2. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 28. dubna 2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství

8:00 Ivaň Za rodinu Grunovu, Pavlovu a Mahmood
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00 Přibice  Za farnost


Pondělí 29. dubna
Ve Vranovicích bohoslužba nebude


Úterý 30. dubna
18:00 Přibice
Za důstojného Pána Václava Procházky, rodiče a duše v očistci


Středa 1. května Sv. Josef, dělník
8:00 Pouzdřany
Za zemřelé dárce

18:00 Ivaň  Na úmysl dárce


Čtvrtek 2. května
bohoslužba nebude


Pátek 3. května
17:00 Přibice
Za Oty Hrozínka a duše v očistci
18:00 Vranovice Za rodiče a dceru Ivanu, bratra Josefa a sestru Marii a švagra


Sobota 4. května
V Ivani bohoslužba nebude
9:30 Vranovice Za krojovanou mládež (Májová mše pro krojované)
10:30 Vranovice křest Natálie Kadlecové
14:00 Vranovice Pohřeb pana Jaroslava Mazucha

18:00 Pouzdřany Za Václava a Marii Kozlovy, syna Jiřího a Zdeňka a zemřelé z rodiny


Neděle 5. května 3. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za Andělu Toncrovu a duše v očistci
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
12:00 Vranovice křest Jitky Pantákové


 • V pondělí odpadá v Ivani výuka náboženství.
 • Ve středu 8.května nabízím poutní cyklovýlet z Břeclavi do slovenského Šaštína. Konkrétní trasu a podrobnosti přizpůsobíme podle zájmu, prosím hlaste se u kněze.
 • Přeji radostné prožití svátků našeho vykoupení – Velikonoc. o. Jaroslav

Velikonoční týden – ohlášky

Neděle 21. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (žehnání pokrmů)

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Pazderského
9:00 Pouzdřany Za farnost
9:30 Vranovice  Za rodinu Záblackou a Vybíralovu
11:00 Přibice Za dar manželství a za zdraví pro rodinu
a za rodinu Matyškovu


Velikonoční pondělí 22. dubna:
8:00 Přibice
Za Jana a Marii Charouzovy a za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
9:30 Vranovice
Na poděkování P. Bohu s prosbou o Boží ochranu
11:00 Pouzdřany
Za Marii a Františka Pištkovy, dcery, syna a zemřelé z rodiny + křest dítěte


Úterý 23. dubna sv. Vojtěch
18:00 Přibice
Za nově pokřtěné o Velikonocích


Středa 24. dubna sv. Jiří
18:00 Ivaň 
Za Marii a Jakuba Klouparovy


Čtvrtek 25. dubna 14:00 Vranovice bohoslužba v domově pro seniory


Pátek 26.dubna sv. Marek
17:00 Přibice
Za Helenu Svobodovu, živou a zemřelou rodinu
18:00 Vranovice
Za zemřelou rodinu Drápalovu Štipčákovu a Tománkovu


Sobota 27. dubna
8:00 Ivaň 
Za Aleše Holánka
18:00 Pouzdřany
Za Josefa Hrabce, rodiče Frankovy, syna Jiřího, rodiče Hrabcovy a zemřelé z rodiny


Neděle 28. dubna – 2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství

8:00 Ivaň  Na úmysl dárce
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za farnost


 • V sobotu 27. dubna bude v Praze Národní pochod pro život. Podrobnosti na webových stránkách.
 • Příští neděli – 2. velikonoční prosím přineste pokladničky postní almužny do kostela. Děti je mohou při mši přinést při obětním průvodu.
 • Děkuji za všechny služby, které konáte pro kostel a liturgii.
 • Přeji radostné prožití svátků našeho vykoupení – Velikonoc. o. Jaroslav

Svatý týden– ohlášky

Neděle 14. dubna květná – pašijová neděle

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice 
Poděkování za Boží ochranu a dar zdraví
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Koubkovu a Pezlarovu
svátost smířeníPřibice 14:00 – 15:30; Vranovice 16:30 – 17:30


Pondělí 15. dubna
18:00 Vranovice
Na poděkování P. Bohu s prosbou o Boží ochranu
(i po mši sv. zpověď a adorace do 19:00)


Úterý 16. dubna
18:00 Přibice
Za Jiřího Tomka, rodiče a celou rodinu (zpověď možná i po mši sv.)


Středa 17. dubna
18:00 Ivaň 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
(i po mši sv. zpověď a adorace do 19:00


Čtvrtek 18. dubna – Zelený čtvrtek

17:00 Ivaň Na úmysl dárce
17:00 Pouzdřany
Za Jana Kolesu   (o. Jaroslav Rašovský)
18:00 Vranovice Za rodinu Skoupou, Hejnovu a Procházkovu  
18:00 Přibice
Za zemřelé rodiče        (o. Jaroslav Rašovský)


tek 19. dubna Velký pátek den přísného postu

křížová cesta po obci Vranovice v 11:00 od kostela
15:00 Vranovice
Velkopáteční obřady

17:00 Přibice Velkopáteční obřady
18:00 IvaňVelkopáteční obřady
  (o. Jaroslav Rašovský)


Sobota 20. dubna Bílá sobota

8:30 Vranovice – Denní modlitba církve a obřad Effeta

20:30 Vranovice vigilie Zmrtvýchvstání Páně  Za Rudolfa Šťastného a rodiče


Neděle 21. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (při mši žehnání pokrmů)

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Pazderského
9:00 Pouzdřany
Za farnost
9:30 Vranovice 
Za rodinu Záblackou a Vybíralovu (o. Jaroslav Rašovský)
11:00 Přibice
Za dar manželství a za zdraví pro rodinu a za rodinu Matyškovu


Velikonoční pondělí 22. dubna

8:00 Přibice
9:30 Vranovice
11:00 Pouzdřany


 • Využijte prosím možnosti přijetí svátosti smíření ve všední dny přede mší sv.
 • Na květnou neděli bude závěrečná katecheze o Mojžíšovi na faře v 18:00 ve Vranovicích.
 • Zvu ministranty na na zelený čtvrtek na Petrov, kde bude v 9:00 „Missa Chrismatis“ – mše se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů.
 • Velký pátek je den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).
 • Přeji a vyprošuji požehnané prožití velikonočních svátků a radost z naší záchrany. o. Jaroslav Sojka

5. týden v postní době – ohlášky

Neděle 7. dubna 5. postní neděle

8:00 Ivaň  Na úmysl dárce
9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Kukletovu, Kolářovu a duše v očistci
11:00 Přibice Za Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a živou a zemřelou rodinu

9:00 – Ivaň pobožnost křížové cesty
10:30 – Přibice pobožnost křížové cesty
14:00 – Vranovice pobožnost křížové cesty


Pondělí 8. dubna
18:00 Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Vitáskovu a Dofkovu


Úterý 9. dubna
18:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Sovkovu, Janíčkovu a duše v očistci


Středa 10. dubna
18:00
Ivaň  Za farnost


Čtvrtek 11. dubna
8:00 Pouzdřany 
Na dobrý úmysl


tek 12. dubna
17:00 Přibice
Na dobrý úmysl
18:00 Vranovice Za Jana a Marii Šťastných, celou rodinu a duše v očistci


Sobota 13. dubna
8:00 Ivaň  Za Boží pomoc a ochranu, dar zdraví a živé víry pro dceru a její rodinu
14:00 Vranovice pohřeb paní Vlasty Vybíralové

18:00 Pouzdřany Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny  v 17:30 křížová cesta


Neděle 14. dubna květná – pašijová neděle

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Poděkování za Boží ochranu a dar zdraví
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Koubkovu a Pezlarovu
svátost smířeníPřibice 14:00 – 15:30; Vranovice 16:30 – 17:30