5. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 29. dubna –  5. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za manžele Rechovy a syna
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za důstojného p. Václava Procházku, rodiče a duše v očistci


Pondělí 30. dubna
18:00 Vranovice
Na dobrý úmysl


Úterý 1. května Dělník svatý Josef
18:00 Přibice Za Otty Hrozínka a duše v očistci (přesunuto z 5.5.)


Středa 2. května
8:00 Pouzdřany Za manžela

18:00 Ivaň  Za Andělu Toncrovu a rodiče


Čtvrtek 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba
14:00 bohoslužba v domově pro seniory ve Vranovicích


Pátek 4. května sv. Florián
17:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Valáškovu a Janíčkovu (27.4.)
18:00 Vranovice Za Marii a Jana Šťastného a celou rodinu


Sobota 5. května

pouť ministrantů na Vranov u Brna
9:00 Vranovice  Za krojovanou mládež celebruje o. Jiří Janalík

18:00 Pouzdřany Za Václava a Marii Kozlovy, syna Jiřího, Zdeňka a zemřelé z rodiny


Neděle 6. května – 6. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za rodiče Procházkovy a děti
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za dar manželství


 • V úterý 1. května ve 20:00 bude ve Vranovicích na faře první setkání společenství manželů. Více informací u manželů Kukletových.
 • Diecézní pouť ministrantů se uskuteční v sobotu 5. května 2018 na Vranově u Brna. Srdečně zvu všechny ministranty.
 • V neděli 13.května bude v Žarošicích Mariánská pouť.
 • V sobotu 19. května bude mariánská farní autobusová pouť na sv. Hostýn. Prosím hlaste se v zákristii.

Biřmování 2018

7. dubna 2018 15 mladých lidí přijalo z rokou otce biskupa Pavla svátost křesťanské dospělosti.
Bezprostřední přípravě předcházel večer chval a po biřmování byl slavnostní přípitek
Na rajčeti je pouze několik vybraných fotografií. Celé fotoalbum je možno stáhnout z google disku

4. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 22. dubna   4. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu a prosba další o Boží ochranu
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost ( křtiny Kateřiny Čechové )


Pondělí 23. dubna svátek sv. Vojtěcha
18:00 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Vitáskovu a Dofkovu


Úterý 24. dubna sv. Jiří
14:00 Ivaň pohřeb pana Jaroslava Pazderského
18:00 Přibice Za Jiřího Tomka a celou rodinu


Středa 25. dubna svátek sv. Marka
8:00 Pouzdřany Za otce Marka
18:00 Ivaň  Za Jakuba a Marii Klouparovy


Čtvrtek 26. dubna
14:00 bohoslužba v domově pro seniory ve Vranovicích


Pátek 27.dubna
15:00 Přibice pohřeb pana Jana Effenbergera

18:00 Vranovice Za skauty


Sobota 28. dubna

8:00 Ivaň  Na poděkování s prosbou o další ochranu
10:15 Přibice křtiny Anny a Marie Janíčkových
11:00 Přibice svatba Jana a Lukáš Furchovi

18:00 Pouzdřany Za farnost


Neděle 29. dubna – 5. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za manžele Rechovy a syna
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za důstojného p. Václava Procházku, rodiče a duše v očistci


 • Diecézní pouť ministrantů se uskuteční v sobotu 5. května 2018 na Vranově u Brna. Srdečně zvu všechny ministranty.
 • Příští neděli bude sbírka na církevní mateřskou školku v Předbořicích.

3. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 15. dubna  – 3. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za zemřelého Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a duše v očistci


Pondělí 16. dubna
18:00 Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu


Úterý 17. dubna
18:00 Přibice
Za rodinu Pezlarovu a Koubkovu


Středa 18. dubna
1
8
:00 Ivaň  Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci


Čtvrtek 19. dubna
18:00 Vranovice
Za zemřelou rodinu Drápalovu, Štipčákovu a Tománkovu


Pátek 20.dubna
17:00 Přibice
Za P. Miroslava Hůlky, rodiče, bratra a manželku Růženu
18:00 Vranovice Za Jana Klimeše a živou a zemřelou rodinu


Sobota 21. dubna
8:00 Ivaň
  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou další o Boží ochranu
18:00 Pouzdřany Za Josefa Hrabce, rodiče Fraňkovy, syna Jiřího a rodiče Hrabcovy a zemřelé z rodiny


Neděle 22. dubna  4. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu a prosba další o Boží ochranu
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost


 • V neděli 15. dubna v 18:00 jste srdečně zváni na povídání a promítání o olympiádě s olympijským kaplanem Oldřichem Chocholáčem na obecním úřadě ve Vranovicích.
 • V pátek 20. dubna v 18 hodin, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, se na památku tohoto statečného svědka víry rození ve všech kostelích zvony.
 • Diecézní pouť ministrantů se uskuteční v sobotu 5. května 2018 na Vranově u Brna. Srdečně zvu všechny ministranty.
 • Ve čtvrtek 31. května na svátek Navštívení Panny Marie budeme opět putovat ze Žabčic do vranovického kostela.

 

2. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 8. dubna2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství

10:00 Vranovice  Za dary Ducha svatého pro biřmované – svátost biřmování

11:00 Přibice Za Boží milosrdenství pro všechny lidi
17:00 Ivaň  Za farnost


Pondělí 9. dubna Slavnost Zvěstování Páně
18:00 Vranovice Za rodinu Hejnovu, Skoupou a duše v očistci


Úterý 10. dubna
18:00 Přibice Za zemřelou rodinu Velebovu, Strouhalovu a Kopřivovu


Středa 11. dubna
1
8
:00 Ivaň  Za Jindřicha Rybeckého


Čtvrtek 12. dubna
8:00 Pouzdřany
Za úctu k životu a nenarozené děti


Pátek 13.dubna
17:00 Přibice
Za rodiče Hafnerovy a duše v očistci
18:00 Vranovice Za Oldřicha Vybírala a dvoje rodiče


Sobota 14. dubna
8:00 Ivaň
  Za Anastázii a Jana Kvapilovy
17:00 Pouzdřany Za Josefa a Terezii Kozlovi, Jaroslava Effenbergera, Stanislava Žižku a zemřelé z rodiny


Neděle 15. dubna3. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za zemřelého Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a duše v očistci


 • Příští neděli 15. dubna 2018 v 18:00 jste srdečně zváni na povídání a promítání o olympiádě s olympijským kaplanem P. Oldřichem Chocholáčem na obecním úřadě ve Vranovicích.
 • Příští neděli 15. dubna bude sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém a Středním východu postižených válkou.
 • Děkuji za všechny služby, které konáte pro kostel a liturgii.