13. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
28. června
13. neděle v mezidobí

8:00
Ivaň
Za Antonína a Marii Novotných
9:30
Vranovice
Za rodinu Šámalíkovu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Fialu, Oldřicha a Jarmilu Kozlovy a zemřelé z rodiny
Čtvrtek
2. července
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Pátek
3. července
18:30
Vranovice
Za dvoje rodiče
Sobota
4. července
18:30
Ivaň
Za Jaroslava Pavla
Neděle
5. července
14. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Cyrila a Marii Binderovy a vnuka
9:30
Vranovice
Na úmysl dárce
11:00
Pouzdřany
Za Ivana Havlíka a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

Zemřel Mons. Václav Fišer

V pondělí 22.6. byl náhle povolán na věčnost bývalý hustopečský děkan Mons. Václav Fišer.
Rozloučení se koná v pátek 26. června 2015 ve 14.00 hodin v kostele sv. Václava a sv. Anežky v Hustopečích.

Po mši svaté bude uložen do kněžského hrobu v Hustopečích.

parte

12. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
21. června
12. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Janu Pavlovu
9:30
Vranovice
Za Františka Brlíka, dvoje rodiče a sourozence
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Mülerovy, Narvalíkovy a syna
Úterý
23. června
18:00
Pouzdřany
bohoslužba slova (možnost sv. přijímání), adorace do 19:00
Středa
24. června
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
18:30
Ivaň
Za Jana a Žofii Valáškovy a duše v očistci
Čtvrtek
25. června
18:30
Vranovice
Pátek
26. června
18:30
Pouzdřany
Sobota
27. června
15:00
Vranovice
Dům seniorů
Neděle
28. června
13. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Antonína a Marii Novotných
9:30
Vranovice
Za rodinu Šámalíkovu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Fialu, Oldřicha a Jarmilu Kozlovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Dnes je sbírka na bohoslovce.

11. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
14. června
11. neděle v mezidobí
8:00
Pouzdřany
Za Miroslava Macháčka, rodinu Butorovu a zemřelé z rodiny
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Pražákovu
11:00
Ivaň
Za děti
Čtvrtek
18. června
17:30
Ivaň
Za Ludmilu Růžičkovu a manžela
18:00
Pouzdřany
bohoslužba slova (možnost sv. přijímání), adorace do 19:00
18:30
Vranovice
Za Antonína Furcha, manželku a celou živou rodinu
Pátek
19. června
17:00
Vranovice
Za rodiče, živou a zemřelou přízeň
Sobota
20. června
18:30
Ivaň
Za Jana a Anastazii Kvapilovy
Neděle
21. června
12. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Janu Pavlovu
9:30
Vranovice
Za Františka Brlíka, dvoje rodiče a sourozence
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Mülerovy, Narvalíkovy a syna
Adorační den pro Pouzdřany (po mši sv. vystavena Nejsvětější Svátost)
Ohlášky
 • Minulou neděli jsme slavili Boží Tělo. Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy slavnosti (oltáře, průvod, zpěv a každou pomoc).
 • Upozorňuji na změny v konání bohoslužeb.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Příští neděli je sbírka na bohoslovce.
 • V pátek 19. 6. 2015 od 17 hodin ve Vranovicích proběhne zakončení školního roku – pravidelných schůzek dětí naší farnosti. Po mši svaté v kostele se přesuneme na farní zahradu, kde bude táborák a krátký program. Srdečně zveme děti i jejich rodiče a sourozence

Boží tělo 2015

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
7. června
Boží Tělo – slavnost
8:00
Ivaň
Za Anežku a Vojtěcha Hrozkovy
10:00
Vranovice
Za Drahomíru a Antonína Jatelovy a dvoje rodiče
Středa
10. června
18:30
Ivaň
Za Miloslava Koubka
Čtvrtek
11. června
sv. Barnabáš
18:30
Ivaň
Za Adolfa a Marii Karpíškovy a rodiče
Pátek
12. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
17:30
Pouzdřany
Za Pavla Zmrzlíka a Jana Čudana
18:30
Vranovice
Na úmysl dárce
Sobota
13. června
Neposkvrněné Srdce Panny Marie
18:30
Ivaň
Za rodiče Fickovy a syna
Neděle
14. června
11. neděle v mezidobí
8:00
Pouzdřany
Za Miroslava Macháčka, rodinu Butorovu a zemřelé z rodiny
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Pražákovu
11:00
Ivaň
Za děti
Ohlášky
 • Dnes je Boží Tělo. Mše svaté v Ivani a Vranovicích jsou spojené s eucharistickým průvodem obcí. Upozorňuji na změny v konání bohoslužeb.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Dnes je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Příští týden, ve farnosti Ivaň, tři děti přijmou poprvé svaté přijímání. Chceme na ně pamatovat v modlitbě. Zároveň upozorňuji, že z důvodu této slavnosti je změna v konání bohoslužeb. V Pouzdřanech bude mše v 8:00 a v Ivani v 11:00.
 • Upozorňuji také, že se mše ve všední dny budou konat v 18:30