26. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 29. září 26. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za rodiče Procházkovy a děti
9:30 Vranovice  Za zemřelou rodinu Kuželovu a Vítkovu
11:00 Přibice Za Václava Procházky, rodiče a duše v očistci
12:00 Přibice křest Františka Sehnalíka


Pondělí 30. září
18:00 Vranovice
Za pana Josefa Říčku, všechny zemřelé a duše v očistci


Úterý 1. října
18:00 Přibice
Na úmysl dárce


Středa 2. října
18:00 Ivaň 
Za zetě a živou rodinu


Čtvrtek 3. října adorační den ve Vranovicích
8:00 Pouzdřany
Za rodinu Medových


Pátek 4. října
17:00 Přibice
Za Marii Procházkovu, manžela, syna, vnučku a duše v očistci
18:00 Vranovice
Na poděkování za dar života


Sobota 5. října
8:00 Ivaň 
Za Marii a Františka Mackovy a rodiče Čadovy
11:00 Ivaň svatba Jaroslava Střešňáka a Kristýny Juncové
18:00 Pouzdřany
Za ty, kteří sloužili v našem kostele


Neděle 6. října 27. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za farníky


 • Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Může se přihlásit na adrese donator.cz, kde najdete více informací.
 • Minulý týden začala výuka náboženství podle rozvrhu.
 • Ohlášky dle can. 1053 CIC: snoubenci Eva Šafránková a Petr Kilinger z Vranovic, hodlají uzavřít 12.10.2019 v Pouzdřanech církevní sňatek. Prosím o modlitbu za snoubence.

25. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 22. září 25. neděle v mezidobí sbírka na fond PULS

8:00 Ivaň  Za Marcela Toncra
9:30 Vranovice
  Za Jiřinu Bednářovu a dvoje rodiče a Stanislava Šimáka a švagrovou Annu
11:00 Přibice
Za syna Zdeňka, švagra Josefa a rodinu Hrubou a duše v očistci
13:00 Pouzdřany – hody
Za Václava a Marii Langovy a dvoje rodiče 


Pondělí 23. září adorační den v Ivani
18:00 Vranovice
Na úmysl dárce ….


Úterý 24. září
18:00 Přibice
Na úmysl dárce ….


Středa 25. září
18:00 Ivaň 
Na dobrý úmysl


Čtvrtek 26. září
Brno Petrovcelodenní setkání prvokomunikantů


Pátek 27. září
17:00 Přibice
Na úmysl dárce ….
18:00 Vranovice
Za P. Václava Procházky, rodiče a bratra


Sobota 28. září Slavnost sv. Václava
8:00 Ivaň 
Za Václava Příhody, manželku a syna
14:00 Vranovice křest Venduly Kozlové
15:00 Vranovice pohřeb pana Václava Karpíška
18:00 Pouzdřany
Za Jiřího France a rodiče


Neděle 29. září 26. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za rodiče Procházkovy a děti
9:30 Vranovice 
Za zemřelou rodinu Kuželovu a Vítkovu
11:00 Přibice
Za Václava Procházky, rodiče a duše v očistci
12:00 Přibice křest Františka Sehnalíka


 • Setkání dětí, které letos poprvé přijali svaté přijímání se uskuteční ve čtvrtek 26. září 2019 na Petrově v Brně. Pojedeme vlakem z Vranovic v 8:49. Návrat bude odpoledne kolem čtvrté hodiny.
 • Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Může se přihlásit na adrese donator.cz, kde najdete více informací.
 • V tomto týdnu začíná výuka náboženství podle rozvrhu.

24. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 15. září 24. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marii a Antonína Dudovy
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za farníky
18:00 Pouzdřany
Za Josefa Herodka, syna a zemřelé z rodiny


Pondělí 16. září
18:00 Vranovice
Na dobrý úmysl


Úterý 17. září
18:00 Přibice
Na poděkování za 30 let manželství


Středa 18. září
18:00 Ivaň 
Za rodinu Staňkovu a bratra Rudolfa


Čtvrtek 19. září
8:00 Pouzdřany
Za dar zdraví


Pátek 20. září
18:00 Vranovice kaplička
Za farníky


Sobota 21. září
8:00 Ivaň
  Za Annu a Karla Rybeckých
v 18:00 se rozezní zvony v Evropě na připomínku Mezinárodního dne míru


Neděle 22. září 25. neděle v mezidobí sbírka na fond PULS

8:00 Ivaň  Za Marcela Toncra
9:30 Vranovice 
Za Jiřinu Bednářovu a dvoje rodiče a Stanislava Šimáka a švagrovou Annu
11:00 Přibice
Za syna Zdeňka, švagra Josefa a rodinu Hrubou a duše v očistci
13:00 Pouzdřany
Za Václava a Marii Langovy a dvoje rodiče hody


 • V pátek 20. září zveme děti a rodiče v 18:00 na mši svatou do kapličky na Ivaňské ulici ve Vranovicích a potom na opékání na farním dvoře. Prosím přihlašujte nové děti do náboženství.
 • Setkání dětí, které letos poprvé přijali svaté přijímání se uskuteční ve čtvrtek 26. září 2019 na Petrově v Brně.

23. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 8. září 23. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Alenu Čechovu a rodinu
9:30 Vranovice  Za zemřelé rodiče a duše v očistci
11:00 Přibice Za Antonína Bělíčka a živou a zemřelou rodinu


Pondělí 9. září

15:00 Přibice pohřeb paní Judity Hajdukové
18:00 Vranovice Za manžela a rodiče Kelblovy


Úterý 10. září
18:00 Přibice
Za Rudolfa a Terezii Strouhalovy a Annu Kopřivovu


Středa 11. září
18:00 Ivaň 
Na úmysl dárce


Čtvrtek 12. září
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 13. září
17:00 Přibice
Za rodinu Procházkovu
18:00 Vranovice
Na poděkování za společných 50 let života manželství Dofkových


Sobota 14. září svátek Povýšení svatého kříže
8:00 Ivaň 
Za Ludmilu Růžičkovu a manžela
Pouzdřany – mše svatá přesunuta na neděli


Neděle 15. září 24. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marii a Antonína Dudovy
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farníky

18:00 Pouzdřany Za Josefa Herodka, syna a zemřelé z rodiny


 • V sobotu 14. září je v Žarošicích hlavní pouť, tzv. Zlatá sobota. Mši sv. v 18:00 předsedá Mons. Prof. Cyril Vasiľ, SJ, .
  Odjezd autobusu na pouť v 15:00 z Přibic, 15:05 z Pohořelic, 15:15 z Ivaně a cca v 15:25 z Vranovic.
 • V pátek 20. září zveme děti a rodiče v 18:00 na mši svatou do kapličky na Ivaňské ulici ve Vranovicích a potom na opékání na farním dvoře. Prosím přihlašujte nové děti do náboženství.
 • Setkání dětí, které letos poprvé přijali svaté přijímání se uskuteční ve čtvrtek 26. září 2019 na Petrově v Brně.