Bohoslužby o Vánocích zpestřilo zpívání

Jako každý rok také o letošních Vánočních svátcích zpestřili bohoslužby zpěváci a zpěvačky. Ve vranovickém kostele kromě zpěvů na půlnoční mši svaté, které nacvičili ochotní účinkující, zazpívala na Boží Hod rytmické vánoční písně Schola Vranovice pod vedením slečny Hladíkové

Na svátek sv. Štěpána pak děti zahrály při mši koledy pod vedením paní Machové a Stejskalové.


První lednovou neděli se pak můžete těšit na koncert Sborečku ZŠ Vranovice a mládežnické dechové hudyb Mutěňané-Čejkovjané.

Jesus Star Supermlád

Také druhé nedělní odpoledne nového roku 2015 nezůstaly dveře Vranovického kostela zavřené. Se svým muzikálem Jesus Star Supermlád přijel amatérský divadelní soubor Spojené farnosti, který již 24 let přináší malým i velkým divákům muzikálový pohled na události z Bible. Členy souboru jsou nyní účinkující z více jak 10 farností v okolí Brna. Muzikál Jesus Christ Supermlád, jehož autorem je Luděk Strašák (redaktor Rádia Proglas), měl premiéru v roce 2004 a od té doby jej divadlo téměř pravidelně oprašuje na svá prosincová a lednová vystoupení. V tuto chvíli má toto představení za sebou téměř 50 repríz. Svým názvem evokuje ještě donedávna známější představení Jesus Christ Superstar, které popisovalo poslední dny Ježíšova života, tedy dobu, kdy byl stár. Je tedy logicky snadno odvoditelné, o čem je divadlo, ve kterém je Ježíš ještě mlád, možná úplně suprmlád.

Ve čtyřech obrazech mohli diváci prožít to, co předcházelo Ježíšovu narození a co po něm také následovalo. Setkali se nejen s Josefem a Marií, ale také s Herodem, Mudrci od východu a dalšími oblíbenými postavami z okolí Betléma. Děti kromě jiného zaujalo hledání noclehu Marie a Josefa, ohlášení Ježíšova narození pastýřům a zajímavě zpracovaný motiv tří mudrců (vlastně čtyř a původně devíti…).

Pokud chcete navštívit některé z dalších představení souboru, máte možnost zjistit, kde soubor bude vystupovat z jejich webových stránek na adrese http://spojene-farnosti.webnode.cz/

Nemalé poděkování patří také všem malým i velkým divákům za jejich skvělý ohlas a potlesk.

Vánoční koncert 2015

První nedělní odpoledne nového roku 2015 zpestřil Vánoční koncert Sborečku ZŠ Vranovice a Žákovské dechové hudby MUTĚŇANÉ-ČEJKOVJANÉ. Stejně jako v minulých letech byli malí hudebníci za krásnou hudbu odměněni nadšeným potleskem publika ze zaplněného kostela. Velké poděkování patří kromě sbormistryni paní Pavle Pantákové a Jaroslavu Novákovi také všem malým hudebníkům a zpěvákům i jejich rodičům.

Svátek Svaté rodiny 2015

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
28. prosince
Svatá Rodina

8:00
Ivaň
Za rodiče Čermákovy a Otáhalovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a další pomoc
11:00
Pouzdřany
Za farníky a kněze
Středa
31. prosince
14:00
Pouzdřany
Za Josefa a Aloisii Zahradníkovy, rodiče, Františka Losu a Boženu Halámkovu
15:00
Ivaň
16:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu a další Boží ochranu
Čtvrtek
1. ledna
Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie
10:00
Vranovice
Za manžela Stanislava Suchánka a celou živou rodinu
11:00
Ivaň
15:00
Pouzdřany
Za Květu a Františka Konečných a rodiče Vozkovy
Pátek
2. ledna
14:00
Pouzdřany
Pohřeb
Neděle
4. ledna
2. neděle po Narození Páně
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Při bohoslužbách na Nový rok bude sbírka na potřeby kostela.
 • V neděli 4. ledna se bude konat v kostele ve Vranovicích Vánoční koncert. Účinkuje dětský sbor Čejkovjané – Mutěňané a sbor ZŠ Vranovice. Všichni jsou srdečně zváni. Vstupné dobrovolné. Plakát je na této stránce
 • Všem farníkům a občanům přeji do Nového roku hodně zdraví a Boží požehnání.
 • Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě vánočních svátků (úklid, výzdoba kostela, postavení Betléma a zpěv).
 • V neděli 11.1.2015 v 15:00 bude ve vranovickém kostele divadlo. Podrobnosti na plakátu.

4. neděle adventní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
21. prosince
4. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za rodiče Procházkovy a děti
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za syna, manžela a zemřelé z rodiny
Pondělí
22. prosince
15:00
Vranovice
Dům seniorů
Středa
24. prosince
Štědrý den
21:00
Pouzdřany
Za Annu a Matěje Tralidovy a vnuka
22:00
Ivaň
Za farníky
0:00
Vranovice
Za Antonína Furcha, manželku a celou živou rodinu
Čtvrtek
25. prosince
Boží hod vánoční
8:00
Ivaň
Za Františka Pavloně a vnuka
9:30
Vranovice
Poděkování za přijata dobrodiní s prosbou za další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Krčmanovy a rodinu Beranovou
Pátek
26. prosince
2. svátek vánoční
8:00
Ivaň
Za rodiče Rousovy a vnuka
9:30
Vranovice
Za Františku Brlikovu, manžela a děti
11:00
Pouzdřany
Za Jindřicha Kozla, syna, Hanu Jeřábkovou a Jiřinu Kozlovou
Sobota
27. prosince
sv. Jan Evangelista
16:00
Ivaň
Za vinaře
Neděle
28. prosince
Svatá Rodina
8:00
Ivaň
Za rodiče Čermákovy a Otáhalovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Panu Bohu za přijata dobrodiní a další pomoc
11:00
Pouzdřany
Za farníky a kněze
Ohlášky
 • Předvánoční svatá zpověď bude v Pouzdřanech dnes po mši, v Ivani v pondělí 17:00 – 18:30 a ve Vranovicích v úterý 17:00 – 18:30.
 • Dnes je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Příští neděli při bohoslužbách budu žehnat dětem.
 • Při bohoslužbách na Štědrý den, 1. a 2. vánoční svátek se budou konat sbírky na potřeby
  kostela.
 • Při bohoslužbách v neděli 29. 12. se bude konat žehnání vína.
 • Betlémské světlo se bude roznášet ve Vranovicích, Ivani a Pouzdřanech v úterý 23.12.2014 odpoledne až večer.
 • V pátek 26.12. budou děti z Vranovic zpívat při mši svaté. První zkouška na toto zpívání se koná dnes ve 13:30 hodin v kostele ve Vranovicích.
 • V neděli 4.1.2015 v 15:00 bude ve vranovickém kostele vánoční koncert a v neděli 11.1. divadlo.
 • Všem farníkům, občanům a účastníkům bohoslužeb přeji požehnané vánoční svátky.