1. adventní týden – ohlášky

Neděle 3. prosince 1. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za Františka Brabce a manželku

9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče

11:00 Přibice Za farnost

15:00 Vranovice adventní duchovní obnova


Pondělí 4. prosince

8:00 Pouzdřany Za farnost

17:00 Vranovice Na dobrý úmysl


Úterý 5. prosince

17:00 Přibice Za Oldřicha a Marii Lukšovy a rodinu Pávišovu


Středa 6. prosince svatý Mikuláš

15:00 Pouzdřany pohřeb paní Anny Kolářové

17:00 Ivaň  Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu


Čtvrtek 7. prosince

9:00 Pasohlávky mše svatá – kněžská rekolekce našeho mikulovského děkanství

17:00 Vranovice Za rodiče a duše v očistci a příbuzné


Pátek 8. prosince Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17:00 Přibice  Na dobrý úmysl

18:00 Vranovice Za živou a mrtvou rodinu Tománkovu, Pezlarovu a Dofkovu


Sobota 9. prosince

8:00 Ivaň  Za rodiče Flodrovy a Bauchovy a duše v očistci

14:30 Vranovice  pohřeb pana Josefa Dvořáčka

17:00 Pouzdřany Za Eduarda Navrátila, syna a zemřelé z rodiny­


Neděle 10. prosince 2. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za Jana Veselého, dvoje rodiče a sestru

11:00 Přibice Za rodiče Marii a Ladislava Janíčkovy, dvoje prarodiče a duše v očistci


  • Tuto neděli 3.12.jste srdečně zváni na od 15 hodin na farní duchovní obnovu v obecním úřadě ve Vranovicích. Hostem bude Jiří Topenčík, farář v Šitbořicích.
  • Pro duchovní prožití adventu je k rozebrání brožura: Průvodce adventem. Též je k dispozici elektronická podoba na webu  a aplikace pro android.
  • Ve Vranovicích opět stavíme perníkový betlém. Upéct a nazdobit můžete jakoukoliv postavu nebo stavbu, která bude 10-20 cm vysoká. Hotové výtvory přineste prosím třetí adventní neděli (17.12.) do sakristie. Zapojit se může úplně kdokoliv. Více informací u paní Magdy Vybíralové.