2. týden postní – ohlášky

Neděle 25. února – 2. neděle postní (sbírka Haléř sv. Petra)

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Přibice Za zemřelé rodiče

pobožnosti křížové cesty: 10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň, 14:00 Pouzdřany


Pondělí 26. února
14:30 Vranovice pohřeb pana Ladislava Koubka


Úterý 27. února


Středa 28.února
8:00 Pouzdřany bohoslužba slova

17:00 Ivaň  Za babičku a dědečka Procházkovy


Čtvrtek 1. března
9:00 Dolní Dunajovice rekolekce mikulovského děkanství


Pátek 2. března
17:00 Přibice
Na úmysl dárce
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Sobota 3. března
8:00 Ivaň
  Za Aleše Holánka

17:00 Pouzdřany Za rodiče Dulínkovy a pět synů


Neděle 4. března3. neděle postní

8:00 Ivaň  Za maminku a duše v očistci

9:30 Vranovice  Na poděkování za přijatá dobrodiní, prosba o dar zdraví a ochranu P. Marie

11:00 Přibice Za farnost

pobožnosti křížové cesty: 10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň, 14:00 Pouzdřany • V neděli 18. března odpoledne od 16 hodin jste zváni na farní duchovní obnovu s P. Petrem Karasem (D. Bojanovice) na téma Duch Svatý, Dárce všech darů – Dárce sebe sama.

 • Hlavní pouť u Panny Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském krasu – tzv. květný pátek bude letos 23. března. V případě zájmu můžeme vypravit autobus. Předpokládaný odjezd asi v 9 hodin a návrat odpoledne. Prosím zapisujte se v zákristii.
 • V sobotu 24. března se bude v Brně na Petrově konat setkání mládeže s otcem biskupem na téma: „Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“. Bližší informace a přihlašování do jednotlivých skupin najdete na www.brno.signaly.cz.

Postní hra 1. kříž

První kříž, krásná litinová práce, je na místě už řadu let.
Častokrát ho míjíme při našich cestách bez povšimnutí.
Slova na něm nám připomínají hlavní myšlenku postní doby:

Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. (Filipským 2,8)

Podrobnější informace o hře

vranovicefarnostrajce.net

1. týden postní – ohlášky

Neděle 18. února 1. neděle postní

8:00 Ivaň   Za Svatavu Lízalovu a rodiče

9:30 Vranovice Za farnost

11:00 Přibice  Za Hedviku a Ferdinanda Lambertovy a duše v očistci

pobožnost křížové cesty:
10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň, 14:00 Pouzdřany


Pondělí 19. února

17:00 Vranovice  Za Františka Diviše, manželku, děti a dvoje rodiče


Úterý 20. února

17:00 Přibice Za manžele Tomkovy, syny a dvoje rodiče


Středa 21. ledna

8:00 Pouzdřany Za papeže Františka

17:00 Ivaň  Za Oldřicha Valáška


Čtvrtek 22. února


Pátek 23. února


Sobota 24. února


17:00 Pouzdřany Za rodiny Čudanovy a Zmrzlíkovy


Neděle 25. února 2. neděle postní

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Přibice Za zemřelé rodiče

pobožnost křížové cesty:
10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň, 14:00 Pouzdřany


 • K dispozici je brožurka Malý průvodce postní dobou a pokladničky Postní almužna. Do pokladniček můžete věnovat pomoc bližním v nouzi, místo toho co si odřeknete v postu.
 • Pátek 23. února vyhlásil papež dnem modliteb a postu za mír ve světě.
 • Výuka náboženství v pátek 23. února odpadá.
 • Příští neděli 25. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmír­nění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2017 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3.922.871 Kč.

6. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 11. února 6. neděle v liturgickém mezidobí 
Panny Marie Lurdské – den nemocných

8:00 Ivaň  Za Václava Petrána a syna (+ svátost nemocných)

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu (+ svátost nemocných)

11:00 Přibice Za farnost (+ svátost nemocných)


Pondělí 12. února
17:00 Vranovice 
Za zemřelého syna Přemysla, manžela Jaroslava, rodiče Martincovy a duše v očistci


Úterý 13. února
17:00 Přibice
Za manžele


Středa 14. ledna popeleční středa

17:00 Ivaň  Za Josefa Klementa a dvoje rodiče
18:00 Vranovice Za Josefa Procházku, rodiče a bratra


Čtvrtek 15. února
8:00 Pouzdřany
Za zemřelého Emanuela Pánka
14:00 Vranovice mše svatá v domově pro seniory


Pátek 16. února
17:00 Přibice
Za rodiče Černých, dva syny, zetě, vnuka a celou zemřelou rodinu
18:00 Vranovice Za Petra Procházku a duše v očistci


Sobota 17. února
8:00 Ivaň
  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
17:00 Pouzdřany Za rodiče Herodkovy, dva syny a vnuka Josefa


Neděle 18. února 1. neděle postní

8:00 Ivaň  Za Svatavu Lízalovu a rodiče

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Přibice Za Hedviku a Ferdinanda Lambertovy a duše v očistci


 • V pondělí 12. února začíná národní týden manželství. http://www.tydenmanzelstvi.cz
 • Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení pro zdravé a zletilé).
 • K dispozici je brožurka Malý průvodce postní dobou.
  (aplikace pro android ke stažení)

5. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 4. února – 5. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za syna Petra a manžela

11:00 Přibice Za Marii Matějů


Pondělí 5. února
17:00
Vranovice  Za rodiče Šánkovy, Suchánkovy, příbuzné a známé


Úterý 6. února
8:00 Pouzdřany
Za zemřelé kněze Michala Jadavana a Jiřího Balabána


Středa 7. ledna

14:30 Přibice Pohřeb paní Růženy Kadlecové
17:00 Ivaň  Na dobrý úmysl


Čtvrtek 8. února


Pátek 9. února
17:00 Přibice
Za dvoje zemřelé rodiče
18:00 Vranovice Na poděkování za 35 let života a úmysl dárce


Sobota 10. února
8:00 Ivaň  Za dobrý úmysl
14:30 Pouzdřany Pohřeb pana Zdeňka Kozla

17:00 Pouzdřany
Za Oldřicha Svobodu, bratry a rodiče (+ svátost nemocných)


Neděle 11. února – 6. neděle v liturgickém mezidobí
Panny Marie Lurdské – světový den nemocných

8:00 Ivaň  Za Václava Petrána a syna (+ svátost nemocných)

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
(
+ svátost nemocných)

11:00 Přibice Za farnost (+ svátost nemocných)


 • V sobotu 10. února jste srdečně zváni na farní masopustní vepřové hody ve Vranovicích. Konat se budou na farní zahradě a v sousední hasičce. Předpokládaný začátek masopustní hostiny od 1hodin. K obědu budou zabíjačkové speciality.
 • Příští neděli bude světový den nemocných a při mších bude udílena svátost nemocných.

Svátost nemocných je určena pokročilým věkem (od 60 let), vážně nemocným a těm, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí svatého přijímání.