30. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 27. října 30. neděle v mezidobí Slavnost posvěcení kostela

8:00 Ivaň  Na poděkování za společné životní výročí
9:30 Vranovice 
Za Annu a Jana Listovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za Václava Dofka, manželku a syna a všechny živé


Pondělí 28. října
17:00 Vranovice
Za Václava Karpíška


Úterý 29. října
17:00 Přibice
Za sestru Tobii Koubkovu, rodiče a duše v očistci


Středa 30. října
17:00 Ivaň
  Za milosrdnou sestru Alžbětu


Čtvrtek 31. října
17:00 Pouzdřany
Za farníky


Pátek 1. listopadu Slavnost všech svatých
17:00 Přibice
Za Jana Valáška
18:00 Vranovice
Za Alžbětu Mazuchovou a zemřelé sourozence


Sobota 2. listopadu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
8:00 Ivaň 
Za pana Josefa Říčku, všechny zemřelé a duše v očistci
9:30 Přibice
Za všechny zemřelé
9:30 Vranovice 
Za všechny zemřelé celebruje Vojtěch Zahrádka, kaplan hustopečský

14:00-Vranovice dušičková pobožnost na hřbitově
17:00 Pouzdřany
Na úmysl papeže


Neděle 3. října 31. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za rodinu Rechovu
9:30 Vranovice  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farníky

dušičková pobožnost na hřbitově:
14:30-Přibice,
15:30-Pouzdřany
16:30-Ivaň


 • V souvislosti s přechodem na zimní čas se mění časy večerních bohoslužeb.
 • Svátost smíření bude v týdnu případně možná po domluvě i po mši svaté.
 • Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou letos věřící získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých již od 25. října, pokud tak nemohou učinit v řádném termínu od 2. do 8. listopadu. Podmínky jsou: sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže a modlitba za zemřelé na hřbitově.
 • V pátek 1. listopadu na Slavnost všech svatých v 17.30 hodin bude v katedrále sv. Petra a Pavla předsedat slavnostní bohoslužbě apoštolský nuncius v ČR Mons. Charles Daniel Balvo. Jsme srdečně zváni.
 • V sobotu 16. listopadu bude v 10:00 děkovná mše za svobodu ke sv. Anežce v pražské katedrále. Bohoslužbě předsedá Stanisław kardinál Dziwisz.

29. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 20. října 29. neděle v mezidobí Misijní neděle – sbírka na misie

8:00 Ivaň  Za farníky
9:30 Vranovice 
Za zemřelou Bedřišku Langovou
11:00 Přibice
Za Marii a Miroslava Bombelovy a rodinu


Pondělí 21. října
18:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Úterý 22. října
18:00 Přibice
Za Zdeňka Kučery a dvoje rodiče a duše v očistci


Středa 23. října
18:00 Ivaň 
Na úmysl dárce


Čtvrtek 24. října
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 25. října
17:00 Přibice Na dobrý úmysl
18:00 Vranovice Za Josefa Šťastného a duše v očistci


Sobota 26. října
8:00 Ivaň 
Na úmysl dárce
18:00 Pouzdřany Za rodiče Dulínkovy, čtyři syny a rodiče Poláčkovy a dceru


Neděle 27. října 30. neděle v mezidobí Slavnost posvěcení kostela
konec letního času

8:00 Ivaň  Na poděkování za společné životní výročí
9:30 Vranovice  Za Annu a Jana Listovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za farníky


 • Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Může se přihlásit na adrese donator.cz, kde najdete více informací.
 • Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou letos věřící získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých již od 25. října, pokud tak nemohou učinit v řádném termínu od 2. do 8. listopadu. Podmínky jsou: sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže a modlitba za zemřelé na hřbitově.
 • V sobotu 16. listopadu bude v 10:00 děkovná mše za svobodu ke sv. Anežce v pražské katedrále. Bohoslužbě předsedá Stanisław kardinál Dziwisz.

28. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 13. října 28. neděle v mezidobí zastupuje o. Martin Hönig

8:00 Ivaň  Za Vojtěcha, Anežku a syna Hrozkovy
9:30 Vranovice  Za dvoje rodiče a bratra (přesunuto z pátku 11.října)
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Prokešovu


v pondělí bohoslužba nebude


Úterý 15. října
18:00 Přibice
Na úmysl dárce


Středa 16. října
18:00 Ivaň 
Na úmysl dárce


Čtvrtek 17. října
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 18. října
17:00 Přibice Za Růženu a Antonína Kadlecovy, za uzdravení a celou rodinu
18:00 Vranovice Za Marii Veselou, sestru a rodiče
18:00 misijní most modlitby


Sobota 19. října
8:00 Ivaň 
Na úmysl dárce
10:30 Vranovice  křest Madly Sedláčkové
18:00 Pouzdřany Za syna a zemřelé z rodiny


Neděle 20. října 29. neděle v mezidobí Misijní neděle – sbírka na misie

8:00 Ivaň  Za farníky
9:30 Vranovice  Za zemřelou Bedřišku Langovou
11:00 Přibice Za Marii a Miroslava Bombelovy a rodinu poděkování za úrodu


 • Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Může se přihlásit na adrese donator.cz, kde najdete více informací.
 • Příští neděle je Světový den misií, den modlitby a podpory misií v každé části katolického světa. V tento den věřící finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.
 • V duchovních záležitostech se do úterý 15.10. prosím obracejte na sousední kněze:

  faráře z Mikulova o. Pavla Pacnera – telefon: 737 382 622

  nebo na pana děkana z Pohořelic
  o. Jaroslava Svobodu – telefon: 736 523 616

27. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 6. října 27. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farníky


mše svatá v pondělí nebude


Úterý 8. října adorační den a den modliteb za seminaristy
v
Přibické farnosti
Přibice celodenní adorace do 18. hodiny, kdy bude požehnání
16:00 Pouzdřany pohřeb pana Jaroslava Kilingera
18:00 Přibice Na úmysl dárce zastupuje pan děkan Jaroslav Svoboda


středa, čtvrtek a pátek – mše svatá  nebude


Sobota 12. října
mše svatá v Ivani nebude
12:00 Pouzdřany svatba Evy Šafránkové a Petra Kilingera 
18:00 Pouzdřany Za Josefa a Marii Topinkovy a syna zastupuje o. Vojtěch Zahrádka


Neděle 13. října 28. neděle v mezidobí zastupuje o. Martin Hönig

8:00 Ivaň  Za Vojtěcha, Anežku a syna Hrozkovy
9:30 Vranovice  Za dvoje rodiče a bratra (přesunuto z pátku 11.října)
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Prokešovu


 • Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Může se přihlásit na adrese donator.cz, kde najdete více informací.

  Sbírka na PULS 22.09.2019 činila: v Ivani 3.635 Kč, v Pouzdřanech 1.980 Kč, v Přibicích 4.462 Kč a ve Vranovicích 7.055 Kč.

 • V Ivani a v Přibicích nebude v týdnu výuka náboženství. Ve Vranovicích výuka pokračuje.
 • Během týdne (mimo úterý) nebudou bohoslužby.
 • V duchovních záležitostech se tento týden prosím obracejte na sousední kněze:

  pana faráře z Mikulova – Pavla Pacnera – telefon: 737 382 622

nebo na pana děkana z Pohořelic – Jaroslava Svobodu
– telefon:
736 523 616