Květná neděle 2015

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
29. března
Květná neděle
8:00
Ivaň
Za Anastázii a Jana Kvapilovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava Effenbergera, zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku
15:00
Vranovice
Dům seniorů – Za farníky
Pondělí
30. března
8:30
Vranovice
Čtvrtek
2. dubna
Zelený čtvrtek
16:00
Pouzdřany
Za Jana Kolesu
17:00
Ivaň
Za rodiče Hafnerovy a živou rodinu
18:30
Vranovice
Za nová kněžská povoláni
Pátek
3. dubna
Velký pátek
16:00
Pouzdřany
17:00
Ivaň
18:30
Vranovice
Sobota
4. dubna
Bílá sobota
19:00
Vranovice
Za farníky
Neděle
5. dubna
Velikonoční neděle
8:00
Ivaň
Za Karla a Marii Celnarovy a celou rodinu
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny
Pondělí
6. dubna
Velikonoční pondělí
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za Marii a Jana Šťastného a celou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Pišťkovy, dcery, syna a zemřelé z rodiny
15:00
Vranovice
Dům seniorů – Za farníky
Ohlášky
 • Dnes je Květná neděle. Při mši posvětíme ratolesti a koná se mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • V úterý od 17:00 je úklid kostela
 • Možnost přijmout svátost smíření bude dnes po mši v Pouzdřanech, v Ivani v úterý 17:00 — 18:30, ve Vranovicích ve středu 17:00 – 18:30
 • Zvu Vás k účasti na obřadech Svatého týdne a oslavě velikonočních svátků.
 • Na Zelený čtvrtek je vzpomínka svátosti eucharistie a kněžství. Na Velký pátek chceme vzpomínat umučení a smrt našeho Pána Ježíše Krista. Na Bílou sobotu je velikonoční vigilie, kdy si připomínáme jeho vzkříšení.
 • Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Na Zelený čtvrtek a Velký pátek budou po obřadech adorace.
 • Na slavení velikonční vigilie v sobotu si, prosím, vezměte svíce.
 • O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budu světit pokrmy.
 • Na Bílou sobotu, slavnost Zmrtvýchvstání Páně a velikonoční pondělí budou sbírky na potřeby kostela.

5. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
22. března
5. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Jana Šlancara
9:30
Vranovice
Za rodiče, živou i zemřelou přízeň a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny
Středa
25. března
Slavnost Zvěstování Páně
18:00
Ivaň
Za Marii a Františka Bauchovy a syna
Čtvrtek
26. března
18:00
Pouzdřany
Pátek
27. března
18:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
Sobota
28. března
18:00
Ivaň
Za nemocnou osobu
Neděle
29. března
Květná neděle
8:00
Ivaň
Za Anastázii a Jana Kvapilovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava Effenbergera, zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku
15:00
Vranovice
Dům seniorů
Ohlášky
 • Křížová cesta ve Vranovicích bude v 14:00 hod.
 • Vzadu v kostele je pokladnička, kde můžete přispět na velikonoční výzdobu kostela.
 • Při bohoslužbách budu udělovat svátost nemocných (středa – Ivaň, čtvrtek – Pouzdřany, pátek – Vranovice).
 • Svatá zpověď:
  1. Pouzdřany, příští neděle po mši svaté.
 • Příští neděli je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Ze soboty na neděli (z 29. 3. na 30. 3.) se mění čas. Nezapomeňte si posunout hodiny o hodinu dopředu.
 • Ve všech diecézích České republiky bude probíhat od 22. do 29. března 2015 Týden modliteb za mládež. Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu tématickou brožuru, je k dispozici ke stažení na http://tmm.signaly.cz
 • V naší diecézi oslavíme 30. světový den mládeže na květnou sobotu 28.března diecézním setkáním mládeže s otcem biskupem Vojtěchem. Informace a přihlašování do skupinek jsou na webu http://brno.signaly.cz

4. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
15. března
4. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Žofii a Jana Valáškovy a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, bratra, švagra, manžela a syna Petra
11:00
Pouzdřany
Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče
Středa
18. března
16:30
Pouzdřany
Čtvrtek
19. března
slavnost sv. Josefa
18:00
Ivaň
Za Josefa Klementa a duše v očistci
Pátek
20. března
18:00
Vranovice
Za rodinu Divišovu a Duchoňovu
Sobota
21. března
17:00
Vranovice
Za rodinu Divišovu a Duchoňovu
18:00
Ivaň
Za Žofii Čermákovu, rodiče a sourozence
Neděle
22. března
5. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Jana Šlancara
9:30
Vranovice
Za rodiče, živou i zemřelou přízeň a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dnes je čtvrtá neděle postní – Laetare „Raduj se“. Dnešní neděle nám svou radostnou náladou připomíná, že odměnou za naše kající úsilí bude svrchovaná radost v Bohu. K této radosti nás vyzývá vstupní antifona: „Raduj se, Jeruzaléme, shromážděte se všichni, kdo ho milujete, plesejte a nasyťte se plností své útěchy.“ Liturgické roucho může mít dnes barvu růžovou, na oltáři mohou být květy a varhany se mohou více rozeznít.
 • Křížová cesta je ve Vranovicích dnes ve 14:30 hod.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

Příprava na první svaté přijímání Ivaň

Třetí neděli postní 8.3.2015 zahájily 3 děti ve farnosti Ivaň přípravu na první svaté přijímání. Otec Grezgorz je představil farníkům a poprosil všechny shromážděné, aby na tyto děti pamatovali ve svých modlitbách. Chci o to poprosit i návštěvníky této stránky.

3. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
8. března
3. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Augustina Otáhala a živou rodinu
9:30
Vranovice
Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
11:00
Pouzdřany
Za Jana Tišťana, syna a Karola Kristiana
Středa
11. března
18:00
Ivaň
Za Václava Příhody a dvoje rodiče
Čtvrtek
12. března
18:00
Vranovice
Za Josefa Staňka a živou a zemřelou rodinu
Pátek
13. března
18:00
Vranovice
Za Josefu Furchovu, manžela a živou rodinu
Sobota
14. března
13:00
Vranovice
Zádušní mše za zemřelou MUDr. Helenu Říčkovou
18:00
Ivaň
Za Libora Gracla a prarodiče Graclovy
Neděle
15. března
4. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Žofii a Jana Valáškovy a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, bratra, švagra, manžela a syna Petra
11:00
Pouzdřany
Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Dnes je třetí neděle postní
 • Křížová cesta je ve Vranovicích dnes ve 14:30 hod.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.