26. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb


Neděle 25. září – 26. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň: Za babičku a dědečka Procházkovy

9:30 Vranovice: Za rodinu Klimešovu,Karpíškovu a Baumgartnerovu,

11:00 Pouzdřany: Za Jiřího France a rodiče


Pondělí 26. září

18:30 Vranovice: Za kamarády z dechové hudby Mistříňanky


Úterý 27. září

18:30 Pouzdřany: …


Středa 28. září – Slavnost svatého Václava

17:30 Ivaň: Za Václava Příhodu a manželku

18:30 Vranovice: Za P. Václava Procházku, rodiče a bratra


Neděle 2. října – 27. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň: Za Petra Soudka

9:30 Vranovice: Za Žofii Ircingovou a její drahé zemřelé

13:00 Pouzdřany – Hodová mše svatá
Za Annu a Karla Dunajovy, dvoje rodiče a Jana Pezlara


Dnešní sbírka je na podporu pastorace a kněží naší diecéze.

Výuka náboženství začne v říjnu.

Ve Vranovicích čtvrteční výuka 3. a 6.+7. třídy, kterou povede o Jaroslav začne o týden později. tj až 13.10.

Příští neděli po mších svatých bude novokněz Jiří Janalík udělovat novokněžské požehnání.

Děkuji za úklid a výzdobu kostelů a přípravu liturgie.

otec Jaroslav Sojka

Poděkování za úrodu 2016

Otec Jaroslav při nedělní mši svaté poděkoval s celou farností za dary, které se nám letos urodily na našich polích a zahradách. Dary na liturgii a obětní průvod připravila rodina Machova.

25. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
18. září
25. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marcela Toncra
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Langa a Marii Langovu a dvoje rodiče
Pondělí
19. září
15:00
Vranovice
Pohřeb pana Jana Kocmánka
Středa
21. září
Sv. Matouš
18:30
Pouzdřany
Na poděkování za farnost
Čtvrtek
22. září
18:30
Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Kukletovu, Kolářovu a duše v očistci
Pátek
23. září
18:30
Vranovice
Na poděkování, pomoc při studiu a prosba o dar zdraví
Sobota
24. září
15:00
Vranovice kaplička na Ivaňské
Za děti a mládež
17:30
Ivaň
Za Annu a Karla Rybeckých
Neděle
25. září
26. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30
Vranovice
Za rodinu Klimešovu,Karpíškovu a Baumgartnerovu,
11:00
Pouzdřany
Za Jiřího France a rodiče
Ohlášky
  • V sobotu 24. září bude mše u kapličky ve Vranovicích v 15 hodin, poté opékání pro děti na faře.
  • Příští neděli bude sbírka na podporu pastorace a kněží.
  • Výuka náboženství začne v říjnu.
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů a přípravu liturgie.

Pouť Žarošice 2016

Otec Jaroslav se s polu s poutníky z Ivaně, Vranovic a Brna vydal v sobotu ráno na pouť ke Staré Matce Boží do Žarošic. Za Dambořicemi se k výpravě přidali další poutníci z Vranovic a společně pak prožili v Žarosicích s ostatními poutníky mši, kterou celebroval Mons. Pavel Posád pomocný biskup českobudějovický.

24. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
11. září
24. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Ladislava Kvapila (přesunuto ze soboty 10.9.)
9:30
Vranovice
Za Jiřinu Bednářovu a oboje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Švédovy, Gašparovy a vnuky, Stanislava, Antonína a Radka
Pondělí
12. září
17:30
Ivaň
Za ty kteří nesou v srdci závist a neodpuštění
Úterý
13. září
Sv. Jan Zlatoústý
18:30
Pouzdřany
Za farnost
Středa
14. září
Svátek povýšení svatého kříže
18:30
Vranovice
Za Antonína Klimeše, manželku a dcery
Čtvrtek
15. září
Panny Marie Bolestné
18:30
Vranovice
Za rodiče Drahomíru a Josefa
Pátek
16. září
Sv. Ludmila
17:30
Vranovice
Za politiky a státníky
Sobota
17. září
11:00
Vranovice
svatba Pavel Svoboda a Klára Macháčková
17:30
Ivaň
Za Ludmilu a Jindřicha Růžičkovy
Neděle
18. září
25. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marcela Toncra
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Langa a Marii Langovu a dvoje rodiče
Ohlášky
  • V neděli 18. září bychom poděkovali za úrodu.
  • V sobotu 24. září bude mše u kapličky ve Vranovicích, poté opékání pro děti na faře.
  • Prosím hlaste děti (prvňáčky) do náboženství, přihlášky prosím noste do zákristie nebo na faru. Děti, které chodily loni se hlásit nemusí.
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů a přípravu liturgie.