Začátek adventu 2017

V sobotu 2.prosince od 15 hodin děti vyráběly lucerničky v jídelně Scholarestu ve Vranovicích. Večer pak zakončily průvodem ke kapličce na Ivaňské a první adventní mší svatou v Pouzdřanech.V neděli 3. prosince byly na mšich svatých požehnány adventní věnce a děti mohly jít v průvodu s lampičkami za zpěvu rorátů. Odpoledne od 15 hodin proběhla na farní duchovní obnova ve Vranovicích na téma modlitba. Hostem byl Jiří Topenčík, farář v Šitbořicích.

Farní táborák 2017

Navzdory aprílovému počasí jsme se rozhodli táborák v sobotu 7.10. na farní zahradě přece jen zapálit. I když ještě ve 13:45 poprchávalo tak od dvou hodin pěkně vykouklo sluníčko a ani nesprchlo. Po počáteční malé účasti větších dětí dorazili se svými rodiči malí farníci, kteří si opékání špekáčků, kreslení křídou, drobné hry i fotbálek docela užili. Doufejme, že na konci školního roku přijde i víc školáků.

Cyklopouť do Žarošic

Na letošní Zlatou sobotu do Žarošic vyrazilo několik cyklistů z naší farnosti spolu s panem farářem na kolech. Příznivé počasí všechny doprovázelo spolu s vyhlídkou na duchovní zážitek a také studené občerstvení v cíli. Do Žarošic někteří doputovali s mírným zpožděním kvůli technickým problémům. Po mši svaté a slavnostním průvodu ověnčených sošek následovalo požehnání. Na cestu zpět se po duchovních zážitcích někteří poutníci posílili kofolou nebo pivem a klobáskou. Stejně jako loni musíme poděkovat za zapůjčení hasičského auta, tentokrát obci Vranovice a místní jednotce sboru dobrovolných hasičů.

Žehnání školních pomůcek 2017

V neděli 3. září požehnanl otec Jaroslav na našich farnostech malým i velkým školákům jejich školní pomůcky. Jak řekl před vlastním žehnáním, je toto požehnání určeno především pro vy kteří budou učit druhé a také pracovat na vlsatím vzdělávání a až tolik nezáleží na tom, jestli děti mají v aktovce všechny věci či ne :). Přejeme všem učitelům i žákům úspěšný a požehnaný školní rok 2017/2018.

Mše svatá v Přibicích

Naše děkanství oslavilo slavnost svatých Cyrila a Metoděje společnou poutí v Přibicích u studny Apoštolky v neděli 9. července v 10:30. Mši svaté předsedal biskup Pavel Konzbul.
Kolem slavnosti diecézních patronů svatých Petra a Pavla (29. června) bylo ve farnostech brněnské diecéze v letošním roce oceněno přes pět set osob.
Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jim prostřednictvím jejich duchovních správců předává při příležitosti 240. výročí založení Biskupství brněnského děkovnou listinu s dárkovou publikací jako poděkování za jejich dlouholetou obětavou a nezištnou službu v církvi. Za Vranovickou farnost obdržela ocenění paní Anna Machová. Za farnost Ivaň paní Marie Rybecká.