3. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 30. dubna 3. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za Václava Kozla, syna Jiřího, syna Zdeňka a zemřelé z rodiny


Pondělí 1. května památka svatého Josefa, dělníka

18:00 Vranovice Za Jana Klimeše a rodinu Klimešovu a Liškovu


Úterý 2. května

16:00 Vranovice Za zemřelého Jaroslava Šťastného – poslední rozloučení

18:00 Pouzdřany Za otce Lukáše


Středa 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba

18:00 Ivaň Za Annu, Josefa, Václava a Terezii Klementovy


Čtvrtek 4. května

17:00 Vranovice  Za zemřelého Františka Němce


Pátek 5. května

17:30 Vranovice  adorace Nejsvětější svátosti oltářní

18:00 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 6. května bohoslužba nebude

Olomouc – ministrantský den, odjezd autobusu 6:30 z Hustopečí


Neděle 7. května 4. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za Andělu Toncrovu a duše v očistci

9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu

11:00 Pouzdřany Za Josefa Hrabce, rodiče Fraňkovy, syna Jiřího a rodiče Hrabcovy a zemřelé z rodiny


 • V sobotu setkání biřmovanců mimořádně nebude.
 • V Ivani bude místo pondělního náboženství setkání ve středu po mši svaté v kostele. (tj. od 18:30)
 • V sobotu 27. května 2017 se naše farnost vypraví na pouť do Křtin, kde bude poutní mše svatá v 10:30. Prosím zapisujte se v zákristii.
 • Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

Slavíme Velikonoce 2017

Letošní oslavy Velikonočních svátků probíhají ve farnosti Vranovice radostně a za hojné účasti věřících. Po připomínce tradiční židovské sederové hostiny s biřmovanci se otec Jaroslav vypravil s ministranty a mladými na setkání s otcem biskupem na květnou sobotu v Brně na Petrově. Následovaly obřady Květné neděle, kdy si připomínáme lsavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a po nich pozvání všech farníků na missa charismatis v brněnské katedrále na Zelený čtvrtek. Při této dopolední bohoslužbě děkujeme za dar svátostného kněžství, a proto kněží před svým biskupem vyjádří své odhodlání v ničem neztenčené míře sloužit Kristu a církvi obnovením svých slibů. Zároveň biskup posvětí nové oleje: nemocných, katechumenů a svaté křižmo. Odpolední obřady ve farních kostelích na Zelený čtvrek nám připomínají události bezprostředně před Ježísovým zatčením a ukřižováním, kdy při poslední večeři se svými učedníky usanovil svátost eucharistie a poté se nechal vydat svým nepřátelům. Pátek je připomínka Jeho ukřižování a sobota den smutku, kdy tělo našeho Pána odpočívá v hrobě. Z tohoto smutku nás vytrhnou obřady Veliké noci Vzkříšení, které začínají na začátku třetího dne podle židovské tradice tedy v sobotu navečer po západu slunce. Neděli a dalších 40 dní budeme oslavovat Ježíšovo vítezství. Nyní je tedy čas radosti. Do této radosti se připjují nejrůznější další události – v pátek 21.4. byla bohoslužba za Vranovické skauty a neděli k nám přijel novokněz Tomáš Žižkovský a bohoslužba byla s kázáním pro malé i velké děti a s novokněžským požehnáním na závěr. Fotografie si můžete prohlédnout zde fotoalbum Rajče

vranovicefarnostrajče.net

2. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 23. dubna 2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Brabce a manželku

9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za Bohuslava, Marii a Františka Kocmanovy a rodiče


Pondělí 24. dubna

18:00 Vranovice Za Věru Vybíralovu a rodiče


Úterý 25. dubna

18:00 Pouzdřany Za P. Josefa Lambora


Středa 26. dubna

18:00 Ivaň Za Marii a Jakuba Klouparovy


Čtvrtek 27. dubna

17:00 Vranovice  Za Ludmilu a Jana Drápalovy a zemřelou rodinu Štipčákovu a Tománkovu


Pátek 28. dubna

18:00 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Vitáskovu a Dofkovu


Sobota 29. dubna

8:00 Ivaň Za Aleše Holánka a duše v očistci

10:00 Vranovice  Za mládež (májová mše pro stárky)

12:00 Vranovice svatba Klára Hladíková a Zdeněk Bartl


Neděle 30. dubna 3. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za Václava Kozla, syna Jiřího, syna Zdeňka a zemřelé z rodiny


 • V sobotu bude další setkání biřmovanců tentokrát v 18:30.
 • V sobotu 6. května 2017 bude ministrantský den v semináři v Olomouci. Pojedeme speciálním autobusem z Hustopečí v 6:30.
 • V sobotu 27. května 2017 se naše farnost vypraví na pouť do Křtin. Zapisujte se prosím v zákristii.

Velikonoční týden – ohlášky

Neděle 16. dubna  Neděle Zmrtvýchvstání Páně    

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za rodinu Helikarovu a Žákovu

11:00 Pouzdřany Za Alojze Třísky, rodiče a Zdeňka Kitnera


Pondělí 17. dubna Velikonoční pondělí

8:00 Ivaň  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu

9:30 Vranovice  Za Jenovéfu a Rudolfa Šťastného a syna

11:00 Pouzdřany Za Marii a Františka Pištkovy, dcery, syna a zemřelé z rodiny


Úterý 18. dubna mše svatá nebude


Středa 19. dubna

18:00 Ivaň Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci


Čtvrtek 20. dubna

17:00 Vranovice  Za Marii a Jana Šťastného a celou rodinu


Pátek 21. dubna

17:00 Vranovice  Za skauty


Sobota 22. dubna

10:30 Vranovice křest Hynek a Jáchym Sedláčkovi

8:00 Ivaň Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu


Neděle 23. dubna     2 . velikonoční neděleneděle Božího milosrdenství

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Brabce a manželku

9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za Bohuslava, Marii a Františka Kocmanovy a rodiče


 • Příští neděli (23. dubna) bude slavit mše svaté novokněz Tomáš Žiškovský.  Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.
 • Do příští neděle prosím přineste do zákristie pokladničky „Postní almužna“.
 • Dne 29. dubna hodlají vstoupit do manželství Klára Hladíková z Vranovic a Zdeněk Bartl z Uherčic. Prosím o modlitbu za snoubence.
 • Děkuji všem za vaše služby pro farnost, které konáte.
 • V sobotu 6. května 2017 bude ministrantský den v semináři v Olomouci. Prosím o přihlašujte se nejlépe již během tohoto týdne, kvůli zajištění dopravy.
 • V sobotu 27. května 2017 se naše farnost vypraví na pouť do Křtin.

  Milost, pokoj, radost a naděje ať naplní vaše srdce během těchto velikonočních dnů.

o. Jaroslav Sojka

Svatý týden – ohlášky

Neděle 9. dubna Květná neděle

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny

Pobožnost křížové cesty: 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň , 15:00 Pouzdřany

Svátost smíření: 17:00 – 17:45 Ivaň, 18:00 – 19:00 Vranovice


Pondělí 10. dubna

18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 11. dubna

8:00 Pouzdřany Za misie


Středa 12. dubna

18:00 Ivaň Za Karly a Marii Celnarovy a dvoje rodiče a celou rodinu


Čtvrtek 13. dubna Zelený čtvrtek

16:00 Pouzdřany Za Jana Kolesu

17:00 Ivaň  Na úmysl dárce

18:30 Vranovice  Za Oldřicha Vybírala a dvoje rodiče


Pátek 14. dubna Velký Pátek

12:30 Vranovice  pobožnost křížové cesty

16:00 Pouzdřany velkopáteční obřady

17:00 Ivaň  velkopáteční obřady

18:30 Vranovice  velkopáteční obřady


Sobota 15. dubna Bílá sobota

8:00 Vranovice  modlitba ranních chval

20:00 Vranovice  Za všechny letos pokřtěné


Neděle 16. dubna Neděle Zmrtvýchvstání Páně

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za rodinu Helikarovu a Žákovu

11:00 Pouzdřany Za Alojze Třísky, rodiče a Zdeňka Kitnera


Pondělí 17. dubna Velikonoční pondělí mše svaté budou ve stejný čas jako v neděli


 • Zvu ministranty na na zelený čtvrtek na Petrov, kde bude v 9:00 „Missa Chrismatis“ – mše se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů.
 • Velký pátek je den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).
 • V neděli 16. dubna je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Při mši svaté bude možnost požehnání pokrmů. Sbírka bude sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu 27. května 2017 se naše farnost vypraví na pouť do Křtin.

  Milost, pokoj, radost a naděje ať naplní vaše srdce během těchto Velikonočních dnů.

o. Jaroslav Sojka