Závěrečná mše otce Grzegorze

Loučení s farnostmi – závěrečná mše otce Grzegorze

Poslední srpnovou neděli se naše farnosti rozloučily se svým duchovním správcem otcem Grzegorzem, který zde působil od září roku 2012. Při mši svaté kromě krásných slov a díků zazněla v kázání slova, která bychom si jako křesťané měli připomínat kamkoliv nás na naší cestě zavede Boží prozřetelnost: „Bůh je láska.“

18. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
31. července
18. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na poděkování
9:30
Vranovice
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
Úterý
2. srpna
18:30
Vranovice
Středa
3. srpna
18:30
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Pátek
5. srpna
18:30
Vranovice
Za farnost
Sobota
6. srpna
Svátek Proměnění Páně
17:30
Ivaň
Za Jana a Marii Kafkovy
18:30
Pouzdřany
Za Františka Kučího
Neděle
7. srpna
19. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Za rodiče Růženu a Miloše Tilšerovy
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Jana Fantovy a dvoje rodiče
Ohlášky
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
  • Nový farář Jaroslav Sojka (tel. 732951303) dnes v Krakově s papežem a mládeží prosí za milosrdenství a požehnání od Boha též pro Vás farníky.

17. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
24. července
17. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jana Kalába, živou a zemřelou rodinu Kalábovu
9:30
Vranovice
Za rodinu Lazarovu a Vitáskovu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Březinovy, syna a Jana Valáška
Pondělí
25. července
15:00
Pouzdřany
Pohřební mše
Úterý
26. července
sv. Jáchym a Anna
18:30
Vranovice
Středa
27. července
18:30
Ivaň
Za Jaroslava Gruny, živou a zemřelou rodinu
Sobota
30. července
18:30
Pouzdřany
Za Oldřicha Svobody a zemřelé z rodiny
Neděle
31. července
18. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na poděkování
9:30
Vranovice
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
Ohlášky
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
  • V neděli 31.7. budu sloužit poslední mši ve farnosti. Tím chci Bohu a Vám děkovat za to, že jsem mohl sloužit ve farnostech Ivaň, Pouzdřany a Vranovice
  • Od 1.8. bude administrátorem všech tří farnosti kněz Jaroslav Sojka. Chci mu přát Boží požehnání do služby a vás prosím přijměte ho do své farni rodiny z láskou a pomozte mu ve všem co bude potřebovat.
  • V neděli 31.7. v Pouzdřanech nebude mše svatá – ta se bude konat v sobotu 30.7 v 18:30 s nedělní platností

16. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
17. července
16. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Za rodinu Kolstrunkovu, Šmídovu a Novákovu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Bdínkovy, syna Jiřího, rodiče Meluzínovy a zemřelé z rodiny
Čtvrtek
21. července
18:30
Vranovice
Za rodiče Pouzovy a živou a zemřelou rodinu
Pátek
22. července
18:30
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Sobota
23. července
18:30
Ivaň
Za Annu Rybeckou a manžela
Neděle
24. července
17. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jana Kalába, živou a zemřelou rodinu Kalábovu
9:30
Vranovice
Za rodinu Lazarovu a Vitáskovu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Březinovy, syna a Jana Valáška
Ohlášky
  • Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit v sakristii. Biřmování bychom provedli příšti rok a biřmovanci musí být starší 15 let.
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

15. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
10. července
15. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Strakovu, Klučkovu, Dvořákovu
Středa
13. července
18:30
Ivaň
Za Karla Rybeckého a manželku
Čtvrtek
14. července
18:30
Vranovice
Za dceru Ivanu, za rodiče, bratra Josefa, sestru Marii a švagra
Pátek
15. července
18:30
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Sobota
16. července
18:30
Ivaň
Za Vincence Langa, manželku a syna
Neděle
17. července
16. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Za rodinu Kolstrunkovu, Šmídovu a Novákovu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Bdínkovy, syna Jiřího, rodiče Meluzínovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
  • Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit v sakristii. Biřmování bychom provedli příšti rok a biřmovanci musí být starší 15 let.
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.