26. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
28. září
26. neděle v mezidobí Slavnost sv. Václava
8:00
Ivaň
Za Václava Příchodu, manželku a syna
9:30
Vranovice
Za Václava Procházku, rodiče a bratra
11:00
Pouzdřany
Za Jiřího France a rodiče
15:00
Vranovice
Dům seniorů
Úterý
30. září
sv. Jeroným
18:30
Ivaň
Za rodiče Rousovy, syny a snachu
Středa
1. října
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
18:30
Vranovice
S prosbou za uzdravení
Čtvrtek
2. října
sv. andělé strážní
18:30
Pouzdřany
Pátek
3. října
sv. Maximilián
18:30
Vranovice
Za rodinu Klimešovu a Liškovu
Neděle
5. října
27. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, bratra, švagra, manžela a syna Petra
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje, dvoje rodiče a Jana Pezlara
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Jménem farníků všech farností chci poděkovat obcím za příspěvky na opravy kostelů a chod farností.
  1. Ivaň 50 000 Kč
   Vranovice 70 000 Kč
   Pouzdřany 250 000 Kč
 • Děkuji také všem ostatním dárcům.
 • Svatá zpověď a výstav Nejsvětější Svátosti
  1. Ivaň Úterý 18:00 – 18:30
   Pouzdřany Čtvrtek 18:00 – 18:30
   Vranovice Pátek 18:00 – 18:30
   Srdečně zvu ke svátosti smíření také školní děti.
 • Termíny vyučování náboženství jsou vyvěšeny na na webových stránkách zde a ve Vranovicích je plakát na nástěnce.

25. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
21. září
25. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30
Vranovice
Za rodiče Drahomíra a Josefa Dofkovy
13:00
Pouzdřany
Za Václava Langa a dvoje rodiče
Úterý
23. září
18:30
Ivaň
Za Ludmilu a Jindřicha Růžičkovy
Středa
24. září
18:30
Pouzdřany
Čtvrtek
25. září
18:30
Vranovice
Za manžela a celou zemřelou rodinu
Pátek
26. září
18:30
Vranovice
Za děti
Sobota
27. září
18:30
Ivaň
Na úmysl dárce
Neděle
28. září
26. neděle v mezidobí – sv. Václav
8:00
Ivaň
Za Václava Příchodu, manželku a syna
9:30
Vranovice
Za Václava Procházku, rodiče a bratra
11:00
Pouzdřany
Za Jiřího France a rodiče
15:00
Vranovice
Dům seniorů
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Dnes je sbírka na církevní školství.
 • Upozorňuji, že dnes mše svatá v Pouzdřanech bude v 13:00 hodin.
 • Termíny vyučování náboženství jsou vyvěšeny na internetu a ve Vranovicích je plakát na nástěnce.

24. Neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
14. září
24. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marcela Toncra
9:30
Vranovice
Za rodinu Vybíralovu a Záblackou
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Švédovy, Gašparovy a vnuky Antonína a Radka
Sobota
20. září
18:30
Ivaň
Za Annu a Karla Rybeckých
Neděle
21. září
25. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30
Vranovice
Za rodiče Drahomíra a Josefa Dofkovy
13:00
Pouzdřany
Za Václava Langa a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Dnes je mimořádná sbírka na opravy.
 • Příští neděli je sbírka na církevní školství
 • Upozorňuji ze příští neděli bude mše svatá v Pouzdřanech ve 13:00

Poděkování za úrodu 2014

V neděli 7. září se v našich farnostech konala děkovná bohoslužba za letošní úrodu. Stejně jako v minulých letech jsme poděkovali Pánu Bohu za letošní úrodu při slavnostní nedělní mši se žehnáním plodů letošní sklizně. Krásnou výzdobu Vranovického kostela a dary pro děti do obětního průvodu připravila paní Machová. Plodům země po mši svaté požehnal otec Grzegorz, který zároveň oslavil druhý rok příchodu do naší farnosti. Největší radost opět udělalo všem dětem závěrečné ochutnávání požehnaných plodů a dobrot.

23. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
7. září
23. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marii a Františka Mackovy a rodiče Čadovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Tomáše a Ludmilu Šmigurovy a zemřelé z rodiny
Středa
10. září
18:30
Vranovice
Za Věru Vybíralovou a rodiče
Pátek
12. září
15:00
Vranovice
Pohřební mše
18:30
Ivaň
Za Marii Kociánovou a dvoje rodiče
Sobota
13. září
18:30
Ivaň
Za Ladislava Kvapila
Neděle
14. září
24. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marcela Toncra
9:30
Vranovice
Za rodinu Vybíralovu a Záblackou
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Švédovy, Gašparovy a vnuky Antonína a Radka
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Dnes při bohoslužbách chceme Bohu děkovat za letošní úrodu.
 • Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravy.