2. vánoční týden – ohlášky

Neděle 30. prosince svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

8:00 Ivaň  Za Žofii Čermákovu a sourozence
9:30 Vranovice 
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Annu Kopřivovu a sourozence


Pondělí 31. prosince
17:00 Pouzdřany Za kněze a řeholníky


Úterý 1. ledna slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek – nedělní účast)
8:00 Ivaň  Za ………
9:30 Vranovice  Za Drahomíru a Antonína Jatelovy a Olgu a Ladislava Bělušovy
11:00 Přibice Za ………


Středa 2. ledna
17:00 Ivaň 
Za Antonína Procházky


Čtvrtek 3. ledna
9:00 Dolní Dunajovice rekolekce; mše svatá kněží mikulovského děkanství


Pátek 4. ledna
17:00 Přibice Za Jana Macka, manželku, vnuka a dvoje rodiče
18:00 Vranovice Díkůvzdání za uplynulý rok 2018


Sobota 5. ledna
8:00 Ivaň  Za ……..


17:00 Pouzdřany Za rodinu Benešovu a Kilingerovu a zemřelé z rodiny


Neděle 6. ledna slavnost Zjevení Páně

8:00 Ivaň  Za koledníky tříkrálové sbírky
9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu
11:00 Přibice Za Aloise Procházky, manželku a duše v očistci

Tříkrálová
sbírka:

Vranovice

Ivaň

Pouzdřany

Přibice

5. ledna
dopoledne

6. ledna
od 9 hodin

6. ledna
odpoledne

5. ledna
od 14hod.

Sraz koledníků:
koordinátor:

7:30 v kostele
Marek Mazuch (734 101 938)

8:00 v kostele

pí Kondlerová

13.30 v obecním hostinci
pí Eva Hájková

 

4. adventní a vánoční týden – ohlášky

Neděle 23. prosince 4. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za Františka Lásku
9:30 Vranovice 
Za zemřelého Stanislava Maška, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Velebovu

předvánoční svátost smíření:
Ivaň 13:00 – 14:00   (zpovídá o. Sojka)

Přibice 14:30 – 15:30 (zpovídají o. Chocholáč a Sojka)
Vranovice 16:00 – 17:00  (zpovídají o. Chocholáč a Sojka)


Pondělí 24. prosince  Štědrý večer – vigilie Narození Páně

19:00 Pouzdřany Za Oldřicha Svobody a bratry
20:00 Ivaň
Za všechny lidi dobré vůle
21:30 Přibice
Za farnost
23:00 Vranovice
Za Antonína Furcha, manželku, zetě a živ. rodinu


Úterý 25. prosince Narození Páně – Boží hod vánoční

8:00 Ivaň  Za Františka Pavloně a vnuka
9:30 Vranovice 
Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
11:00 Přibice
Za rodinu Kadlecovu a Vintrlíkovu
11:00 Pouzdřany
Za rodiče Krčmářovy a rodinu Beranovu


Středa 26. prosince svátek sv. Štěpána
8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Na dobrý úmysl dárce
11:00 Přibice Na dobrý úmysl dárce


Čtvrtek 27. prosince svátek evangelisty Jana
10:00 Domov pro seniory Vranovice 
Vánoční bohoslužba pro veřejnost a klienty v jídelně DPS
17:00 Ivaň 
Za vinaře (žehnání vín při mši sv.)


Pátek 28. prosince svátek sv. Betlémských dětí
18:00 Vranovice
Za rodiče, příbuzné a známé a duše v očistci


Sobota 29. prosince
17:00 Pouzdřany
Za Oldřicha Svobodu a celou rodinu


Neděle 30. prosincesvátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

8:00 Ivaň  Za Žofii Čermákovu a sourozence
9:30 Vranovice 
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za Annu Kopřivovu a sourozence


 • Jsme zváni na IVAŇSKÝ ŽIVÝ BETLÉM ve středu 26. 12. 2018 v 15.00 hodin před kostelem.
 • Sbírky o vánočních svátcích budou na potřeby kostelů.
 • Přeji požehnané a radostné Vánoční svátky a pokojný nový rok. o.Jaroslav Sojka

 

3. adventní týden – ohlášky

Neděle 16. prosince 3. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za sestry Vokalovy
9:30 Vranovice  Za Miladu a Františka Klimešovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 17. prosince
17:00 Vranovice
Za zemřelou rodinu


Úterý 18. prosince
17:00 Přibice
Za Jiřího Tomka, bratra, rodiče a celou rodinu


Středa 19. prosince
8:00 Ivaň 
Za Helenu a Vincence Langovy, syna a duše v očistci
17:00 Přibice – zpívání dětí ZŠ Přibice


Čtvrtek 20. prosince
14:00 Vranovice pohřeb paní Marie Kubíkové


Pátek 21. prosince
17:00 Přibice
Za zemřelou Lídu Strouhalovu
18:00 Vranovice Za Karla Pezlara a ostatní politické vězně 50. let minulého století


Sobota 22. prosince
8:00 Ivaň  Za zemřelou tetu Marii
17:00 Pouzdřany Za Jana Kolesu a zemřelé z rodiny svátost smíření i po mši sv.


Neděle 23. prosince 4. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za Františka Lásku
9:30 Vranovice  Za zemřelého Stanislava Maška, celou zemřelou rodinu a duše v očist.
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Velebovu
13:00 – 14:00 Ivaň předvánoční svátost smíření (zpovídá o. Sojka)
14:30 – 15:30 Přibice předvánoční svátost smíření (zpovídají o. Chocholáč a Sojka)

16:00 – 17:00 Vranovice předvánoční svátost smíření (zpovídají o. Chocholáč a Sojka)


Vánoční bohoslužby

24.12.

25.12.

26.12

27.12

Ivaň 

20:00

8:00

8:00

17:00

Pouzdřany  

19:00 

11:00

—–

—–

Přibice 

21:30

11:00

11:00

—–

Vranovice

23:00 

9:30

9:30

10:00
v jídelně DPS

 • Tradiční roznos Betlémského světla vranovickými skauty a dětmi z farnosti se uskuteční 23. prosince odpoledne nebo 24. prosince ráno. Pokud máte zájem návštěvu skautů zapište se prosím do formuláře.
 • V sobotu dopoledne se ve Vranovicích v kostele bude stavět betlém a chystat výzdoba. Prosím o pomoc.
 • V sobotu v od devíti hodin se bude chystat ve Vranovicích betlém a výzdoba kostela. Prosím o pomoc.
 • Ve středu nebude na faře setkání přípravy na svátosti (v 16 hodin) a  v pátek nebude náboženství v Přibicích.

2. adventní týden – ohlášky

Neděle 9. prosince   –   2. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za farníky
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Alžbětu Šopfovu, oba manžely a duše v očistci


Pondělí 10. prosince
17:00 Vranovice Za Jana Veselého, rodiče a sestru


Úterý 11. prosince
14:30 Vranovice pohřeb paní Marie Veselé
17:00 Přibice Za Jana Aujezdského, manželku a duše v očistci


Středa 12. prosince
17:00 Ivaň 
Za Vincence Langa, manželku a syna


Čtvrtek 13. prosince
8:00 Pouzdřany
Na poděkování Pánu Bohu, s prosbou o Boží pomoc, požehnání a dar živé víry pro rodinu


Pátek 14. prosince
17:00 Přibice
Za Annu a Josefa Kopřivovy a vnučku Marii
18:00 Vranovice Za rodinu Lazarovu a Vitáskovu


Sobota 15. prosince
8:00 Ivaň 
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

17:00 Pouzdřany
Za Štěpánku a Antonína Šuparičovy a dvoje rodiče


Neděle 16. prosince 3. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za sestry Vokalovy
9:30 Vranovice
  Za Miladu a Františka Klimešovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za farníky


 • Ve Vranovicích opět stavíme perníkový betlém. Upéct a nazdobit můžete jakoukoliv postavu nebo stavbu, která bude 10-20 cm vysoká. Hotové výtvory přineste prosím 3. adventní neděli (16.12.) do sakristie. Zapojit se může úplně kdokoliv. Více informací u paní Magdy Vybíralové.
 • Pro duchovní prožití adventu je k rozebrání brožura: Průvodce adventem.

1. adventní týden – ohlášky

Neděle 2. prosince 1. neděle adventní žehnání adventních věnců

8:00 Ivaň  Za Josefa Klementa
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Za Marii a Miroslava Bombelovy, dvoje rodiče a zdraví pro rodinu

14:30 Přibice adventní duchovní obnova pro všechny farnostiPondělí 3. prosince
17:00 Vranovice Za rodiče, příbuzné a známé a duše v očistci


Úterý 4. prosince
17:00 Přibice Za Stanislava Tomka, rodiče a celou rodinu


Středa 5. prosince
17:00 Ivaň
  Za Leopolda a Augustu Jedounkovy a celou zemřelou rodinu
18:00 Pouzdřany Na dobrý úmysl Vigilie slavnosti Sv. Mikuláše, patrona farnosti


Čtvrtek 6. prosince
14:00 Vranovice domov pro seniory – bohoslužba


Pátek 7. prosince
14:30 Vranovice
Pohřeb paní Milušky Kelblové
17:00 Přibice
Za Adolfa Hafnera
18:00 Vranovice Za zemřelého Stanislava Maška, celou zemřelou rodinu a duše v očistci


Sobota 8. prosince
8:00 Ivaň 
Za Marii a Josefa Bauchovy a syna
17:00 Pouzdřany Za Jindřicha a Ludmilu Kozlovy, dva syny, Hanu Jeřábkovu a Jiřinu Kozlovu


Neděle 9. prosince 2. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za farníky
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Alžbětu Šopfovu, oba manžely a duše v očistci


 • Srdečně zvu na adventní zastavení s Pannou Marií v neděli 2. prosince v kostele v Přibicích. 14:30 začne přednáška P. Karla Adamce, potom bude následovat adorace zakončená požehnáním v 15:30.
 • Ve Vranovicích opět stavíme perníkový betlém. Upéct a nazdobit můžete jakoukoliv postavu nebo stavbu, která bude 10-20 cm vysoká. Hotové výtvory přineste prosím 3. adventní neděli (16.12.) do sakristie. Zapojit se může úplně kdokoliv. Více informací u paní Magdy Vybíralové.
 • Pro duchovní prožití adventu je k rozebrání brožura: Průvodce adventem. Též lze stáhnout aplikaci pro android: Obchod Play – Průvodce adventem.