3. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
28. února
3. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Aleše Holánka
9:30
Vranovice
Za děti, které se připravují k 1. svatému přijímání
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Dulínkovy a čtyři syny
14:00
Vranovice
Křížová cesta
14:00
Ivaň
Křížová cesta
Středa
2. března
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova, Křížová cesta
Čtvrtek
3. března
18:00
Vranovice
Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
Pátek
4. března
17:00
Ivaň
Za Augustina Otáhala, rodiče a bratry
18:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Sobota
5. března
15:00
Vranovice
Dům seniorů
18:00
Pouzdřany
Za Jana Tišťana, syna Karola Kristiána
Neděle
6. března
4. neděle postní
8:00
Ivaň
Za maminku a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za zemřelou Annu Krchňavou a dvoje rodiče
14:00
Vranovice
Křížová cesta
14:00
Ivaň
Křížová cesta
Ohlášky
 • Dnes 28.2 je mimořádná sbírka na potřeby kostela
 • Příští neděli 6.3. je sbírka na podporu světového dne mládeže
 • Upozorňuji, že příští neděli 6.3. v Pouzdřanech není mše svatá – ta se koná v sobotu 5.3. v 18:00 s nedělní platností
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1.5. – 7.5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na zychuks@interia.pl.
  Zbývá jen posledních 10 míst
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Tutu neděli po mši svaté ve Vranovicích je ministrantská schůzka
 • Na nástěnce v kostele ve Vranovicích je postní hra pro všechny děti.

2. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
21. února
2. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Annu a Václava Toncrovy
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiny Čudanovy a Zmrzlíkovy
14:00
Vranovice
Křížová cesta
14:00
Ivaň
Křížová cesta
Pondělí
22. února
Svátek Stolce sv. Petra
17:00
Ivaň
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za další Boží pomoc
Úterý
23. února
17:00
Vranovice
Za zemřelou maminku
Středa
24. února
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova, Křížová cesta
Čtvrtek
25. února
17:00
Vranovice
Za Josefa Procházku, rodiče a bratra
Pátek
26. února
17:00
Vranovice
Za rodinu Procházkovu a Petra Procházku
Sobota
27. února
13:00
Vranovice
pohřeb R.K.
17:00
Ivaň
Na úmysl dárce
Neděle
28. února
3. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Aleše Holánka
9:30
Vranovice
Za děti, které se připravují k 1. svatému přijímání
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Dulínkovy a čtyři syny
14:00
Vranovice
Křížová cesta
14:00
Ivaň
Křížová cesta
Ohlášky
 • Příští neděli 28.2 je mimořádná sbírka na potřeby kostela
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1.5. – 7.5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na zychuks@interia.pl.
  Zbývá jen posledních 10 míst
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Na nástěnce v kostele ve Vranovicích je postní hra pro všechny děti.

1. neděle postní

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
14. února
1. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Svatavu Lizalovu a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za Jiřinu Bednářovu a oboje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Herodkovy, dva syny a vnuka Josefa
14:00
Vranovice
Křížová cesta
14:00
Ivaň
Křížová cesta
Středa
17. února
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova, Křížová cesta
Čtvrtek
18. února
17:00
Ivaň
Za Oldřicha Valáška a duše v očistci
18:00
Vranovice
Za manžela Oldřicha
Pátek
19. února
17:00
Vranovice
Za Františka Diviše, manželku, syna a dvoje rodiče
Sobota
20. února
17:00
Ivaň
Za rodiče Rousovy a syny
Neděle
21. února
2. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Annu a Václava Toncrovy
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiny Čudanovy a Zmrzlíkovy
14:00
Vranovice
Křížová cesta
14:00
Ivaň
Křížová cesta
Ohlášky
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1.5. – 7.5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Čas na přihlášení je do 14. 2., kdy bude organizační setkání. Chci pozvat k účasti farníky a občany Vranovic, Pouzdřan a Ivaně. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na zychuks@interia.pl.
  Zbývá jen posledních 10 míst
 • Po této nedělní mši v sakristii proběhne krátké setkání poutníků do Říma (731626506)
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Po této nedělní mši ve Vranovicích proběhne schůzka dětí a ministrantů.
 • Na nástěnce v kostele ve Vranovicích je postní hra pro všechny děti.

5. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
7. února
5. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Václava Petrana a syna
9:30
Vranovice
Za syna Petra, manžela, bratra a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Oldřicha Svobody, bratry a rodiče
Úterý
9. února
17:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Středa
10. února
Popeleční středa začátek postní doby
16:00
Pouzdřany
17:00
Ivaň
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za další Boží pomoc
18:30
Vranovice
Za bratra Drahomíra jeho ženu a děti
Pátek
12. února
17:00
Vranovice
Poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a ochranu
Sobota
13. února
17:00
Ivaň
Na dobrý úmysl
Neděle
14. února
1. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Svatavu Lizalovu a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za Jiřinu Bednářovu a oboje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Herodkovy, dva syny a vnuka Josefa
Ohlášky
 • Dnes 7.2 je sbírka na haléř sv Petra
 • Římskokatolická farnost Vranovice spolu s cestovní kanceláři Awer tour pořádá v termínu 1.5. – 7.5. Pouť do Říma. Podrobné informace jsou ve vývěsce. Čas na přihlášení je do 14. 2., kdy bude organizační setkání. Chci pozvat k účasti farníky a občany Vranovic, Pouzdřan a Ivaně. Přihlásit se můžete vždy po bohoslužbách nebo mailem na zychuks@interia.pl.
  Zbývá jen posledních 10 míst
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Dnes budu při bohoslužbách udělovat svatoblažejské požehnání
 • Popeleční středou začíná postní doba, je to čas přípravy na svaté triduum a velikonoční svátky. Popeleční středa je den přísného postu. Při všech bohoslužbách bude se konat obřad posypání popelem
 • V pátek 12. února v 18 hodin bude na faře schůzka rodičů dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání.
 • Slavnostní zahájení přípravy dětí na první svaté přijímání bude neděli 14. února při mši svaté.