30. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
25. října
30. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za bratry a švagrovou
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, bratra, švagra, manžela a syna Petra
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Poláčkovy a dceru
15:00
Vranovice
Dům seniorů
Středa
28. října
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Čtvrtek
29. října
17:00
Ivaň
Pátek
30. října
16:30 – 17:00
Ivaň
Svatá zpověď
17:00
Ivaň
Za Marii a Karla Celnarovy a dvoje rodiče
Sobota
31. října
14:00
Ivaň
Pobožnost na hřbitově
16:30 – 17:00
Vranovice
Svatá zpověď
Neděle
1. listopadu
Slavnost Všech svatých
8:00
Ivaň
Za Zdeňku Láskovu, živou a zemřelou rodinu
9:30
Vranovice
Za Alfonse Skoupého a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Dofkovu, Večerovu a Macháčkovu
14:00
Pouzdřany
Pobožnost na hřbitově
15:00
Vranovice
Pobožnost na hřbitově
Ohlášky
 • V Pouzdřanech bude svatá zpověď po nedělní mši
 • Ve Vranovicich v pondělí začnou zednické práce, proto nebudou mše a zvu v sobotu v 9:00 ráno ochotné brigádníky na úklid kostela
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Po mši svaté (Vranovice) je ministrantská schůzka (zveme na ni i ostatní školní děti).
 • V prvním listopadovém týdnu se uskuteční ve Vranovicích vzpomínka na zemřelé formou večerní vycházky rodičů s dětmi a lampiony od kostela na místní hřbitov. Předběžně podle počasí a našich možností buď v úterý 3.11. nebo v sobotu 7.11. Podorbnosti budou upřesněny.

29. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
18. října
29. neděle v mezidobí – misijní neděle
8:00
Ivaň
Za Petra Soudka
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Marii Topinkovy a syna
Úterý
20. října
17:00
Ivaň
Za Jaroslava Gruny
Středa
21. října
17:00
Pouzdřany
Na poděkování Pánu Bohu a ochranu Panny Marie
Čtvrtek
22. října
17:00
Vranovice
Za rodinu Duchoňovu
Sobota
24. října
17:00
Ivaň
Poděkování za 50 let společného života a prosba o další Boží ochranu
Neděle
25. října
30. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, bratra, švagra, manžela a syna Petra
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Poláčkovy a dceru
15:00
Vranovice
Dům seniorů
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela
 • Tuto neděli 18.10. je sbírka na misie

28. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
11. října
28. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Miklovy
Úterý
13. října
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Středa
14. října
18:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu a ochranu Panny Marie
Čtvrtek
15. října
sv. Terezie od Ježíše
18:30
Vranovice
Na poděkování Panu Bohu za přijatá dobrodiní a pomoc
Pátek
16. října
sv. Hedvika
18:30
Vranovice
Za rodiče Josefa a Drahomíru
Sobota
17. října
sv. Ignác Antiochijský
13:30
Vranovice
Za vranovické baby
18:30
Ivaň
Neděle
18. října
29. neděle v mezidobí – misijní neděle, sbírka na misie
8:00
Ivaň
Za Petra Soudka
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Marii Topinkovy a syna
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela
 • Zveme děti s rodiči na pátek 16. 10. 2015 na táborák na farní zahradě v 17:00.
 • Dnes 11. 10. po mši svaté je ministrantská schůzka (zveme na ni i ostatní školní děti).
 • Příští neděli 18.10. je sbírka na misie

27. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
4. října
27. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Za Josefa Šťastného a celou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje dvoje rodiče a Jana Pezlara
Úterý
6. října
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Středa
7. října
Panna Maria Růžencová
18:30
Ivaň
Za Jaroslavu Pavlovu
Čtvrtek
8. října
18:30
Vranovice
Za Rodinu Hromkovu
Pátek
9. října
14:00
Pouzdřany
Pohřební mše (paní Dunajová)
18:30
Vranovice
Za Viléma a Marii Klimešovy, syny a snachy
Sobota
10. října
18:30
Ivaň
Za Jana a Žofii Valaškovy a duše v očistci
Neděle
11. října
28. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Miklovy
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela
 • Od října začíná výuka náboženství. Termíny jsou na plakátech, ve škole a na webu.
 • Zveme děti s rodiči na pátek 16. 10. 2015 na táborák na farní zahradě v 17:00.
 • Příští neděli 11. 10. po mši svaté je ministrantská schůzka.