12. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 25. června – 12. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Václava Petrána a otce

9:30 Vranovice Za Annu a Jana Listovy, dceru a rodiče   

11:00 Pouzdřany Za rodiče Müllerovy, Navrátilovy a syna


Pondělí 26. června

18:00 Vranovice Za Jana Paara


Úterý 27. června

18:00 Pouzdřany Na poděkování za dar manželství


Středa 28. června

18:00 Ivaň Za Jaroslava,Jaroslavu a Jana Pavlovy a rodinu


Čtvrtek 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla

13:00 Vranovice  pohřeb paní Jindřišky Mohylové

18:00 Vranovice  Na úmysl dárce


Pátek 30. června

12:00 Ivaň svatba Moniky Markové a Jiřího Holánka

18:00 Vranovice  Na poděkování k ukončení školního roku


Sobota 1. července

16:00 Vranovice  pohřeb paní Milady Klimešové

18:00 Ivaň Za Jiřího Krále


Neděle 2. července  –  13. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Annu a Václava Toncrovy

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany Za Václava Fialu, Oldřicha a Jarmilu Kozlovy a zemřelé z rodiny


 

 • Na slavnost sv. Petra a Pavla jsme zváni do brněnské katedrály. Pontifikální mše budou slavit: v 9.30 biskup Vojtěch (přenáší Proglas) a v 17.30 arcibiskup Jan Graubner. Podrobnosti oslav viz biskupstvi.cz
 • V pátek 30. června 2017 jsme zváni na děkanské zakončení školního roku s opékáním do Novosedel. Začátek v 19:00 mší svatou. viz plakátek
 • Naše děkanství oslaví Cyrila a Metoděje společnou poutí v Přibicích u studny apoštolky v neděli 9. července v 10:30. Mši svaté bude předsedat biskup Pavel Konzbul.
 • Blíží se Celostátní setkání mládeže v Olomouci (15.-20. srpna). Prosím mládež, aby se přihlašovala na: olomouc2017.signaly.cz
 • Nabízím týdenní pěší pouť 22. – 29. července pro všechny, kteří hledají a potřebují Boží milosrdenství ve svém životě. Během pouti nechybí modlitba, mše svatá, zpěv, sdílení, mlčení. Je zajištěno jídlo, pití, noclehy a doprovodné vozidlo. Povedu proud z Hodonína do Slavkovic. www.pout.cz Přihlášky elektronicky vyplťe do pátku 30.června.
 • Požehnané prázdniny všem a ochranu P. Marie přeje

o. Jaroslav

 

11. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 18. června Slavnost Těla a Krve Páně

8:00 Ivaň  Za Augustina Otáhla a živou rodinu (průvod Božího Těla po mši)

10:00 Vranovice  Za Jiřinu Bednářovu a dvoje rodiče (průvod Božího Těla po mši)

12:00 Vranovice křest Anežky Kuráňové


Pondělí 19. června

18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 20. června

18:00 Pouzdřany Za Františka Herodka a zemřelé z rodiny


Středa 21. června

18:00 Ivaň Za Marii a Antonína Novotných


Čtvrtek 22. června

13:00 Vranovice  pohřeb paní Marie Matýškové

18:00 Vranovice  Za Františka Brlíka, rodiče a sourozence


Pátek 23. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:00 Vranovice  Za dar zdraví a ochranu


Sobota 24. června Slavnost Narození Jana Křtitele

7:00 Ivaň Na poděkování a za další Boží ochranu

9:00 Brno kněžské a jáhenské svěcení


Neděle 25. června 12. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Václava Petrána a otce

9:30 Vranovice  Za Annu a Jana Listovy, dceru a rodiče

11:00 Pouzdřany Za rodiče Müllerovy, Navrátilovy a syna


 • Od června začala poznávací hra pro děti a rodiny: Poklady brněnské diecéze.
 • Od 23. do 25. června proběhne v nedalekých Dolních Kounicích v areálu bývalého kláštera šestý ročník letního křesťanského hudebního festivalu Kefasfest. www.kefasfest.cz
 • V Pátek 30. června 2017 jsme zváni na zakončení školního roku s opékáním do Novosedel. Začátek v 19:00 mší svatou. viz plakátek
 • Naše děkanství oslaví Cyrila a Metoděje společnou poutí v Přibicích u studny apoštolky v neděli 9. července v 10:30. Mši svaté bude předsedat biskup Pavel Konzbul.
 • Celostátní setkání mládeže v Olomouci (15.-20. srpna) za zvýhodněnou cenu. Prosím přihlašujte se na: olomouc2017.signaly.cz
 • Nabízím týdenní pěší pouť 22. – 29. července pro všechny, kteří hledají a potřebují Boží milosrdenství ve svém životě. Během pouti nechybí modlitba, mše svatá, zpěv, sdílení, mlčení. Je zajištěno jídlo, pití, noclehy a doprovodné vozidlo. Povedu proud z Hodonína do Slavkovic. www.pout.cz

o. Jaroslav

10. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 11. června Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00 Pouzdřany  Za rodiče Vašulkovy, Kožuškovy a Matýskovy

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Ivaň Za děti, které poprvé přijímají Krista (první svaté přijímání)

12:30 Pouzdřany křest Terezy Fialové


Pondělí 12. června

18:00 Vranovice Za Antonína Furcha, manželku a živou rodinu


Úterý 13. června

8:00 Pouzdřany Za rodiče Koskovy a Brychtovy


Středa 14. června

18:00 Ivaň Za Miloslava Koubka


Čtvrtek 15. června

18:00 Vranovice  Za rodiče, živou a zemřelou přízeň


Pátek 16. června

17:00 fara Vranovice – zahájení táboráku

18:00 Vranovice  Za živou a mrtvou rodinu Karlovičovu, Duroňovu, Pezlarovu a Dofkovu

po mši svaté opékání na farním dvoře


Sobota 17. června

8:00 Ivaň Za rodiče Fickovy a syna

18:00 Pouzdřany Za dar víry (vigilie slavnosti Těla a Krve Páně)


Neděle 18. června Slavnost Těla a Krve Páně

8:00 Ivaň  Za Augustina Otáhla a živou rodinu (průvod Božího Těla po mši)

10:00 Vranovice  Za Jiřinu Bednářovu a dvoje Rodiče (průvod Božího Těla po mši)


 • Minulou neděli se ve sbírce na Charitu vybralo: v Ivani 5.095 Kč, v Pouzdřanech 1.510 Kč a ve Vranovicích 6.005 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Od 1. června začala poznávací hra pro děti a rodiny: Poklady brněnské diecéze.
 • V Pátek 16. června 2017 bude na faře ve Vranovicích zakončení schůzek a náboženství spojené s opékáním. Jste srdečně zváni. Viz plakátek.
 • V Pátek 30. června 2017 jsme zváni na zakončení školního roku s opékáním do Novosedel. Začátek v 19:00 mší svatou.
 • Naše děkanství oslaví Cyrila a Metoděje společnou poutí v Přibicích u studny apoštolky v neděli 9. července v 10:30. Mši svaté bude předsedat biskup Pavel Konzbul.

9. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 4. června Slavnost Seslání Ducha Svatého

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Samsonovu, Kuželovu a Loukovu

11:00 Pouzdřany Za všechny letošní biřmovance


Pondělí 5. června

18:00 Vranovice Za Zdenu Jašíčkovu a rodiče


Úterý 6. června

18:00 Pouzdřany Za ……..(volný úmysl)


Středa 7. června

18:00 Ivaň Za Jana a Žofii Kvapilovy


Čtvrtek 8. června – Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz

18:00 Vranovice  Za rodiče, sestru a bratra


Pátek 9. června

14:00 domov pro seniory Vranovice – bohoslužba

17:00 – 23:00 Vranovice  NOC KOSTELŮ


Sobota 10. června

8:00 Ivaň Za Ludmilu Růžičkovu a Manžela


Neděle 11. června Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00 Pouzdřany  Za rodiče Vašulkovy, Kožuškovy a Matýskovy

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Ivaň Za děti, které poprvé přijímají Krista (první svaté přijímání)

12:15 Pouzdřany křest Terezy Fialové


 • Dnes (4.6.) se koná diecézní sbírka na Charitu. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Od 1. června se rozbíhá poznávací hra pro děti a rodiny: Poklady brněnské diecéze.
 • V pátek 9. června se bude konat Noc kostelů ve Vranovicích. Program je na plakátu nebo webu. Prosím o pomoc s přípravou, dobrovolníci se prosím hlaste po mši sv. u Pavla Kuklety.
 • V neděli 18. června bude slavnost Božího Těla a časy nedělních bohoslužeb budou změněny.