3. adventní týden – ohlášky

Neděle 15. prosince 3. neděle adventní

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
křtiny při mši svaté
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 16. prosince
17:00 Vranovice
Na úmysl dárce


Úterý 17. prosince
17:00 Přibice
Za Annu a Josefa Kopřivovy a vnučku Marii


Středa 18. prosince
17
:00 Ivaň  Za Helenu a Vincence Langovy, syna a duše v očistci


Čtvrtek 19. prosince
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 20. prosince
17:00 Přibice
Za Jiřího Tomka a celou rodinu
18:00 Vranovice Za farníky


Sobota 21. prosince
8:00 Ivaň  Za Annu a Václava Toncrovy
14:00 Vranovice pohřeb pana Zdeňka Pavlíčka
17:00 Pouzdřany Za Jana Kolesu a celou rodinu


Neděle 22. prosince 4. adventní neděle

8:00 Ivaň  Za sestry Vokalovy
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou a zemřelou rodinu Rujzlovu

14:30 – 15:30 Přibice předvánoční svátost smíření (o. J.Komárek a J.Sojka)
16:00 – 17:00 Vranovice předvánoční svátost smíření (o. J.Komárek a J.Sojka)
18:00 – 18:30 Ivaň předvánoční svátost smíření (o. V.Zahrádka a J.Sojka)


 • V tomto týdnu se zpovídá přede mší svatou a případně podle zájmu i po mši. Cizí zpovědník bude k dispozici v neděli 22.12. podle tabulky výše.
 • Zapisují se mše svaté na rok 2020.
 •  Sbírky příští neděli a o Vánocích budou na opravy kostelů.
 • Můžete se zapsat (v kostele nebo online ), aby Vám skauti přinesli Betlémské světlo do Vašeho domova.
 • V pátek nebude v Přibicích výuka náboženství.

 

 

Vánoční bohoslužby

24.12.

25.12.

26.12

Ivaň 

19:00

8:00

Pouzdřany  

20:00

8:00

Přibice 

21:30

11:00

11:00

Vranovice

23:00

9:30

9:30

 

 

2. adventní týden – ohlášky

Neděle 8. prosince 2. adventní neděle

8:00 Ivaň  Za Marii a Josefa Bauchovy a duše v očistci
9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 9. prosince
17:00 Vranovice Na dobrý úmysl


Úterý 10. prosince
17:00 Přibice Za Jana Aujezdského, manželku a duše v očistci


Středa 11. prosince
17:00 Ivaň  Za zemřelého Jaroslava Gruny


Čtvrtek 12. prosince
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 13. prosince
17:00 Přibice
Za krstné mamy Pavlínku Záhorskú a Gabiku Vidovú
18:00 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu


Sobota 14. prosince
8:00 Ivaň  Za Vincence Langa, manželku, syna a duše v očistci
11:00 Ivaň křtiny
12:00 Vranovice křtiny

17:00 Pouzdřany Za Štěpánku a Antonína Šuparičovy a dvoje rodiče


Neděle 15. prosince 3. adventní neděle

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
křtiny při mši sv.
11:00 Přibice Za farníky


 • Průvodce adventem, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze, je dostupný v tištěné podobě i jako aplikace mobilních zařízení s operačním systémem Android. QR ke stažení:
 • Zapisují se mše svaté na rok 2020.

1. adventní týden – ohlášky

Neděle 1. prosince 1. adventní neděle sbírka na církevní školství

8:00 Ivaň  Za Annu a Josefa Klementovy
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Janíčkovu a duše v očistci
14:00 Ivaň adventní varhanní duchovní zamyšlení


Pondělí 2. prosince
17:00 Vranovice Za ……………….


Úterý 3. prosince
17:00 Přibice
Za Augustina a Cecilii Haraštovy, syna Josefa, rodinu Pokornou a zdraví pro živou rodinu


Středa 4. prosince
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce
17:00 Ivaň  Za Janu Urbanovu


Čtvrtek 5. prosince
9:00 Mikulov děkanská kněžská rekolekce


Pátek 6. prosince
17:00 Přibice
Za zemřelé dárce dobrodince církve
18:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další požehnání


Sobota 7. prosince
8:00 Ivaň 
Za pana Hrdličku
17:00 Pouzdřany
Za Jindřicha a Ludmilu Kozlovy, dva syny, Hanu Jeřábkovu a Jiřinu Kozlovu


Neděle 8. prosince  2. adventní neděle

8:00 Ivaň  Za Marii a Josefa Bauchovy a duše v očistci
9:30 Vranovice 
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za farníky


 • Průvodce adventem, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze, je dostupný v tištěné podobě i jako aplikace mobilních zařízení s operačním systémem Android.
 • V neděli 1. prosince bude v Ivani ve 14 hodin varhanní duchovní zamyšlení a uvedení do adventu s varhaníkem a varhanářem Richardem Stehlíkem. Jste srdečně zváni.

34. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 24. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Ivaň  Za Augustina a Leopolda Jedounka a rodinu
9:30 Vranovice 
Za Františka a Miladu Klimešovy a oboje rodiče
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Sovkovu a Janíčkovu a duše v očistci / Za farníky
po mši svaté v Přibicích požehná p. děkan Jaroslav Svoboda opravený kříž u kostela


Pondělí 25. listopadu
večerní mše svatá ve Vranovicích nebude


Úterý 26. listopadu
večerní mše svatá v Přibicích nebude


Středa 27. listopadu
17:00 Ivaň 
Za dárce a dobrodince církve


Čtvrtek 28. listopadu
8:00 Pouzdřany 
Na úmysl dárce


Pátek 29. listopadu
17:00 Přibice
Za Otýlii Fadrhonsovu a manžela a celou rodinu
18:00 Vranovice
Za Miluši Braunovou a její rodinu


Sobota 30. listopadu
8:00 Ivaň 
Na poděkování za dožitých 95, 80 a 75 let života a prosba o další ochranu
17:00 Pouzdřany
Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy


Neděle 1. prosince 1. adventní neděle sbírka na církevní školství

8:00 Ivaň  Za Annu a Josefa Klementovy
9:30 Vranovice 
Za farníky
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Janíčkovu a duše v očistci


 • V úterý v Ivani a ve středu v Přibicích odpadá výuka náboženství.
 • V sobotu 30. listopadu bude od 15 hodin adventní tvoření dětí ve skautské klubovně. Poté v Pouzdřanech budou první roráty. Podrobnosti-plakát
 • Příští neděli budou při bohoslužbách požehnány adventní věnce.
 • V neděli 1. prosince bude v Ivani ve 14 hodin varhanní duchovní zamyšlení a uvedení do adventu s varhaníkem a varhanářem Richardem Stehlíkem.

33. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 17. listopadu 33. neděle v mezidobí DEN BIBLE

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30 Vranovice 
Na úmysl dárce
11:00 Přibice Za Václava Procházku, sourozence, rodiče a duše v očistci


Pondělí 18. listopadu
17:00 Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu


Úterý 19. listopadu
8:00 Pouzdřany
Za farníky
večerní mše svatá v Přibicích nebude


Středa 20. listopadu
17:00 Ivaň 
Za Karla a Annu Rybeckých


Čtvrtek 21. listopadu
14:00 domov pro seniory Vranovice – mše svatá


Pátek 22. listopadu
17:00 Přibice
Za Alžbětu Šopfovu, oba manžele a duše v očistci
18:00 Vranovice
Za zemřelé dárce a dobrodince


Sobota 23. listopadu
8:00 Ivaň
  Za Martinu Šulkovu a jení rodinu
17:00 Pouzdřany
Za dceru Květoslavu Sokolovou a rodiče Dulinkovy


Neděle 24. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Ivaň  Za Augustina a Leopolda Jedounka a rodinu
9:30 Vranovice 
Za Františka a Miladu Klimešovy a oboje rodiče
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Sovkovu a Janíčkovu a duše v očistci; Za farníky
po mši sv. v Přibicích požehná pan děkan kříž u kostela


 • Dnes slavíme den Bible. Prosím nahlédněte do knihy knih.
  „Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy….“ (Sv. Augustin).
 • Dnes v neděli 17. listopadu se v 17:11 rozezní v celé republice zvony. Připomenou oběti komunismu a tisíce lidí, kteří se totalitnímu režimu postavili.    # nezapomenme.cz
 • V neděli 1. prosince bude v Ivani varhanní duchovní zamyšlení a uvedení do adventu s varhaníkem a varhanářem Richardem Stehlíkem.
 • V v úterý 19.11. od 18 hodin budou na mši v rádiu Proglas děti a katecheté z našich farností