33. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 17. listopadu 33. neděle v mezidobí DEN BIBLE

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30 Vranovice 
Na úmysl dárce
11:00 Přibice Za Václava Procházku, sourozence, rodiče a duše v očistci


Pondělí 18. listopadu
17:00 Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu


Úterý 19. listopadu
8:00 Pouzdřany
Za farníky
večerní mše svatá v Přibicích nebude


Středa 20. listopadu
17:00 Ivaň 
Za Karla a Annu Rybeckých


Čtvrtek 21. listopadu
14:00 domov pro seniory Vranovice – mše svatá


Pátek 22. listopadu
17:00 Přibice
Za Alžbětu Šopfovu, oba manžele a duše v očistci
18:00 Vranovice
Za zemřelé dárce a dobrodince


Sobota 23. listopadu
8:00 Ivaň
  Za Martinu Šulkovu a jení rodinu
17:00 Pouzdřany
Za dceru Květoslavu Sokolovou a rodiče Dulinkovy


Neděle 24. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Ivaň  Za Augustina a Leopolda Jedounka a rodinu
9:30 Vranovice 
Za Františka a Miladu Klimešovy a oboje rodiče
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Sovkovu a Janíčkovu a duše v očistci; Za farníky
po mši sv. v Přibicích požehná pan děkan kříž u kostela


 • Dnes slavíme den Bible. Prosím nahlédněte do knihy knih.
  „Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy….“ (Sv. Augustin).
 • Dnes v neděli 17. listopadu se v 17:11 rozezní v celé republice zvony. Připomenou oběti komunismu a tisíce lidí, kteří se totalitnímu režimu postavili.    # nezapomenme.cz
 • V neděli 1. prosince bude v Ivani varhanní duchovní zamyšlení a uvedení do adventu s varhaníkem a varhanářem Richardem Stehlíkem.

32. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 10. listopadu 32. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Václava Zajíce a manželku
9:30 Vranovice 
Za farníky
11:00 Přibice
Za Jarmilu Šopfovu, bratra Oldřicha, rodiče a vnuka Zdeňka a duše v očistci


Pondělí 11. listopadu
17:00 Vranovice
Za sbormistra Antonína Šmardu staršího a mladšího a jejich žáky


Úterý 12. listopadu
17:00 Přibice
Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu


Středa 13. listopadu
17:00 Ivaň
  Za rodinu Valáškovu, Bučkovu, Gottwaldovu a duše v očistci


Čtvrtek 14. listopadu
8:00 Pouzdřany
Za zemřelé dárce a dobrodince


Pátek 15. listopadu
17:00 Přibice
Za Adolfa Hafnera a duše v očistci (přesunuto z pátku 8. listopadu)
18:00 Vranovice
Za Václava Pícha a Růženu Stejskalovu a rodinu


Sobota 16. listopadu
v Ivani mše svatá nebude
17:00 Pouzdřany
Za Josefa Brzicu a rodiče


Neděle 17. listopadu 33. neděle v mezidobí DEN BIBLE

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30 Vranovice  Na úmysl dárce
11:00 Přibice Za Václava Procházku, sourozence, rodiče a duše v očistci


 • V sobotu 16. listopadu bude v 10:00 děkovná mše za svobodu ke sv. Anežce v pražské katedrále. Bohoslužbě předsedá Stanisław kardinál Dziwisz.
 • V neděli 17. listopadu se v 17:11 rozezní v celé republice zvony. Připomenou oběti komunismu a tisíce lidí, kteří se totalitnímu režimu postavili.  # nezapomenme.cz
 • Příští neděli je den Bible. Sbírka bude odeslána na biblické dílo a biblickou společnost.
  http://biblickedilo.cz/den-bible/

31. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 3. listopadu 31. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za rodinu Rechovu
9:30 Vranovice 
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za farníky
14:30 Přibice dušičková pobožnost na hřbitově
15:30 Pouzdřany dušičková pobožnost na hřbitově
16:30 Ivaň dušičková pobožnost průvodem od kapličky na hřbitov8:00 Pouzdřany od pondělí do čtvrtka – bohoslužba slova se svatým přijímáním


v týdnu mše svaté nebudou


Sobota 9. listopadu
v Ivani ranní mše svatá nebude
13:00 Ivaň 
křtiny Adriany Pekaříkové
17:00 Pouzdřany
Za Marii a Karla Müllerovy a rodiče Haukovy a Müllerovy


Neděle 10. listopadu 32. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Václava Zajíce a manželku
9:30 Vranovice 
Za farníky
11:00 Přibice
Za Jarmilu Šopfovu, bratra Oldřicha, rodiče a vnuka Zdeňka a duše v očistci


 • Do 8. listopadu mohou věřící získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých. Podmínky jsou: sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže, modlitba za zemřelé na hřbitově a nemít zalíbení v žádném hříchu.
 • Sbírka na misie 20.10.2019 činila: v Ivani 5.320 Kč, v Pouzdřanech 1.760 Kč, v Přibicích 6.360 Kč a ve Vranovicích 9.510 Kč.
 • V sobotu 16. listopadu bude v 10:00 děkovná mše za svobodu ke sv. Anežce v pražské katedrále. Bohoslužbě předsedá Stanisław kardinál Dziwisz.
 • Během týdne nebudou mše svaté.
 • V Ivani a v Přibicích nebude v týdnu výuka náboženství. Ve Vranovicích výuka pokračuje.
 • V duchovních záležitostech se tento týden prosím obracejte na sousední kněze:

  faráře z Mikulova o. Pavla Pacnera – telefon: 737 382 622

  nebo na pana děkana z Pohořelic
  o. Jaroslava Svobodu – telefon: 736 523 616