4. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 29. ledna 4. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy


Pondělí 30. ledna

16:30 Pouzdřany  Za všechny ty, kteří nemají odvahu přijít ke svátosti smíření


 

Úterý 31. ledna mše svatá nebude


Středa 1. února

16:00 Ivaň  Za Annu Klementovu a dvoje rodiče a duše v očistci


Čtvrtek 2. února Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

17:00 Vranovice na úmysl dárce


Pátek 3. února sv. Blažej

16:30 Vranovice adorace Nejsvětější svátosti oltářní
17:
00 Vranovice  na úmysl dárce


Sobota 4. února

8:00 Ivaň  Za Václava Petrána a syna


Neděle 5. února 5. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farníky

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy, Jana Herzána a Josefa Kaláška


  • Děkuji za úklid betléma a vánoční výzdoby.
  • Další setkání přípravy na biřmování bude opět v sobotu v 16:20.
  • Začátkem měsíce bývá zvykem navštěvovat nemocné a přinášet jim Krista skrze svátosti. Rád bych navštívil i Vaše nemocné.

3. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 22. ledna 3. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Antonína Novotného a rodiče

9:30 Vranovice  Za Ludmilu a Pavla Kolstrunkovy

11:00 Pouzdřany Za Annu a Karla Dunajovy, dvoje rodiče a Jana Pezlara


Pondělí 23. ledna mše svatá nebude


Úterý 24. ledna

16:30 Pouzdřany Za církev


Středa 25. ledna svátek Obrácení sv. apoštola Pavla

16:00 Ivaň Za Josefa Klementa a sourozence


Čtvrtek 26. ledna

17:00 Vranovice Za farnost


Pátek 27. ledna

17:00 Vranovice Na poděkování za mír a svobodu v naší zemi


Sobota 28. ledna

8:00 Ivaň Za Annu Pazderskou a manžela


Neděle 29. ledna 4. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy


 

  • V úterý 24. ledna jsou rodiče a prarodiče zváni na přednášku salesiánů: Rozumět internetovým dětem. Začátek v 18 hodin v jídelně Domu pro seniory ve Vranovicích.  /pozvánka/
  • Ve Vranovicích se v sobotu 28. ledna od 14 hodin bude uklízet vánoční výzdoba a betlém. Prosím o pomoc.
  • Začala příprava na biřmování, druhé setkání bude opět v sobotu v 16:20 na faře ve Vranovicích.
  • V Ivani se tříkrálovým koledníkům podařilo vybrat 32.860Kč. Pán Bůh zaplať.

2. týden v mezidobí – ohlášky

2. týden v mezidobí – ohlášky

 

Neděle 15. ledna 2. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za Rudolfa Šťastného a rodiče

11:00 Pouzdřany Za Hedviku, Stanislava a Milana Žižkovy, syna Stanislava a zemřelé z rodiny


Pondělí 16. ledna

17:00 Vranovice Za jednotu křesťanů


Úterý 17. ledna

16:30 Pouzdřany  Za všechny, kteří se cítí ve farnosti osamoceni


Středa 18. ledna Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů

16:00 Ivaň  Za Václava a Marii Kociánovu a dvoje rodiče


Čtvrtek 19. ledna

14:30 Vranovice  pohřeb paní Marie Kadlecové


Pátek 20. ledna

17:00 Vranovice  Za Josefa a Josefku Mahovských a celou rodinu


Sobota 21. ledna

8:00 Ivaň  Za Františka a Josefy Holánkovy


Neděle 22. ledna 3. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Antonína Novotného a rodiče

9:30 Vranovice  Za Ludmilu a Pavla Kolstrunkovy

11:00 Pouzdřany Za Annu a Karla Dunajovy, dvoje rodiče a Jana Pezlara


  • Děkuji tříkrálovým koledníkům. Ve Vranovicích vybrali 59.097 Kč.
  • V sobotu začne příprava na biřmování. Sejdeme se v 16:20 na faře ve Vranovicích.

 1. týden v mezidobí – ohlášky

 

Neděle 8. ledna Slavnost Zjevení Páně (ve Vranovicích Svátek Křtu Páně)

8:00 Ivaň  Za Miloše Bindera

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny


Pondělí 9. ledna bohoslužba nebude


Úterý 10. ledna

16:30 Pouzdřany  Na poděkování za dar kněžství


Středa 11. ledna

16:00 Ivaň  Za rodinu Práškovu


Čtvrtek 12. ledna

17:00 Vranovice Za rodinu Michalovu a Rozmarinovu 


Pátek 13. ledna

17:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží pomoc.


Sobota 14. ledna

16:00 Ivaň  Na poděkování P. Bohu a P. Marii s prosbou o další Boží ochranu


Neděle 15. ledna 2. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za Rudolfa Šťastného a rodiče

11:00 Pouzdřany Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syny Stanislava a Milana a zemřelé z rodiny


  • Děkuji za úklid, výzdobu kostela a děkuji též tříkrálovým koledníkům.