22. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
30. srpna
22. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Petra Soudka
9:30
Vranovice
Poděkování za přijata dobrodiní, s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Alojze Andrejskovy
Středa
2. září
18:30
Ivaň
Za sourozence Chumelovy
Čtvrtek
3. září
18:30
Vranovice
Za kamarády z dechové hudby Mistříňanky
Pátek
4. září
17:30
Vranovice
Za děti a učitele z naší farnosti
Sobota
5. září
12:00
Vranovice
Sňatek Marek Fröhlich a Kristýna Vybíralová
18:30
Ivaň
Za Marii a Františka Mackovy a rodiče Čadovy
Neděle
6. září
23. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Františka Lásku a živou a zemřelou rodinu
9:30
Vranovice
11:00
Pouzdřany
Za Tomáše a Ludmilu Šmigurovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Srdečně zveme nejen školáky na mimořádnou mši svatou dne 4. září 2015 od 17.30 hod k zahájení nového školního roku u kapličky na ulici Ivaňské.
 • Příští neděli při bohoslužbách budu žehnat školní předměty.
 • Svatá zpověď:
  1. Vranovice Čtvrtek 18:00 – 18:30
   Ivaň Sobota 18:00 – 18:30
   Pouzdřany Neděle po mši
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

21. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
23. srpna
21. neděle v mezidobí

9:30
Vranovice
Za Jaroslava Klimeše, rodinu Klimešovu, Lounkovu, Pavišovu, Baungartnerovu, Karpiškovu
11:00
Ivaň
Za ivaňskou mládež
Středa
26. srpna
18:30
Ivaň
Za Václava Frölicha a duše v očistci
Čtvrtek
27. srpna
sv. Monika
18:30
Vranovice
Na poděkování Panu Bohu a ochranu Panny Marie
Pátek
28. srpna
sv. Augustin
18:30
Vranovice
Za rodiče, příbuzné a známe a duše v očistci
Sobota
29. srpna
Umučení sv. Jana Křtitele
18:30
Ivaň
Za rodiče Holánkovy
Neděle
30. srpna
22. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Petra Soudka
9:30
Vranovice
Poděkování za přijata dobrodiní, s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Alojze Andrejskovy
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

20. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
16. srpna
20. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Antonína Dudy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
Sobota
22. srpna
18:30
Pouzdřany
Za Františka Topinky a dvoje rodiče
Neděle
23. srpna
21. neděle v mezidobí
9:30
Vranovice
Za Jaroslava Klimeše, rodinu Klimešovu, Lounkovu, Pavišovu, Baungartnerovu, Karpíškovu
11:00
Ivaň
Za Ivaňskou mládež
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Úklid kostela a okolív Ivani bude v pondělí od 8:00 hod
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby kostela
 • Upozorňuji, že příští neděli mše svatá v Pouzdřanech nebude. Ta se koná v sobotu s nedělní platností v 18:30

19. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
9. srpna
Proměnění Páně

8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Za Růženu a Miloše Tilšnerovy a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Jana Fantovy a rodiče
Úterý
11. srpna
sv. Klára
18:30
Ivaň
Za rodiče Rousovy
Středa
12. srpna
18:30
Vranovice
Za zemřelého Josefa Kadlece
Čtvrtek
13. srpna
18:30
Vranovice
Za manžela, rodiče a celou rodinu Kelblovu
Pátek
14. srpna
sv. Maxmilián Kolbe
18:30
Ivaň
Za Jana a Marii Celnarovu a duše v očistci
Sobota
15. srpna
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
18:30
Pouzdřany
Za Marii Fickovou, Jaroslava Formana a vnuka Toníka
Neděle
16. srpna
20. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Antonína Dudy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Upozorňuji, že příští neděli mše svatá v Pouzdřanech nebude. Ta se koná v sobotu s nedělní platností v 18:30

18. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
2. srpna
18. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Oldřicha Svobody a zemřelé z rodiny
Středa
5. srpna
18:30
Ivaň
Za Helenu a Vincence Langovy, syna a duše v očistci
Čtvrtek
6. srpna
18:30
Pouzdřany
Za Františka Herodka
Pátek
7. srpna
18:30
Vranovice
Sobota
8. srpna
sv. Dominik
18:30
Ivaň
Za Annu Rybeckou a manžela
Neděle
9. srpna
Proměnění Páně
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Za Růženu a Miloše Tilšerovy a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Jana Fantovy a rodiče
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.