34. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 26. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Ivaň  Za zemřelou Anežku Procházkovu a rodinu

9:30 Vranovice  Za zemřelého Stanislava Maška a duše v očistci

11:00 Přibice Za Václava Dofka, syna a duše v očistci
18:00 Vranovice večer chval  (modlitba a rytmické písně)


Čtvrtek 30. listopadu svátek sv. Ondřeje

14:00 mše svatá v domově pro seniory ve Vranovicích
17:00 Vranovice Za zemřelého Josefa Procházku


Pátek 1. prosince

17:00 Přibice Za Otýlii Fadrhonsovou a manžela a celou rodinu (přeloženo z úterý 28.11.)
18:00 Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu a duše v očistci


Sobota 2. prosince

8:00 Ivaň  Za Josefa Klementa a živou rodinu Klementovu

15:00 Vranovice domov – adventní tvoření lucerniček pro děti

17:00 Pouzdřany Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy­


Neděle 3. prosince  –  1. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za Františka Brabce a manželku

9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče

11:00 Přibice Za farnost
15:00 Vranovice adventní duchovní obnova


 • Dnes (26.11.) večer v 18 hodin bude ve Vranovicích večer chval.
 • V sobotu 2.prosince v 10 hodin bude v Brně v katedrále pontifikální mše svatá k 240. výročí založení naší diecéze.
 • V sobotu 2.prosince v 15 hodin jsou děti zvány k výrobě lucerniček v klubu důchodců ve Vranovicích. Večer zakončíme průvodem ke kapličce, případně mší svatou v Pouzdřanech.
 • Příští neděli 3.12. při mších svatých požehnáme adventní věnce. Odpoledne jste srdečně zváni na od 15 hodin na farní duchovní obnovu ve Vranovicích.   Hostem bude Jiří Topenčík, farář v Šitbořicích.

33. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 19. listopadu   33. neděle v mezidobí (den bible)

8:00 Ivaň  Za rodinu Zapulovu a Jedounkovu

9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu

11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a švagra


Pondělí 20. listopadu
17:00 Vranovice
Za Jarmilu Němcovu, dvoje rodiče a sourozence


Úterý 21. listopadu
15:30 Pouzdřany pohřeb paní Marie Kozlové
17:00 Přibice Za farnost


Středa 22. listopadu památka svaté Cecílie
17:00 Ivaň Za rodinu Mackovu a celou zemřelou rodinu


Čtvrtek 23. listopadu
14:00 mše svatá v domově pro seniory ve Vranovicích zrušeno kvůli pohřbu
14:00  Vranovice pohřeb paní Milady Klimešové
17:00 Vranovice Za zemřelého Josefa Procházku zrušeno kvůli pohřbu


Pátek 24. listopadu
13:00  Vranovice pohřeb paní Jindřišky Krutinové
17:00 Přibice
Za Zdeňka Kučery a dvoje rodiče, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
18:00 Vranovice
Za Růženu Stejskalovu a celou rodinu


Sobota 25. listopadu
8:00 Ivaň 
Na poděkování a za další Boží ochranu

17:00 Pouzdřany Za dceru Květoslavu Sokolovu­


Neděle 26. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Ivaň  Za zemřelou Anežku Procházkovu a rodinu

9:30 Vranovice  Za zemřelého Stanislava Maška a duše v očistci

11:00 Přibice Za Václava Dofka, syna a duše v očistci

18:00 Vranovice  modlitební večer chval

 


 • Dnes (v neděli 19.11.) večer v 18 hodin bude na faře ve Vranovicích biblická hodina.
 • 2.prosince v 10 hodin bude v Brně v katedrále pontifikální mše svatá k 240. výročí založení naší diecéze.
 • Odpoledne 2.prosince jsou děti zvány k výrobě světýlek v klubu důchodců ve Vranovicích. Večer zakončíme průvodem ke kapličce.
 • Na první adventní neděli 3.12. od 15 hodin jste srdečně zváni na farní duchovní obnovu na téma modlitba. Hostem bude Jiří Topenčík, farář v Šitbořicích.
 • Je možné zapisovat mše svaté na rok 2018.

32. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 12. listopadu    32. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Lízala a rodiče

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Přibice Za Jarmilu Šopfovu, bratra, za rodiče, Zdeňka Hochmana a duše v očistci


 

Úterý 14. listopadu
15:00 Pouzdřany Pohřeb pana Stanislava Hochmanna
Sobota 18. listopadu

17:00 Pouzdřany  Za Josefa Brzicu a rodiče


Neděle 19. listopadu 33. neděle v mezidobí      (den bible)

8:00 Ivaň  Za rodinu Zapulovu a Jedounkovu (přeloženo ze soboty 18.listopadu)

9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu

11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a švagra


 • V duchovních záležitostech se tento týden prosím obracejte na zastupující kněze:
  faráře z Mikulova P. Pavla Pacnera – telefon: 737 382 622
  nebo na pana děkana z Pohořelic P. Jaroslava Svobodu – telefon: 736 523 616
   
 • Náboženství ve středu a v pátek nebude.  
 • Příští neděli budeme slavit den bible, večer bude na faře biblická hodina.
 • Je možné zapisovat mše svaté na rok 2018.

31. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 5. listopadu 31. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
  Za Václava a Blaženu Zajícovy
9:30 Vranovice  Za rodiče Pouzovy, bratra a živou a zemřelou rodinu
11:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci
15:00 Přibice   dušičková pobožnost na hřbitově v Přibicích
15:30 Vranovice   dušičková pobožnost na hřbitově ve Vranovicích


Pondělí 6. listopadu
17:00 Vranovice Na poděkování


Úterý 7. listopadu
8:00 Pouzdřany Za zemřelé biskupy a kněze


Středa 8. listopadu
15:00 Přibice pohřeb pana Oldřicha Hlavoně
17:00 Ivaň Za rodiče Petranovy a celou zemřelou rodinu


Čtvrtek 9. listopadu
14:00 mše svatá v domově pro seniory ve Vranovicích
18:00 Vranovice Za Jarmilu Havlasovu a Zdenku Strouhalovu


Pátek 10. listopadu
17:00 Přibice Za Jana a Reginu Effenbergerovy a duše v očistci
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Sobota 11. listopadu
8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

17:00 Pouzdřany Za Marii a Karla Müllerovy a rodiče Havkovy a rodiče Müllerovy


Neděle 12. listopadu   32. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň  Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za Jarmilu Šopfovu, bratra, za rodiče, Zdeňka Hochmana a duše v očistci


• Od 1. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky, pro duše v očistci, pokud navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé a splníme obvyklé podmínky: svátost smíření v okruhu 14 dní, svaté přijímání a libovolná modlitba na úmysl papeže.

• Ve středu 8.11.2017 v 19:30 jsme zváni do katedrály na slavnostní koncert – Mozartovo Requiem spojené s připomínkou zesnulých osobností naší diecéze.