3. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 27. ledna 3. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Josefa a Annu Klementovy a dvoje rodiče
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za Zdeňka Hochmana, babičku, rodinu Strakovu a za duše, na které nikdo nepamatuje


Pondělí 28. ledna
17:00 Vranovice
Na úmysl dárce


Úterý 29. ledna
17:00 Přibice
Za nemocnou osobu


Středa 30. ledna
17:00 Ivaň 
Na úmysl dárce


Čtvrtek 31. ledna
8:00 Pouzdřany
Za farnost


Pátek 1. února
14:00 Vranovice pohřeb pana Zdeňka France
17:00 Přibice
Na úmysl dárce


Sobota 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu
8:00 Ivaň 
Za Jana a Marii Kafkovy
13:00 Vranovice
pohřeb pana Josefa Veselého

17:00 Pouzdřany
Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy a Jana Herzána a Josefa Kaláška


Neděle 3. února 4. neděle v mezidobí, sv. Blažej

8:00 Ivaň  Za Jana Kvapila
9:30 Vranovice 
Za manžela, dvoje rodiče a zemřelou rodinu Koubkovu
11:00 Přibice
Za Terezii a Rudolfa Strouhalovy


 • Centrum pro rodinu a sociální péči zve na Manželské večery. Osm setkání, která manželským párům pomáhají investovat do jejich vztahu a vybudovat pevné manželství. Týdně v pátek od 17 do 19:30 v Brně.
 • Děkuji za úklid kostela a vánoční výzdoby.
 • Dnes vrcholí setkání papeže Františka s mladými v Panamě.

2. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 20. ledna  – 2. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Františka Pavloně a rodiče Graclovy
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost


Pondělí 21. ledna
17:00 Vranovice
Za Anežku Furchovu a sourozence


Úterý 22. ledna
17:00 Přibice
Za zemřelou rodinu Koubkovu a Pezlarovu


Středa 23. ledna
17:00 Ivaň 
Na úmysl dárce


Čtvrtek 24. ledna
8:00 Pouzdřany
Za živou osobu


Pátek 25. ledna
14:00 Vranovice pohřeb paní Vileminy Baumgartnerové
17:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Šopfovu a Matyškovu


Sobota 26. ledna
8:00 Ivaň 
Na úmysl dárce
17:00 Pouzdřany
Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy


Neděle 27. ledna – 3. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Josefa a Annu Klementovy a dvoje rodiče
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana, babičku, rodinu Strakovu a za duše, na které nikdo nepamatuje


 • Ve dnech 18. – 25. ledna 2019 se křesťané z různých církví společně mod za jednotu. Letošním mottem je: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20).
 • Centrum pro rodinu a sociální péči zve na Manželské večery. Osm setkání, která manželským párům pomáhají investovat do jejich vztahu a vybudovat pevné manželství. Týdně v pátek od 17 do 19:30 v Brně.

1. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 13. ledna Křest Páně – svátek

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu a prosba o další Boží ochranu
9:30 Vranovice  Za Jindřišku Krutinovu a zemřelou rodinu
11:00 Přibice Za Jiřího Rujzla a zemřelou rodinu
17:00 Vranovice Novoroční koncert skupiny Soumrak


Pondělí 14. ledna
17:00 Vranovice
Na dobrý úmysl


Úterý 15. ledna
17:00 Přibice Na úmysl dárce


Středa 16. ledna
17:00 Ivaň 
Za Františka a Josefu Holánkovy


Čtvrtek 17. ledna
8:00 Pouzdřany
Za jednotu křesťanů
14:00 bohoslužba v domově pro seniory ve Vranovicích


Pátek 18. ledna Panna Maria, matka jednoty křesťanů
17:00 Přibice
Za zemřelého Jana Janíčka, sourozence, dvoje rodiče a celou rodinu
18:00 Vranovice Za Antonína Klimeše, manželku a dcery


Sobota 19. ledna
8:00 Ivaň  Na úmysl dárce
17:00 Pouzdřany Za Květu a Františka Konečných a rodiče Vozkovy


Neděle 20. ledna – 2. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň  Za Františka Pavloně a rodiče Graclovy
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost


 • Skupina Soumrak a farnost Vranovice Vás zvou na Novoroční koncert do kostela ve Vranovicích v neděli 13. ledna 2019 od 17 hodin. Zazní rytmická autorská tvorba Luďka Strašáka a vánoční písně. Soumrak pomůže nahlédnout do Bible jak ji znáte nebo neznáte a učiní tak s laskavým humorem a velmi originálně. Vstupné dobrovolné.
 • DCŽM Mamre Osová Bítýška zve mládež na
  SDM Panama na Mamre 25. – 27. 1. Víkend pro všechny, pro které je světové setkání mládeže s papežem v Panamě příliš nedostupné.
  FlákFilm víkend 2019 31.1.-3.2.2019 – kvalitní filmy, jejich reflexe….

3. vánoční týden – ohlášky

Neděle 6. ledna – slavnost Zjevení Páně

8:00 Ivaň  Za koledníky tříkrálové sbírky
9:30 Vranovice 
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu
11:00 Přibice Za Aloise Procházky, manželku a duše v očistci


Pondělí 7. ledna
17:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Úterý 8. ledna
14:30 Vranovice
pohřeb paní Anny Březinové
17:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci


Středa 9. ledna
8:00 Pouzdřany
Za zemřelého manžela Jaroslava, syna Přemysla, Helenu Sedlářovou a duše v očistci
17:00 Ivaň  Na dobrý úmysl


Čtvrtek 10. ledna
14:00 bohoslužba v domově pro seniory ve Vranovicích


Pátek 11. ledna
17:00 Přibice
Poděkování za dar společného života
18:00 Vranovice Za manžela, dvoje rodiče, celou živou rodinu a duše v očistci


Sobota 12. ledna
8:00 Ivaň 
Za Miloše Bindera
17:00 Pouzdřany Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syny Stanislava a Milana a zemřelé z rodiny


Neděle 13. ledna – Křest Páně – svátek

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu a prosba o další Boží ochranu
9:30 Vranovice  Za Jindřišku Krutinovu a zemřelou rodinu
11:00 Přibice Za Jiřího Rujzla a zemřelou rodinu
17:00 Vranovice Novoroční koncert skupiny Soumrak


 • Skupina Soumrak a farnost Vranovice Vás zvou na Novoroční koncert do kostela ve Vranovicích v neděli 13. ledna 2019 od 17 hodin. Zazní rytmická autorská tvorba Luďka Strašáka a vánoční písně. Soumrak pomůže nahlédnout do Bible jak ji znáte nebo neznáte a učiní tak s laskavým humorem a velmi originálně. Vstupné dobrovolné.
 • DCŽM Mamre Osová Bítýška zve mládež na:
  Flákdance 11. – 13. 1. Víkend pro všechny, kteří milují tanec, nebo se ho chtějí naučit milo­vat. Součástí víkendu je i účast na farním plese.
  SDM Panama na Mamre 25. – 27. 1. Víkend pro všechny, pro které je světové setkání mládeže s papežem v Panamě příliš nedostupné.