3. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 21. ledna – 3. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

9:30 Vranovice  Za Ludmilu a Pavla Kolstrunkovy

11:00 Přibice Za farnost


Pondělí 22. ledna
8:00 Vranovice  Za jednotu křesťanů


Úterý 23. ledna
15:00
Pouzdřany pohřeb pana Stanislava Vartka


pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek
– večerní bohoslužby v 17 hodin mimořádně nebudou


Pátek 26. ledna
18:00 Vranovice Za bratra Drahomíra, jeho ženu a děti


Sobota 27. ledna

8:00 Ivaň  Za Josefa Klementa a dvoje rodiče

17:00 Pouzdřany
Za rodiče Šimákovy Kondlerovy


Neděle 28. ledna – 4. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marii Jilkovou a Václava Jilka

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Přibice Za Terezii Strouhalovu a manžela


 • V tomto týdnu nebude v Ivani a Přibicích výuka náboženství.
 • Tříkrálová sbírka, výsledky koledování:
  Vranovice – 62.302 Kč
  Ivaň – 30.315 Kč
  Pouzdřany – 14.961 Kč
  Přibice – 30.297 Kč
  diecéze a ČR celkově – www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

  Biskupství brněnské děkuje všem za dobrou vůli pomáhat lidem v nouzi.

 • V sobotu 27. ledna se bude ve Vranovicích sklízet betlém, prosím o pomoc.
 • V neděli 28. ledna od 17. hodin vystoupí ve Vranovicích ve sportovní hale Spojené farnosti s muzikálem ¨ NESTŘÍHAT! ¨, ve kterém ztvární starozákonní příběh pro malé i velké o Samsonovi a síle a pýše.
 • Ve dnech 18. 25. ledna 2018 se křesťané z různých církví společně modlí za jednotu. Mottem týdne jsou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6).
 • Během mé nepřítomnosti zastupuje o. Pavel Pacner z Mikulova, tel.: 737 382 622

2. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 14. ledna 2. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Miloše Bindera

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana, babičku a rodinu Strakovu a duše v očistci


Pondělí 15. ledna
15:00 Vranovice 
pohřeb paní Marie Faronové


Úterý 16. ledna
17:00 Přibice
Na úmysl dárce


Středa 17. ledna

17:00 Ivaň  Za Zdeňku Láskovu a živou a zemřelou rodinu


Čtvrtek 18. ledna památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce

14:00 domov Vranovice mše svatá


Pátek 19. ledna
17:00 Přibice
Za Marii Prokešovu
18:00 Vranovice Za rodiče, příbuzné a známé a duše v očistci


Sobota 20. ledna

8:00 Ivaň  Za Františka a Josefu Holánkovy

17:00 Pouzdřany Za Květu a Františka Konečných a rodiče Vozkovy


Neděle 21. ledna 3. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

9:30 Vranovice  Za Ludmilu a Pavla Kolstrunkovy

11:00 Přibice Za farnost


 • V neděli 28. ledna od 17. hodin vystoupí ve Vranovicích ve sportovní hale Spojené farnosti s muzikálem ¨ NESTŘÍHAT! ¨, ve kterém ztvární starozákonní příběh pro malé i velké o Samsonovi a síle a pýše.
 • Ve dnech 18. 25. ledna 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6).

1. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 7. ledna slavnost Zjevení Páně – Tři králové

8:00 Ivaň  Za koledníky tříkrálové sbírky
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci


Pondělí 8. ledna   – svátek Křtu Páně
17:00
Vranovice  Na úmysl dárce


Úterý 9. ledna
17:00 Přibice
Na poděkování za dar manželství


Středa 10. ledna
17:00 Ivaň  Za odpovědnou volbu prezidenta


Čtvrtek 11. ledna
8:00 Pouzdřany
Na poděkování


Pátek 12. ledna
17:00 Přibice
Za Jarmilu Ševčíkovu, manžela, syna, rodiče a sourozence
18:00 Vranovice Za Antonína Klimeše, manželku a dcery


Sobota 13. ledna

8:00 Ivaň  Za farnost
12:00 Vranovice pohřeb paní Heleny Soukupové

17:00 Pouzdřany Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syna Stanislava a zemřelé z rodiny
18:00 Vranovice tříkrálový koncert Ensemble Versus


Neděle 14. ledna 2. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana, babičku a rodinu Strakovu a duše v očistci


 • Mikulovští kněží srdečně zvou na pouť autobusem do Filipova, kde se před 152 roky zjevila Panna Maria. Odjezd v pátek 12. ledna po 20 hodině. Pontifikální poutní mše svatá v 4:00 ve Filipově a na zpáteční cestě zastávka v Jablonném u sv. Zdislavy. Návrat v sobotu 13.ledna odpoledne či v podvečer.
 • V sobotu 13. ledna v 18 hodin ve Vranovicích komorní sbor pro duchovní hudbu
  Ensemble Versus z Brna a přednese Tříkrálový koncert s duchovními skladbami 16. a 20. století (Josquin, Lasso, Zangius / Poulenc, Pärt)

2. vánoční týden – ohlášky

Neděle 31. prosince Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa
(mše s obnovou manželských slibů)

8:00 Ivaň  Za Antonína Procházky a rodiče
9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu
11:00 Přibice Za rodiny


Pondělí 1. ledna   slavnost Matky Boží Panny Marie
(zasvěcený – povinný svátek)

8:00 Ivaň Za lidi dobré vůle a pokoj a mír ve světě
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost
15:00 Pouzdřany Za kněze a řeholníky


Úterý 2. ledna
17:00 Přibice Za Aloise Procházku, manželku a duše v očistci


Středa 3. ledna
17
:00 Ivaň  Za rodiny


Čtvrtek 4. ledna
9:00 Pohořelice mše kněží našeho mikulovského děkanství – děkanská rekolekce


Pátek 5. ledna
17:00 Přibice
Za manžele Mackovy, vnuka a dvoje rodiče a celou rodinu
18:00 Vranovice Za Antonína a Drahomíru Jatelovy a dvoje rodiče


Sobota 6. ledna
8:00 Ivaň
  Za Marii a Josefa Bauchovy a duše v očistci
17:00 Pouzdřany Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny


Neděle 7. ledna slavnost Zjevení Páně – Tři králové

8:00 Ivaň  Za koledníky tříkrálové sbírky

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci


Tříkrálová sbírka

Vranovice – 6. ledna sraz a požehnání koledníkům v 7:30 v kostele
Pouzdřany – 6. ledna od 13 hodin, informace paní Zmrzlíková
Přibice – 6. ledna od 14 hodin, informace: Eva Hájková, Ivo Procházka, sraz koledníků ve 13 hodin v sále Obecního hostince
Ivaň – 7. ledna sraz koledníků na mši svaté v 8 hodin, po mši sbírka


 • V sobotu 13. ledna v 18 hodin ve Vranovicích komorní sbor pro duchovní hudbu
  Ensemble Versus z Brna a přednese Tříkrálový program.
 • Od úterý bude pokračovat výuka náboženství i příprava na biřmování.
 • Ve středu budu navštěvovat nemocné, prosím nebojte se přihlásit.
 • Přeji radosta požehnaný nový rok a pokoj do Vašich rodin. o. Jaroslav Sojka

1. vánoční týden – ohlášky

Neděle 24. prosince 4. neděle adventní / Štědrý večer – vigilie Narození Páně

9:30 Vranovice  Za Josefu Furchovu, manžela a sourozence (4. adventní neděle)

20:00 Ivaň Za mír a pokoj ve světě (P. Jan Mráz od sv. Tomáše z Brna)
20:00 Přibice Za Alžbětu Šopfovu, manžele a duše v očistci
21:30 Pouzdřany Za Ivana Havlíka, rodiče Annu a Antonína Havlíkovy a prarodiče
24:00 Vranovice Za farnost


Pondělí 25. prosince – Narození Pána Ježíše – Boží hod vánoční

8:00 Ivaň Za Žofii Čermákovu, rodiče a sourozence
9:30 Vranovice  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Na dobrý úmysl  (P. Martin Hönig od sv. Tomáše z Brna)
11:00 Pouzdřany Za rodiče Krčmářovi, syna a rodinu Beranovu


Úterý 26. prosince svátek svatého Štěpána
8:00 Pouzdřany Za Jindřicha Kozla, syna, Hanu Jeřábkovu a Jiřinu Kozlovu
9:30 Vranovice Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
17:00 Přibice Za Annu Kopřivovu a sourozence


Středa 27. prosince svátek svatého Evangelisty Jana
10:00 Dům pro seniory Vranovice – vánoční mše svatá pro obyvatele i pro veřejnost
17:00 Ivaň  Za Františka Pavloně a vnuka (přesunuto z 26.12.)


Čtvrtek 28. prosince svátek svatých betlémských dětí
14:00 Přibice pohřeb pana Jiřího Rujzla


Pátek 29. prosince
18:00 Vranovice Za rodinu Strouhalovu a Šťastnou


Sobota 30. prosince
8:00 Ivaň  Na poděkování
15:00 vánoční koncert ve Vranovicích
17:00 Pouzdřany Za farnost


Neděle 31. prosince svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa
(mše svaté s obnovou manželských slibů)
8:00 Ivaň  Za Antonína Procházky a rodiče
9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu
11:00 Přibice Za rodiny


Pondělí 1. ledna slavnost Matky Boží Panny Marie – (povinný svátek)
8:00 Ivaň, 9:30 Vranovice , 11:00 Přibice, 15:00 Pouzdřany


• Odpoledne 30. prosince bude ve Vranovickém kostele vánoční koncert žáků z Čejkovic a 13. ledna vystoupí komorní sbor Ensemble Versus z Brna.
• Sbírky o vánočních svátcích budou na potřeby kostelů.
• Přeji požehnané a radostné Vánoční svátky a pokojný nový rok. o. Jaroslav Sojka