Představení prvokomunikantů

vranovicefarnostrajce.net

8. neděli v mezidobí bylo vranovické farnosti představeno sedm prvokomunikantů – dětí z našich farností Ivaň, Pouzdřany a Vranovice, které letos poprvé přijmou dvě velmi důležité svátosti – svátost smíření a svaté přijímání.
Děti se se své velké setkání s milosrdnou Boží Láskou ve svátosti smíření a s Panem Ježíšem v eucharistii připravují od podzimu pod vedením otce Jaroslava. Představením dětí farnosti začíná intenzivnější fáze připravy, kdy se děti s rodiči budou s otcem Jaroslavem také potkávat v neděli po mši svaté. Poprvé děti přijmou Tělo Kristovo v neděli 26. května.
Protože k přijetí milostí z obou svátostí je třeba splnit několik podmínek a být dostatečně připraven, modleme se za tyto děti, jejich rodiny, naše farnosti i za nás samotné, abychom dokázali přijímat tyto svátosti i přípravu na ně jako dar a posilu na cestě k nebeskému Otci.

Farní zabíjačka

 

Fotogalerie rajče.net

V sobotu 2.března uspořádala farnost Vranovice nejen pro farníky a ostatní občany z uvedené farnosti, ale i ostatních spravovaných farností Ivaň, Přibice a Pouzdřany, vepřové hody.

Na akci se dobrovolníci připravovali již několik týdnů předem. Ten, kdo byl ochoten přiložit ruku k dílu, byl pověřen svým specifickým úkolem. Hlavním organizátorem byl jako v loňském roce“ řeznický mistr“ p. Jan Čábelka pod záštitou otce Jaroslava.

V pátek podvečer se sešli ve dvorním traktu hasičské zbrojnice k přípravám p. Čábelka, otec Jaroslav, Rosťa Leinveber, Radek Mach, Petr Procházka a Bohumil Janík. Někteří se bohužel z důvodů nemoci nebo pracovních povinností nemohli zúčastnit.

Nastalo sobotní ráno a mohlo se začít. Připravit vodu, maso, zeleninu do kotlů, nakrájet maso, cibuli na guláš. Zbývá rozdělat oheň pod kotli a pořádně přikládat. Zanedlouho je vidět „utíkat“ páru z kotlů.

Když se vše vaří, připraví se lavice a stoly pro návštěvníky.

Odbila 11 hodina a objeví se první hosté. Jsou pěkně přivítáni samotným“ řeznickým mistrem“. Jeho osobité charisma přispělo k pohodě a zdárnému průběhu akce. Každému z příchozích nabízí: „ Je libo ovárek, ouško, polívečka nebo gulášek?“ Do připravených misek dostanou vybrané kousky, usedají na lavice a pochutnávají si na zabijačkových specialitách. Podle výrazů ve tvářích přítomných bylo zřejmé, že se i výborně baví.

Nechybělo točené pivečko nebo svařené víno na zahřátí.

Odpoledne rychle ubíhalo, dobrot z vařících kotlů ubývalo a organizátoři měli radost, že hostům chutná. Mnozí si odnášeli zabijačkové lahůdky v přinesených nádobkách domů.

Děkujeme organizátorům za dobroty a příjemně strávený víkendový den.

Velký dík patří hasičům za propůjčení jejich pěkně upravených venkovních prostor.

A.Machová

 

 

Poděkování za úrodu a Misijní neděle 2018

V neděli 14.10.2018 naše farnost poděkovala za úrodu. Mši svatou sloužil otec Sommer. Slavnostní výzdobu připravila rodina Machova a Stejskalova.
Poděkování za fotky patří panu Oldřichu Vybíralovi staršímu.

 

Misijní neděli v našem kostele 21.10.2018 kromě sbírky zpestřilo tématické zpívání Scholy Vranovice pod vedením Klárky Hladíkové a animace dětí, které zorganizovala paná učitelka Stejskalová. Sbírka, vybraná tuto neděli poslouží na potřeby misijí.

Pouť na Vranov a mše za skauty

Mše za skauty v pátek 27. dubna se zúčastnila většina věřících dětí oddílu Jaguáři. Přišlo také několik rodičů.

Diecézní pouť ministrantů na Vranov
Naše skupinka z mikulovského děkanátu (dětí z farnosti Ivaň, Vranovice a Přibice) putovala letos z kláštera Klarisek v Soběšicích. Po cestě děti plnily úkoly a sbíraly informace o svatém Václavovi. I když jsme se neumístili na prvních místech, bylo nám odměnou fajn společenství po cestě a rytířský program a mše s otcem biskupem na Vranově.

Biřmování 2018

7. dubna 2018 15 mladých lidí přijalo z rokou otce biskupa Pavla svátost křesťanské dospělosti.
Bezprostřední přípravě předcházel večer chval a po biřmování byl slavnostní přípitek
Na rajčeti je pouze několik vybraných fotografií. Celé fotoalbum je možno stáhnout z google disku