5. postní týden – ohlášky

Neděle 18. března 5. postní neděle

8:00 Ivaň  Za Jana Šlancara

9:30 Vranovice  Za rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu

11:00 Přibice Za rodinu Šopfovu a Matýskovu

křížové cesty v neděli: 8:50 Ivaň, 10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Pouzdřany

16:00 Ivaň – farní duchovní obnova o Duchu Svatém, od 17:00 adorace a svátost smíření


Pondělí 19. března Slavnost svatého Josefa
17:00 Vranovice
Za Josefu Furchovu, zetě, manžela a zemřelou rodinu


Úterý 20. března
17:00 Přibice
Za Karla Suchánka, rodiče, zetě, švagra a duše v očistci


Středa 21. března
8:00 Pouzdřany
Za …………..

17:00 Ivaň  Za Josefa, Annu, Václava a Terezii Klementovy a živou rodinu


Čtvrtek 22. března 14:00 Vranovice bohoslužba v domově pro seniory


Pátek 23. března
17:00 Přibice
Za Pavla Valáška a Pavla Hrozínka
18:00 Vranovice Za Josefa a Josefku Mahovských a za Josefa Šťastného


Sobota 24. března

8:00 Ivaň  Za Žofii Čermákovu a manžela
17:00 Pouzdřany Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny


Neděle 25. března Květná neděle (6. postní neděle)

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží pomoc

11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Valáškovu a Janíčkovu

Přibice 14:00 – 15:30 svátost smíření

Vranovice 16:00 – 17:30 svátost smíření 

křížové cesty v neděli: 8:50 Ivaň, 10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Pouzdřany


  • V neděli 18. března odpoledne od 16 hodin jste zváni do Ivaně na farní duchovní obnovu s P. Petrem Karasem na téma Duch Svatý, Dárce všech darů – Dárce sebe sama.
  • Na tzv. květný pátek 23. března pojedeme autobusem na pouť k Panně Marii Bolestné ve Sloupu. Odjezd v 7 hodin z Ivaně, 7:10 z Vranovic a 7:15 z Přibic a návrat odpoledne.
  • V sobotu 24. března se bude v Brně na Petrově konat setkání mládeže s otcem biskupem. Bližší informace a přihlášky do skupin viz: www.brno.signaly.cz.
  • V neděli 25. března začíná ráno letní čas.

Postní hra – 4. kříž

Čtvrtý kříž nám má připomenout, že Ježíšovo utrpení a utrpení jeho matky ho přibližuje i k našim neštěstím, která nás i naše rodiny potkávají nejen v časech válečných.
Kříž pro nás však také znamená symbol pro naději na vítězství nad tímto utrpením.

vranovicefarnostrajce.net

4. postní týden – ohlášky

Neděle 11. března 4. postní neděle

8:00 Ivaň  Za Libora Gracla

9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče

11:00 Přibice Za Miroslava Effenbergera a za živou a zemřelou rodinu

křížová cesta: 8:50 Ivaň, 10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Pouzdřany


Pondělí 12. března
17:0
0 Vranovice Za kamarády z dechové hudby Mistříňanka


Úterý 13. března
17:00 Přibice
Za zemřelého Karla Nekolu


Středa 14. března
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce

17:00 Ivaň  Za Václava Příhody a rodiče


Čtvrtek 15. března
18:00 Vranovice
Za dvoje rodiče a bratra


Pátek 16. března
17:00 Přibice
Za rodiče Josefa a Matyldu Pávišovy
18:00 Vranovice Za manžela a celou rodinu Kelblovu


Sobota 17. března
8:00 Ivaň
  Za rodiče Rousovy
12:00 Ivaň – křtiny Davida Hochmana
13:00 Vranovice – svatba Spilkovi

17:00 Pouzdřany Za Jana Tišťana, syna Jana a Karola Kristiana


Neděle 18. března 5. postní neděle

8:00 Ivaň  Za Jana Šlancara

9:30 Vranovice  Za rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu

11:00 Přibice Na dobrý úmysl dárce

křížová cesta: 8:50 Ivaň, 10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Pouzdřany

16:00 Ivaň farní duchovní obnova o Duchu Svatém
    od 17:00 adorace a svátost smíření v kostele v Ivani


  • V neděli 18. března odpoledne od 16 hodin jste zváni do Ivaně na farní duchovní obnovu s P. Petrem Karasem na téma Duch Svatý, Dárce všech darů – Dárce sebe sama. Asi od 17 hodin adorace s příležitostí ke svátosti smíření či pohovoru s P. Petrem Havlátem.
  • Nabízí se autobusová pouť k Panně Marii Bolestné ve Sloupu – tzv. květný pátek 23. března. Předpokládaný odjezd asi v 7 hodin a návrat odpoledne. Přihlášky telefonicky: 732951303.
  • V sobotu 24. března se bude v Brně na Petrově konat setkání mládeže s otcem biskupem . Bližší informace a přihlášky do skupin viz: www.brno.signaly.cz.