Poděkování za úrodu a Misijní neděle 2018

V neděli 14.10.2018 naše farnost poděkovala za úrodu. Mši svatou sloužil otec Sommer. Slavnostní výzdobu připravila rodina Machova a Stejskalova.
Poděkování za fotky patří panu Oldřichu Vybíralovi staršímu.

 

Misijní neděli v našem kostele 21.10.2018 kromě sbírky zpestřilo tématické zpívání Scholy Vranovice pod vedením Klárky Hladíkové a animace dětí, které zorganizovala paná učitelka Stejskalová. Sbírka, vybraná tuto neděli poslouží na potřeby misijí.

Pouť na Vranov a mše za skauty

Mše za skauty v pátek 27. dubna se zúčastnila většina věřících dětí oddílu Jaguáři. Přišlo také několik rodičů.

Diecézní pouť ministrantů na Vranov
Naše skupinka z mikulovského děkanátu (dětí z farnosti Ivaň, Vranovice a Přibice) putovala letos z kláštera Klarisek v Soběšicích. Po cestě děti plnily úkoly a sbíraly informace o svatém Václavovi. I když jsme se neumístili na prvních místech, bylo nám odměnou fajn společenství po cestě a rytířský program a mše s otcem biskupem na Vranově.

Biřmování 2018

7. dubna 2018 15 mladých lidí přijalo z rokou otce biskupa Pavla svátost křesťanské dospělosti.
Bezprostřední přípravě předcházel večer chval a po biřmování byl slavnostní přípitek
Na rajčeti je pouze několik vybraných fotografií. Celé fotoalbum je možno stáhnout z google disku

Vepřové hody

O masopustní sobotě se všechny farnosti sešly ve Vranovicích na vepřových hodech….
Snědlo se přes 20 kg masa, byla polévka a gulášek.
Děkujem vranovickým hasičům za zapůjčení prostor zbrojnice.

Začátek adventu 2017

V sobotu 2.prosince od 15 hodin děti vyráběly lucerničky v jídelně Scholarestu ve Vranovicích. Večer pak zakončily průvodem ke kapličce na Ivaňské a první adventní mší svatou v Pouzdřanech.V neděli 3. prosince byly na mšich svatých požehnány adventní věnce a děti mohly jít v průvodu s lampičkami za zpěvu rorátů. Odpoledne od 15 hodin proběhla na farní duchovní obnova ve Vranovicích na téma modlitba. Hostem byl Jiří Topenčík, farář v Šitbořicích.