Křtiny a biřmování

Poslední červnovou sobotu oslavila naše farnost velký svátek – přijetí tří velkých dětí do společnství křesťanů. Kryštof Hošpes a Liduška Hovězáková přijali z rukou otce Grzegorze svátost křtu. Jana Hovězáková prostřednictvím otce Grzegorze a otce Oldřicha z Mikulova také svátost křesťanské dospělosti – biřmování. Přejme jim hodně sil a vyprosme Boží požehnání, aby jim dary které dnešní den obdrželi, pomáhaly v každodenním životě.

Cyklovýlet Ivaň

Na zakončení školního roku si vyšlápli farníci se svým panem farářem na koncert dechové hudby Čejkovjané a pohoštění z Vranovice do Ivaně. Děkujeme panu Klimešovi za fotografie z koncertu a výletu

12. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
23. červen 2013
12. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Antonína a Marii Novotných
9:30
Vranovice
Za rodinu Šámalíkovu a Hejnovu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Mülerovy, Navrátilovy a syna
Pondělí
25. červen 2013
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
18:30
Ivaň
Za Jana a Žofii Valáškovy a dvoje rodiče
Čtvrtek
27. červen 2013
18:30
Vranovice
Na poděkování
Pátek
28. červen 2013
18:30
Vranovice
Na poděkování za dar dětí s prosbou o další pomoc
Sobota
29. červen 2013
Slavnost sv. Petra a Pavela
18:30
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za uplynulá léta a do dalších let hodně zdraví a Boží požehnání
Neděle
30. červen 2013
13. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Václava Langa a rodiče
9:30
Vranovice
Za Rozálii Divišovou, manžela, syna a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Václava Fialu, Oldřicha Kozla a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dětský výlet na kolech do Ivaně se uskuteční dnes, 23.6. Vyjede se ve 14:00 od kostela ve Vranovicích. V 15:30 bude koncert dětského sboru Čejkovjané v kostele v Ivani. Plánovaný návrat 17:30 od kostela v Ivani.
 • V sobotu v 9:30 hodin v kostele ve Vranovicích bude udělena svátost křtu Janě, Lidušce a Kryštofovi. Prosím, pamatujte na ně v modlitbě.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na opravu fary.
 • Farnosti Kobylí, Bořetice, Vrbice, Vranovice, Pouzdřany a Ivaň pořádají pouť do Svaté země
  Tímto Vás zveme na pouť do
  SVATÉ ZEMĚ
  „…do země, která byla posvěcena kroky patriarchů a proroků,
  do země, kterou mají křesťané v obzvláštní úctě…
  …do země, v níž se starobylé Boží přísliby naplnily příchodem Mesiáše, našeho Pána Ježíše Krista.
  Tato země byla svědkem jeho kázání a zázraků, jeho smrti a vzkříšení
  i seslání Ducha svatého na církev…“
  Benedikt XVI.
  Termín: 11. 11. – 18. 11. 2013
  Cena: 17 450,- Kč
  (Konečná cena 17 450,- Kč + 50,- USD)
 • Podrobné informace jsou na vývěsce kostela. Závazné přihlášky se přijímají do konce června.

 • Přihlašovat na pouť se můžete na tel. 737 23 93 80. Organizační setkání bude v neděli 30.6. ve 14 hodin.

11. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
16. červen 2013
11. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za nemocnou osobu a rodinu Valáškovu a Bučkovu
9:30
Vranovice
Za rodinu Mazuchovu a Šuhajovu
11:00
Pouzdřany
Za Miroslava Macháčka, rodinu Butorovu a zemřelé z rodiny
Úterý
17. červen 2013
18:30
Ivaň
Za Jana a Anastázii Kvapilovy
Středa
18. červen 2013
18:30
Vranovice
Za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu
Čtvrtek
19. červen 2013
18:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, sestry a syna
Pátek
20. červen 2013
18:30
Vranovice
Za Františka Brlíka, dvoje rodiče a sestru
Sobota
22. červen 2013
18:30
Ivaň
Za rodinu Zapulovu a Jedounkovu
Neděle
23. červen 2013
12. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Antonína a Marii Novotných
9:30
Vranovice
Za rodinu Šámalíkovu a Hejnovu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Mülerovy, Navrátilovy a syna
Ohlášky
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Dětský výlet na kolech do Ivaně se uskuteční 23.6. Vyjede se ve 14:00 od kostela ve Vranovicích. V 15:30 bude koncert dětského sboru Čejkovjané v kostele v Ivani. Plánovaný návrat 17:30 od kostela v Ivani. Trasa výletu je zde
 • Příští neděli povedou bohoslužbu ve Vranovicích děti, jako poděkování za výuku ve škole a v náboženství.
 • Farnosti Kobylí, Bořetice, Vrbice, Vranovice, Pouzdřany a Ivaň pořádají pouť do Svaté země
  Tímto Vás zveme na pouť do
  SVATÉ ZEMĚ
  „…do země, která byla posvěcena kroky patriarchů a proroků,
  do země, kterou mají křesťané v obzvláštní úctě…
  …do země, v níž se starobylé Boží přísliby naplnily příchodem Mesiáše, našeho Pána Ježíše Krista.
  Tato země byla svědkem jeho kázání a zázraků, jeho smrti a vzkříšení
  i seslání Ducha svatého na církev…“
  Benedikt XVI.
  Termín: 11. 11. – 18. 11. 2013
  Cena: 17 450,- Kč
  (Konečná cena 17 450,- Kč + 50,- USD)
 • Podrobné informace jsou na vývěsce kostela. Závazné přihlášky se přijímají do konce června.

 • Přihlašovat na pouť se můžete na tel. 737 23 93 80. Organizační setkání bude v neděli 30.6. ve 14 hodin.

10. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
9. červen 2013
10. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Anežku a Vojtěcha Hrozkovy
9:30
Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Helikarovu a Žákovu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Vašulkovy, Kožuškovy a Matýškovy
Čtvrtek
13. červen 2013
18:30
Ivaň
Za rodiče Fickovy a syna
Pátek
14. červen 2013
18:00
Vranovice
Za Antonína Furcha, manželku a živou rodinu
Sobota
15. červen 2013
18:00
Ivaň
Za Ludmilu Růžičkovu a manžela
Neděle
16. červen 2013
11. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za nemocnou osobu a rodinu Valáškovu a Bučkovu
9:30
Vranovice
Za rodinu Mazuchovu a Šuhajovu
11:00
Pouzdřany
Ohlášky
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Upozorňuji na změny v konání bohuslužeb.
 • Dětský výlet na kolech do Ivaně se uskuteční 23.6. Vyjede se ve 14:00 od kostela ve Vranovicích. V 15:30 bude koncert dětského sboru Čejkovjané v kostele v Ivani. Plánovaný návrat 17:30 od kostela v Ivani. Trasa výletu je zde
 • Po mši sv. bude ministrantská schůzka.
 • Děkuji brigádníkům z Ivaně za pomoc při opravách fary.
 • Farnosti Kobylí, Bořetice, Vrbice, Vranovice, Pouzdřany a Ivaň pořádají pouť do Svaté země
  Tímto Vás zveme na pouť do
  SVATÉ ZEMĚ
  „…do země, která byla posvěcena kroky patriarchů a proroků,
  do země, kterou mají křesťané v obzvláštní úctě…
  …do země, v níž se starobylé Boží přísliby naplnily příchodem Mesiáše, našeho Pána Ježíše Krista.
  Tato země byla svědkem jeho kázání a zázraků, jeho smrti a vzkříšení
  i seslání Ducha svatého na církev…“
  Benedikt XVI.
  Termín: 11. 11. – 18. 11. 2013
  Cena: 17 450,- Kč
  (Konečná cena 17 450,- Kč + 50,- USD)
 • Podrobné informace jsou na vývěsce kostela. Závazné přihlášky se přijímají do konce června.

 • Přihlašovat na pouť se můžete na tel. 737 23 93 80. Organizační setkání bude v neděli 30.6. ve 14 hodin.