bradáče (z 4.4.)

Pátek 3. dubna Za rodiče, za dceru Ivanu, bratra Josefa, sestru Marii a švagra

Sobota 4. dubna Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava a Jiřinu Effenbergerovy a zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku

Neděle 5. dubna 6. postní neděle – Květná neděle Za Jana Pražáka a dvoje rodiče


 

3. postní týden – ohlášky

Veřejné bohoslužby jsou zrušeny


Neděle 15. března 3. postní neděle Za dvoje rodiče a bratra


Pondělí 16. března Za Josefu Furchovu, živou a zemřelou rodinu


Úterý 17. března Za Pavla Hrozínka a rodinu


Středa 18. března Za zemřelou osobu


Čtvrtek 19. března Slavnost sv. Josefa Za farníky


Pátek 20. března Za Josefa a Josefku Mahovských a Josefa Šťastného


Sobota 21. března
Za Žofii Čermákovu a sourozence
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny


Neděle 22. března 4. postní neděle
Za Libora Gracla
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


  • Mše svaté jsou do odvolání slaveny bez účasti lidu, nekonají se rovněž žádné veřejné bohoslužby a pobožnosti. Úmysly mší svatých budou odslouženy soukromě, někdy může dojít ke spojení úmyslů či časovému posunu.
  • Otec biskup Vojtěch nás vybízí k domácí četbě Písma, k modlitbám a ke sledování bohoslužeb skrze sdělovací prostředky (např. https://mseonline.cz).
  • Připojme se k výzvě papeže Františka ke společné modlitbě za ukončení pandemie. Jsme zváni denně ve 20 hodin k modlitbě růžence nebo Korunky k Božímu milosrdenství či alespoň modlitbě Otče náš a Zdrávas Maria.
  • Na úterý 17. března nás biskup vybízí k celodennímu citelnému postu za zastavení pandemie.
  • V neděli 15. března bude od 15 hodin v kostele ve Vranovicích příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru (cca do 15:30 či déle dle zájmu).
  • Individuální svátosti (smíření, pomazání nemocných…) a duchovní záležitosti jsou nadále udíleny. Pohřby jsou vyňaty jako výjimka a mohou se uskutečnit.
  • Setkání semináře obnovy se 15. března uskuteční. Osobní přítomnost rozvažte sami. Případně napište kam mám poslat materiály.
  • Nebojte se obrátit s čímkoliv – jsem tu pro Vás – o. Jaroslav – tel.: 732951303