26. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 1. října 26. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Vojtěcha a Anežku Hrozkových a syna

9:30 Vranovice  Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Přibice Za Václava Procházky, sourozence a rodiče
(adorační den farnosti Přibice)
16:00 Přibice ukončení adorace a svátostné požehnání
17:00 Pouzdřany Za Jiřího France a rodiče


Pondělí 2. října památka svatých andělů strážných

18:00 Vranovice Za zemřelého Josefa Karpíška


Úterý 3. října

18:00 ibice Za Marii Procházkovu, manžela, syna, zetě a duše v očistci


Středa 4. října památka sv. Františka z Assisi

8:00 Pouzdřany Za řeholníky a řeholnice
18:00 Ivaň Za Marii a Adolfa Karpíškovy a rodiče


Čtvrtek 5. října

18:00 Vranovice Za Růženu Skoupou a celou rodinu


Pátek 6. října první pátek v měsíci

14:00 bohoslužba v domově pro seniory Vranovice
17:00 Přibice
Za rodinu a Boží ochranu
18:00 Vranovice
Za zemřelého Jiřího Šálu a živou a zemř. rodinu Šálovu a Drábovu


Sobota 7. října památka Panny Marie Růžencové

8:00 Ivaň  Za farnost
18:00 Pouzdřany Za Annu a Karla Dunajovy, dvoje rodiče a Jana Pezlara


Neděle 8. října   27. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Miloše Bindera

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
(adorační den farnosti Vranovice)

11:00 Přibice Za celou rodinu Prokešovu


 • Výuka náboženství začne prvním setkáním ve školách v Ivani v pondělí
  a
  ve středu v 13:00 v Přibicích. Ve Vranovicích začnou schůzky na faře příští týden.
  vizte: výuka náboženství
 • V sobotu 7. října, pokud bude počasí příznivé, jsou zváni děti, rodiče a kamarádi na farní táborák. Začátek ve 14:00 na farní zahradě ve Vranovicích. (plakát)
 • Příští neděli bychom při mši svaté poděkovali za úrodu.
 • Začátkem měsíce bývá zvykem navštěvovat nemocné a přinášet jim Krista skrze svátosti. Rád bych navštívil i Vaše nemocné.
 • Od soboty 14. října bude pokračovat příprava na svátost biřmování.

25. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 24. září 25. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za rodiče Procházkovy a děti (adorační den farnosti Ivaň)

9:30 Vranovice  Za dar manželství a dětí a na poděkování Pánu Bohu

11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu manžela a švagra
13:00 Pouzdřany hodová mše svatá Za Václava a Marii Langovy a dvoje rodiče


Pondělí 25. září

16:00 Ivaň pohřeb paní Blanky Maršálkové
18:00 Vranovice
Za Žofii Ircingovu, manžela, dvoje rodiče a vnuka


Úterý 26. září

18:00 Pouzdřany Na poděkování


Středa 27. září

18:00 Ivaň Za Václava Příhody, manželku a syna


Čtvrtek 28. září slavnost sv. Václava

17:00 Přibice Na úmysl dárce
18:00 Vranovice
Za rodinu Ircingovu a Divišovu


Pátek 29. září   svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

17:00 Vranovice Za farnost
18:00 Přibice
Za Václava Procházky, dvoje rodiče a duše v očistci


Sobota 30. září

8:00 Ivaň  Za Ludmilu a Karla Gebauera


Neděle 1. října  26. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Vojtěcha a Anežku Hrozkových a syna

9:30 Vranovice  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Přibice Za Václava Procházky, sourozence a rodiče (adorační den farnosti Přibice)
17:00 Pouzdřany Za Jiřího France a rodiče


 • Dnes byla sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více na fond.biskupstvi.cz
 • Prosím rodiče, abyste přihlásili své děti do náboženství, především ty, které budou začínat. S těmi, které již do náboženství chodily, počítáme, že budou pokračovat. Aktuální rozvrh náboženství (postupně je upřesňován)
 • Otec biskup Vojtěch Cikrle srdečně zve v pátek 29. září 2017 do Brna na Petrov všechny děti z brněnské diecéze, které ve školním roce 2017 poprvé přistoupily ke svatému přijímání.
  Odjezd vlakem z Vranovic 8:50, návrat kolem 16 hodiny. S sebou: Jídlo na celý den, pití, pohodlné boty, sportovní oblečení a pláštěnku.
 • V sobotu 30.září jsme zváni na koncert pěveckých sborů do Hustopečí v 18 hodin v kostele. podrobnosti na plakátu
 • V sobotu 30.září doputuje socha P. Marie Fatimské do Žarošic program začíná v 17 hodin podrobnosti na plakátu.

24. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 17. září 24. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marcela Toncra

9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu

11:00 Přibice Za rodinu Mackovu a Hotových (přesunuto z 15. září)


Úterý 19. září

18:00 Pouzdřany Za papeže Františka


Středa 20. září

18:00 Ivaň Za Annu a Karla Rybeckých


Čtvrtek 21. září

18:00 Vranovice Za Marii Goliášovu a celou rodinu


Pátek 22. září

14:00 Vranovice domov mše svatá
18:00 Přibice
Za farnost
18:30 Vranovice Za zemřelou rodinu Kuželovu a Vítkovu


Sobota 23. září

8:00 Ivaň  Za Ladislava Kvapila


Neděle 24. září 25. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za rodiče Procházkovy a děti (adorační den farnosti Ivaň)

9:30 Vranovice  Poděkování Pánu Bohu za dar manželství a dětí

11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu manžela a švagra
13:00 Pouzdřany hodová mše svatá Za Václava a Marii Langovy a dvoje rodiče


 • Prosím rodiče, abyste přihlásili své děti do náboženství, především ty, které budou začínat. S těmi, které již do náboženství chodily, počítáme, že budou pokračovat.
 • Otec biskup Vojtěch Cikrle srdečně zve v pátek 29. září 2017 do Brna na Petrov všechny děti z brněnské diecéze, které ve školním roce 2017 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Motto: SPOLEČNĚ S JEŽÍŠEM.
 • Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více na fond.biskupstvi.cz

Cyklopouť do Žarošic

Na letošní Zlatou sobotu do Žarošic vyrazilo několik cyklistů z naší farnosti spolu s panem farářem na kolech. Příznivé počasí všechny doprovázelo spolu s vyhlídkou na duchovní zážitek a také studené občerstvení v cíli. Do Žarošic někteří doputovali s mírným zpožděním kvůli technickým problémům. Po mši svaté a slavnostním průvodu ověnčených sošek následovalo požehnání. Na cestu zpět se po duchovních zážitcích někteří poutníci posílili kofolou nebo pivem a klobáskou. Stejně jako loni musíme poděkovat za zapůjčení hasičského auta, tentokrát obci Vranovice a místní jednotce sboru dobrovolných hasičů.

23. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 10. září    23. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Antonína a Marii Dudovy
9:30 Vranovice  Za Jiřinu Bednářovu a dvoje rodiče
11:00
Přibice Za farníky
12:30 Pouzdřany křest Sáry Holzer
18:00 Pouzdřany Za Tomáše a Ludmilu Smigurovy a zemřelé z rodiny


Pondělí 11. září

8:00 Vranovice Za Evu Jelínkovu a rodinu


Sobota 16. září

18:00 Pouzdřany Za rodiče Švédovy, Gašparovy a vnuky Stanislava, Antonína a Radka


Neděle 17. září     24. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marcela Toncra

9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu

11:00 Přibice Za rodinu Mackovu a Hotových (přesunuto z 15. září)


 • V neděli 17. září 2017 v 10:15 hodin bude přivítána sochy Panny Marie z Fatimy v Brně a mše svatá. Odpoledne v 15:00 modlitba růžence a zasvěcení, v 16:30 mše svatá (biskup Pavel Konzbul) a v 18.00 slavnostní průvod Brnem se sochou Panny Marie z Fatimy. více informací: http://www.fatima2017.cz
 • Příští neděli 17. září bude mše svaté celebrovat novokněz Pavel Obr pocházející z Ostravy. Po mších bude udělovat novokněžské požehnání.
 • Otec biskup Vojtěch Cikrle srdečně zve v pátek 29. září 2017 do Brna na Petrov všechny děti z brněnské diecéze, které ve školním roce 2016-17 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Motto: SPOLEČNĚ S JEŽÍŠEM.
 • V duchovních záležitostech se tento týden prosím obracejte
  na faráře z Mikulova Oldřicha Chocholáče – telefon: 605 900 544
  nebo na pana děkana z Pohořelic Jaroslava Svobodu – telefon: 736 523 616

Žehnání školních pomůcek 2017

V neděli 3. září požehnanl otec Jaroslav na našich farnostech malým i velkým školákům jejich školní pomůcky. Jak řekl před vlastním žehnáním, je toto požehnání určeno především pro vy kteří budou učit druhé a také pracovat na vlsatím vzdělávání a až tolik nezáleží na tom, jestli děti mají v aktovce všechny věci či ne :). Přejeme všem učitelům i žákům úspěšný a požehnaný školní rok 2017/2018.

22. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 3. září      22. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Františka Lásku a rodinu

9:30 Vranovice  Za rodinu Klimešovu, Lounkovu, Karpíškovu a Pávišovu

11:00 Přibice Za Václava Aujezdského, manželku, syna a vnučku


Pondělí 4. září

16:00 Vranovice pohřeb pana Josefa Karpíška


Úterý 5. září

18:00 Pouzdřany Za zemřelého Stanislava Večerku


Středa 6. září

18:00 Ivaň Za Josefku a Františka Holánkovy


Čtvrtek 7. září

18:00 Vranovice Za rodiče, bratra a duše v očistci


Pátek 8. září svátek Narození Panny Marie

18:00 Přibice Na úmysl dárce
19:00 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o boží ochranu


Sobota 9. září

8:00 Ivaň  Za sourozence Chumelovy
12:00 Vranovice svatební obřad Pavlína Šťastná a Johannes Gleinig


Neděle 10. září      23. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Antonína a Marii Dudovy
9:30 Vranovice  Za Jiřinu Bednářovu a dvoje rodiče
11:00
Přibice Za farníky
12:30 Pouzdřany křest Sáry Holzer
18:00 Pouzdřany Za Tomáše a Ludmilu Smigurovy a zemřelé z rodiny


 •  V sobotu 9. září bude Zlatá sobota – hlavní pouť v Žarošicích (program).