Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
31. březen 2013
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00
Ivaň
Za Jana Šlancara
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava Effenbergera a zemřelé z rodiny
Pondělí
1. duben 2013
8:00
Ivaň
Za rodiče Hafnerovy a živou rodinu
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží požehnání
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Píšťkovy, dcery, syna a zemřelé z rodiny
Pátek
5. duben 2013
18:00
Vranovice
Za Františka Diviše, manželku, syna a dvoje rodiče
Sobota
6. duben 2013
18:00
Vranovice
Na vyprošení Boží pomoci
Neděle
7. duben 2013
2. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Bohumila Bradáče, rodiče a bratra
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji všem za pomoc s přípravou obřadů Svatého týdne, za úklid a výzdobu kostela.
 • Dnes a zítra se konají sbírky na potřeby kostela.
 • Příští neděli po mši bude ministrantská schůzka.

Květná neděle

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
24. březen 2013
Květná neděle
8:00
Ivaň

Za Libora Gracla

9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu a Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny
Úterý
26. březen 2013
18:00
Ivaň
Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci
Středa
27. březen 2013
18:00
Vranovice
Za Věru Petříkovu a Cecílii a Štefana Králíkovy
Čtvrtek
28. březen 2013
Zelený čtvrtek
16:00
Pouzdřany
Za Josefa Brzicu
17:30
Ivaň
19:00
Vranovice
Pátek
29. březen 2013
Velký pátek
16:00
Pouzdřany
17:30
Ivaň
19:00
Vranovice
Sobota
30. březen 2013
Bílá sobota
18:30
Vranovice
Neděle
31. březen 2013
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00
Ivaň
Za Jana Šlancara
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava Effenbergera a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Na Velký pátek se uskuteční sbírka na Boží hrob. Další sbírky poté budou na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční a Pondělí velikonoční.
 • Připomínám, že Velký pátek je dnem přísného půstu
 • Křížová cesta se bude konat v neděli ve 14 hodin.
 • Upozorňuji na změnu času. Ze soboty na neděli se posune čas o hodinu dopředu.
 • Velikonoční zpověď bude následovně:
  1. Úterý (Ivaň) – 17:00 – 18:00 hod.
   Středa (Vranovice) – 17:00 – 18:00 hod.
 • Na Bílou sobotu si prosím přineste svíce.
 • Nácvik ministrantů na obřady Svatého týdne proběhne v pondělí v rámci náboženství.
 • Je možnost se zapsat na adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu. Zapsat se můžete na papír na stolku vzadu v kostele.

5. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
17. březen 2013
5. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Josefa Šišku, rodiče a prarodiče Šiškovy
9:30
Vranovice
Za Rudolfa Skoupého a celou rodinu Skoupou
11:00
Pouzdřany
Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče
Úterý
19. březen 2013
Slavnost sv. Josefa
17:00
Ivaň
Za Josefa Klementa a celou živou rodinu
Středa
20. březen 2013
17:00
Vranovice
Za Josefa Kaldece, bratra Josefa, rodiče Jedličkovy, Černých a Kelblovy
Čtvrtek
21. březen 2013
17:00
Pouzdřany
Pátek
22. březen 2013
17:00
Vranovice
Za Kateřinu Vítkovu, manžela a přízeň
Sobota
23. březen 2013
17:00
Ivaň
Za Augustina Otáhala a dvoje rodiče
Neděle
24. březen 2013
Květná neděle
8:00
Ivaň
Za Libora Gracla
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu a Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Křížová cesta se bude konat v neděli ve 14 hodin, ve Vranovicích výjimečně ve 13:30 hodin.
 • Příští neděli při všech bohoslužbách se budou světit ratolesti. Prosím, přineste si natrhané ratolesti s sebou. Zvlášť prosím děti, aby si je přinesly.
 • Tento týden ve všech farnostech budu udělovat v kostele svátost nemocných při večerních bohoslužbách.
  1. Čtvrtek – Pouzdřany
   Pátek – Vranovice
   Sobota – Ivaň
   Tuto svátost mohou přijmout lidé nemocní a staršího věku.
 • Ministrantská schůzka s nácvikem obřadů Svatého týdne se bude konat v sobotu v 15 hodin. V neděli po mši sv. bude další nácvik na schůzce
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na opravu fary.
 • V úterý od 17:00 hodin se uskuteční úklid kostela

4. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
10. březen 2013
4. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Procházky a rodinu
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, syna, manžela, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Úterý
12. březen 2013
17:00
Ivaň
Za Václava Příhody a dvoje rodiče
Středa
13. březen 2013
17:00
Vranovice
Čtvrtek
14. březen 2013
8:00
Vranovice
Pátek
15. březen 2013
17:00
Vranovice
Za Josefu Furchovu a manžela
Sobota
16. březen 2013
17:00
Ivaň
Za Žofii Valáškovu, manžela a duše v očistci
Neděle
17. březen 2013
5. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Josefa Šišku, rodiče a prarodiče Šiškovy
9:30
Vranovice
Za Rudolfa Skoupého a celou rodinu Skoupou
11:00
Pouzdřany
Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Křížová cesta se bude konat v neděli ve 14 hodin.
 • Dnes se uskuteční po mši sv. místo ministrantské schůzky hra Velkomoravské dobrodružství 2013.
 • Modleme se společně s věřícími z celého světa za volbu nového římského biskupa. Ať je provázena Boží ochranou a požehnáním. Po zveřejnění zprávy o zvolení nového papeže, budou 10 minut zvonit zvony ve všech farnostech.

3. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
3. březen 2013
3. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Jana Valáška, manželku a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za zemřelého Antonína Langa a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Dulínkovy a čtyři syny
Pondělí
4. březen 2013
17:00
Vranovice
Za zemřelou Boleslawu Zych k nedožitým sedmdesátým narozeninám
Neděle
10. březen 2013
4. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Procházky a rodinu
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, syna, manžela, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Ohlášky
 • Křížová cesta se bude konat v neděli ve 14 hodin.
 • Při příležitost 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu vyhlásilo Biskupství brněnské vědomostní soutěž pro děti a mládež Odkaz Cyrila a Metoděje. Bližší informace jsou na nástěnce.
 • Upozorňuji na omezený počet bohoslužeb v týdnu.