Slavnost Ježíše Krista Krále

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
25. listopad 2012
Slavnost Ježíše Krista Krále
8:00
Ivaň
Za Karla Fabičovice a živou rodinu
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Říčkovu a Lazarovu
11:00
Pouzdřany
Za Bohuslavu Kocmanovu a rodiče
Úterý
27. listopad 2012
Ivaň
Mše sv. není
Středa
28. listopad 2012
Vranovice
Mše sv. není
Čtvrtek
29. listopad 2012
Vranovice
Mše sv. není
Pátek
30. listopad 2012
16:00
Ivaň
Za rodiče Bauchovy, syna a celou rodinu
17:00
Vranovice
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu
Sobota
1. prosinec 2012
16:00
Ivaň
Za Josefa Klementa a dvoje rodiče
17:00
Vranovice
Za Jana a Marii Šťastných a celou zemřelou rodinu
Neděle
2. prosinec 2012
1. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za živou a zemřelou rodinu
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy
Ohlášky
 • Dnes je slavnost Krista Krále.
 • Chci poděkovat zastupitelstvu obce Pouzdřany za příspěvěk na opravu fary ve výši 20 tisíc Kč.
 • Příští neděli při všech bohoslužbách se budou žehnat adventní věnce. Přinesené věnce pokládejte pod oltář.
 • Příští neděli se budou konat Roráty. Prosím, přineste si lampičky, svíčky, lucerny…

33. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
18. listopad 2012
33. neděle v mezidobí

8:00
Ivaň
Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30
Vranovice
Za Hanu Šťastnou a celou živou i zemřelou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Mikuláše Kucína a sestru
Úterý
20. listopad 2012
17:00
Ivaň
Za rodiče Petránovy a celou zemřelou rodinu
Středa
21. listopad 2012
17:00
Vranovice
Za snachu Annu s prosbou o dar zdraví
Čtvrtek
22. listopad 2012
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a dar života
Pátek
23. listopad 2012
17:00
Vranovice
Za rodiče Celnarovy, Ondrouškovy a rodinu
Sobota
24. listopad 2012
17:00
Ivaň
Za rodiče Mackovy a děti
Neděle
25. listopad 2012
Slavnost Ježíše Krista Krále
8:00
Ivaň
Za Karla Fabičovice a živou rodinu
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Říčkovu a Lazarovu
11:00
Pouzdřany
Ohlášky
 • Dnešní sbírka bude použita na financování oprav fary.
 • Dnes po mši sv. bude ministrantská schůzka.
 • V pátek v 17:00 se koná dětská mše sv. Po této mši proběhne setkání dětí, které se připravují na první sv. přijímání.
 • Během adventní doby se budou v naší farnosti konat Roráty. Proto už dnes prosím rodiče, aby připravily dětem lampiony (lampičky). – více v sekci ministranti
 • Stolní kalendáře se budou prodávat příští neděli.
 • Děkuji za výzdobu kostelů.
 • Ve Vranovicích jsou v druhé polovině prosince volné úmysly mší sv.

32. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
11. listopad 2012
32. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Václava Zajíce, manželku a 2 rodiče
9:30
Vranovice
Za úspěšné složení zkoušky
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Karla Mülerovi, rodiče Haukovi a rodiče Mülerovy
Úterý
13. listopad 2012
17:00
Ivaň
Za živou a zemřelou rodinu Láskovu
Středa
14. listopad 2012
17:00
Vranovice
Za zemřelou rodinu Trávníčkovu a Bernáškovu
Čtvrtek
15. listopad 2012
17:00
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
Pátek
16. listopad 2012
Vranovice
mše sv. není
Sobota
17. listopad 2012
17:00
Ivaň
Za Augustu a Leopolda Jedounka
Neděle
18. listopad 2012
33. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30
Vranovice
Za Hanu Šťastnou a celou živou i zemřelou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Mikuláše Kucína a sestru
Ohlášky
 • Kdo má zájem o stolní kalendáře, nahlaste se prosím po mši sv. v sakristii.
 • V sobotu 17. 11. v 16:00 se bude konat ministrantský nácvik a v neděli 18. 11. bude po mši ministrantská schůzka.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Děkuji všem rodičům ministrantů za úklid ministrantského oblečení v sakristii.
 • Příští neděli proběhne sbírka na opravu fary.

31. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
6. listopad 2012
31. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30
Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Dofkovu a Vitáskovu
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Dofkovu, Večeřovu a Macháčkovu
Úterý
6. listopad 2012
17:00
Ivaň
Zádušní mše za Oldřicha Nikla
Středa
7. listopad 2012
17:00
Vranovice
Za zemřelou Annu Němcovu a Annu Smělíkovu
Čtvrtek
8. listopad 2012
18:00
Vranovice
Za zesnulého Lubomíra Morávka a ostatní zesnulé z rodiny
Pátek
9. listopad 2012
17:00
Vranovice
Za dar zdraví
Sobota
10. listopad 2012
17:00
Ivaň
Za Marii a Karla Švábenských
Neděle
11. listopad 2012
32. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Václava Zajíce, manželku a 2 rodiče
9:30
Vranovice
Za úspěšné složení zkoušky
11:00
Pouzdřany

Ohlášky

 • Chtěl bych poděkovat zastupitelstvu obce Vranovice za příspěvek na opravu fary ve výši 100 000 Kč.
 • Dnes po mši sv. prosím rodiče ministrantů, aby přišli do sakristie vybrat a označit dětem ministrantské oblečení.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Děkuji všem brigádníkům, kteří se zúčastnili prací na zahradě fary a farních budovách