22. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 1. září 22. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Josefu a Františka Holánkovy
9:30 Vranovice 
Za farníky
11:00 Přibice
Na úmysl dárce


v pondělí a úterý bohoslužby nebudou


Středa 4. září
18:00 Ivaň
  Na úmysl dárce


Čtvrtek 5. září
8:00 Pouzdřany
Za syna a švagra


Pátek 6. září
17:00 Přibice
Za Annu Cibulkovu a celou rodinu
18:00 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 7. září
8:00 Ivaň 
Za Ladislava Kvapila

18:00 Pouzdřany
Za Ivana Havlíka, rodiče Annu a Antonína Havlíkovy a prarodiče Annu a Matěje Trdlidovy


Neděle 8. září 23. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Na dobrý úmysl
9:30 Vranovice 
Za zemřelé rodiče a duše v očistci
11:00 Přibice
Za Antonína Bělíčka a živou a zemřelou rodinu


 • V sobotu 14. září je v Žarošicích hlavní pouť, tzv. Zlatá sobota. Mši sv. v 18:00 předsedá Mons. Prof. Cyril Vasiľ, SJ, .
 • Návštěva nemocných v Přibicích bude mimořádně ve čtvrtek tj. 5. září.
 • Prosím přihlašujte  děti do náboženství.

21. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 25. srpna 21. neděle v mezidobí

8:00 Přibice  Za Václava Aujezdského, manželku, syna a vnučku
9:30 Vranovice  Za rodiče Pouzovy, bratra a živou a zemřelou rodinu
11:00 Ivaň Za krojovanou mládež Hodová mše svatá – sv. Bartoloměj


Pondělí 26. srpna
18:00 Vranovice
Za Josefa Procházky


Úterý 27. srpna
18:00 Přibice
Za Gabrielu Dofkovu a Václava Rujzla a syna


Středa 28. srpna
18:00 Ivaň 
Za zemřelou Olgu Táborskou


Čtvrtek 29. srpna Umučení sv. Jana Křtitele
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc pro blízkou rodinu


Pátek 30. srpna
17:00 Přibice
Za Annu Cibulkovu a celou rodinu
18:00 Vranovice
Za manžela, rodinu Klimešovu, Lounkovu, Karpíškovu a Pávišovu


Sobota 31. srpna
ranní mše svatá v Ivani nebude

18:00 Pouzdřany
Za Františka Topinky a dvoje rodiče


Neděle 1. září 22. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Josefu a Františka Holánkovy
9:30 Vranovice 
Za farníky
11:00 Přibice
Na úmysl dárce


 • V sobotu 31. 8. 2019 bude 16. Diecézní pouť rodin ke 30. výročí svatořečení Anežky České ve Žďáru nad Sázavou. Motto: „Rozdávat pokoj a naději”
 • V neděli 1. září bude mariánská pouť na Svatém kopečku u Mikulova
  Program pouti:
  8.00 mše svatá v kostele sv. Václava (od 7.30 h. příležitost ke zpovědi)
  9.30 průvod se sochou Černé Madony od kostela sv. Václava na Svatý kopeček
  10.30 slavnostní mše svatá na Svatém kopečku
  15.00 Te Deum a slavnostní požehnaní v kostele sv. Václava

20. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 18. srpna 20. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Na dobrý úmysl
9:30 Vranovice  Za rodinu Klimešovu a Liškovu Hodová mše svatá
11:00 Přibice Za Marii Srncovu, manžela a dvoje rodiče (přesunuto z úterý 13.8.)


během týdne bohoslužby nebudou

 


Sobota 24. srpna
14:00 Ivaň  svatební obřad: Juraj Ričány a Mária Doležalová

18:00 Pouzdřany Za farníky


Neděle 25. srpna 21. neděle v mezidobí

8:00 Přibice  Za Václava Aujezdského, manželku, syna a vnučku
9:30 Vranovice  Za rodiče Pouzovy, bratra a živou a zemřelou rodinu
11:00 Ivaň Za krojovanou mládež Hodová mše svatá – sv. Bartoloměj


 • V neděli 25. srpna bude hodová mše svatá v Ivani v 11 hodin, a proto bude mimořádně mše svatá v Přibicích již v 8 hodin.
 • V sobotu 31. 8. 2019 bude 16. Diecézní pouť rodin ke 30. výročí svatořečení Anežky České ve Žďáru nad Sázavou. Motto: „Rozdávat pokoj a naději”
 • V neděli 1. září bude mariánská pouť na Svatém kopečku u Mikulova.
  Slavnostní mše svatá v 10:30.
 • V duchovních záležitostech se tento týden prosím obracejte na sousední kněze:
  faráře z Mikulova P. Pavla Pacnera – telefon: 737 382 622
  nebo na pana děkana z Pohořelic P. Jaroslava Svobodu – telefon: 736 523 616

19. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 11. srpna 19. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Na dobrý úmysl – za uzdravení
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za Vladimíra Bendy a dar zdraví pro živou rodinu


Pondělí 12. srpna
18:00 Vranovice
Za tragicky zesnulého kamaráda Jirku Trojana ze Žabčic


v úterý ani ve středu bohoslužba nebude


Čtvrtek 15. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
18:00 Pouzdřany bohoslužba slova

Pátek 16. srpna
17:00 Přibice
Za farníky
18:00 Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu


Sobota 17. srpna
8:00 Ivaň
  Za sourozence Chumelovy

10:00 Vranovice pohřeb paní Heleny Furchové

18:00 Pouzdřany
Za rodinu Strakovu, Klučkovu a Dvořákovu


Neděle 18. srpna 20. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Na dobrý úmysl
9:30 Vranovice 
Za rodinu Klimešovu a Liškovu Hodová mše svatá
11:00 Přibice
Za Marii Srncovu, manžela a dvoje rodiče (přesunuto z úterý 13.8.)


 • V neděli 25. srpna bude hodová mše svatá v Ivani v 11 hodin, a proto bude mimořádně mše svatá v Přibicích již v 8 hodin.
 • V sobotu 31. 8. 2019 bude 16. Diecézní pouť rodin ke 30. výročí svatořečení Anežky České ve Žďáru nad Sázavou. Motto: „Rozdávat pokoj a naději”

18. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 4. srpna 18. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Mgr. Ing. Václava Kvapila
9:30 Vranovice 
Za farníky
11:00 Přibice
Za rodinu Velebovu, Strouhalovu a Kopřivovu


Pondělí 5. srpna
18:00 Vranovice
Za Annu Vackovou a duše v očistci


Úterý 6. srpna svátek Proměnění Páně
18:00 Přibice
Za Janu Valkovou a celou rodinu


Středa 7. srpna
18:00 Ivaň 
Za Jaroslava Pazderského a duše v očistci


Čtvrtek 8. srpna
8:00 Pouzdřany
Za dar zdraví


Pátek 9. srpna svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
17:00 Přibice
Za dar zdraví a víry pro živé rodiny Varmužkovy, Šenovy a Effenbergerovy
18:00 Vranovice
Za Marii Goliášovu a celou rodinu


Sobota 10. srpna svátek sv. Vavřince
ranní mše svatá v Ivani nebude
12:00 Ivaň 
svatební obřad Vojtěcha Jahody a Barbory Čunátové

18:00 Pouzdřany
Za Františku a Aloise Andrýskovy


Neděle 11. srpna 19. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Na dobrý úmysl – za uzdravení
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za Vladimíra Bendy a dar zdraví pro živou rodinu


 • Ohlášky dle can. 1053 CIC: snoubenci Juraj Ričány a Mária Doležalová, hodlají uzavřít 24.8.2019 v Ivani církevní sňatek. Prosím o modlitbu za snoubence.
 • Mary`s Meals nabídka pro mladé.
 • V sobotu 31. 8. 2019 bude 16. Diecézní pouť rodin ke 30. výročí svatořečení Anežky České ve Žďáru nad Sázavou. Motto: „Rozdávat pokoj a naději”