Misijní neděle

Poslední říjnový víkend patřil v naší farnosti k připomínce misijní činnosti církve. Děti při mši nesly vlajky v barvách pěti obydlených kontinentů a četly přímluvy za misijní činnost církve. Schola pak nacvičila pěkné rytmické písně ze zpěvníku Koinonia. Otec Grezgorz v kázání připomněl, že misie neznamenají jen šíření křesťanství v exotických zemích, ale hlavně náš osobní příklad dobrého života lidem v našem blízkém okolí.

Ministrantská schůzka

V neděli 6. října jsme zahájili pravidelné schůzky ministrantů. Po tradičním programu (liturgické postoje) kdy jsme pantomimicky předváděli liturgické postoje a ukazovali si jak se ministrant má a nemá chovat při mši svaté (pěkně je to zpracováno například zde) nás venku rozehřála honička ve dvojicích kdy jedna dvojice představovala hřebík a ostatní dvojice kola, která utíkají před hřebíkem.

Žehnání úrody

Třetí zářijovou neděli jsme poděkovali Pánu Bohu za letošní úrodu při slavnostní mši se žehnáním plodů letošní sklizně. Děti v obětním průvodu přinášely kromě chleba a vína vzorky úrody ze zahrádek svých rodičů. Stejně jako loni plodům při mši svaté požehnal otec Grzegorz, který zároveň oslavil první rok příchodu do naší farnosti. Největší radost pak udělalo všem dětem závěrečné ochutnávání požehnaných plodů a dobrot.

Žehnání školních pomůcek

V neděli 1. září 2013 požehnal otec Grzegorz školákům jejich brašny a paním učitelkám notýsky na známky. Všechny děti si jako obykle užily malou změnu při mši svaté, kdy u křtitelnice složily své školní pomůcky a po skončení mše svaté vzájemně si mohli ještě před prvním školním dnem porovnat kdo má jaký obrázek na aktovce nebo novou.

50 let kněžství otce Vadimíra Sommera

V neděli 14.7.2013 zavítal mezi své bývalé farníky otec R.D. Mgr. Vladimír Sommer, který v našich farnostech působil jako duchovní správce v letech 1992-2002. V současné době působí jako farní vikář – výpomocný duchovní pro děkanství boskovické a 23.6.2013 oslavil významné životní jubileum – 50 let od vysvěcení na kněze. Při mši svaté jsme spolu s ním poděkovali za tento boží dar a poprosili o dar zdraví do dalších let kněžské služby. Otec Sommer zavzpomínal během promluvy na svoje působení ve Vranovicích a ostatních místech své kněžské dráhy. Po skončení mše svaté paní Goliášová a Křížová popřály k otci Sommerovi k jeho životnímu jubileu.