Inspirace k prožití neděle a postního období

Bohoslovci vytvořili seznam zajímavých odkazů na různé stránky a aplikace s aktuální i obecnou katolickou tématikou. Odkazy jsou roztříděny do kategorií.  Ke stažení na cirkev.cz.

Na cirkev.cz je také návod na domácí rodinou bohoslužbu pro 5. postní neděli a videokázání pro děti.

Představení několika zajímavých mobilních aplikací a především Bible pro děti v podání třebíčských kněží:

Výzvy papeže Františka

Stav

V neděli při polední modlitbě Anděl Páně papež František pozval věřící, aby se v pátek 27. března v 18.00 připojili přes média ke společné modlitbě, poslechu Božího slova a adoraci, které bude papež předsedat na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra. Adoraci Svatý otec zakončí eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi, které bude TV Noe vysílat v přímém přenosu.
Kromě toho papež vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu 25. března v poledne společně pomodlili modlitbu Otče náš, kterou bude TV Noe rovněž přenášet živě.
Více informací na cirkev.cz

4. a 5. postní týden – ohlášky

Mše svaté jsou do odvolání slaveny bez účasti lidu. Úmysly mší svatých budou odslouženy soukromě, někdy může dojít ke spojení úmyslů či časovému posunu.

Otec biskup Vojtěch nás vybízí k domácí četbě Písma, k modlitbám a ke sledování bohoslužeb skrze sdělovací prostředky.

Připojme se k výzvě papeže Františka ke společné modlitbě za ukončení pandemie. Jsme zváni denně ve 20 hodin k modlitbě růžence nebo Korunky k Božímu milosrdenství či alespoň modlitbě Otče náš a Zdrávas Maria.

Individuální svátosti (smíření, pomazání nemocných…) a duchovní záležitosti jsou nadále udíleny na vyžádání. Pohřby se na výjimku mohou se uskutečnit.

Nebojte se obrátit s čímkoliv – jsem tu pro Vás – o. Jaroslav – tel.: 732951303


VŠECHNY BOHOSLUŽBY BUDOU NEVEŘEJNÉ


Neděle 22.března 4. postní neděle Za Libora Gracla
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

Pondělí 23. března Za rodiče, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Úterý 24. března Za Václava Příhody a rodiče (z 28.3.)

Středa 25. března Za rodiče Bobkovy a Františka Blahinku

Čtvrtek 26. března Za Antonína Šibravy, 2 rodiče a duše v očistci (z 27.3.)

Pátek 27. března Za živou a mrtvou rodinu Vitáskovu

Sobota 28. března Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče

Neděle 29. března 5. postní neděle Za Jaroslava Brabce a manželku


Pondělí 30. března Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

Úterý 31. března Za Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu (z 5.4.)

Středa 1. dubna Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 2. dubna Za Bohumila Bradáče (z 4.4.)

Pátek 3. dubna Za rodiče, za dceru Ivanu, bratra Josefa, sestru Marii a švagra

Sobota 4. dubna Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava a Jiřinu Effenbergerovy a zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku

Neděle 5. dubna 6. postní neděle – Květná neděle Za Jana Pražáka a dvoje rodiče


 

3. postní týden – ohlášky

Veřejné bohoslužby jsou zrušeny


Neděle 15. března 3. postní neděle Za dvoje rodiče a bratra


Pondělí 16. března Za Josefu Furchovu, živou a zemřelou rodinu


Úterý 17. března Za Pavla Hrozínka a rodinu


Středa 18. března Za zemřelou osobu


Čtvrtek 19. března Slavnost sv. Josefa Za farníky


Pátek 20. března Za Josefa a Josefku Mahovských a Josefa Šťastného


Sobota 21. března
Za Žofii Čermákovu a sourozence
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny


Neděle 22. března 4. postní neděle
Za Libora Gracla
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


  • Mše svaté jsou do odvolání slaveny bez účasti lidu, nekonají se rovněž žádné veřejné bohoslužby a pobožnosti. Úmysly mší svatých budou odslouženy soukromě, někdy může dojít ke spojení úmyslů či časovému posunu.
  • Otec biskup Vojtěch nás vybízí k domácí četbě Písma, k modlitbám a ke sledování bohoslužeb skrze sdělovací prostředky (např. https://mseonline.cz).
  • Připojme se k výzvě papeže Františka ke společné modlitbě za ukončení pandemie. Jsme zváni denně ve 20 hodin k modlitbě růžence nebo Korunky k Božímu milosrdenství či alespoň modlitbě Otče náš a Zdrávas Maria.
  • Na úterý 17. března nás biskup vybízí k celodennímu citelnému postu za zastavení pandemie.
  • V neděli 15. března bude od 15 hodin v kostele ve Vranovicích příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru (cca do 15:30 či déle dle zájmu).
  • Individuální svátosti (smíření, pomazání nemocných…) a duchovní záležitosti jsou nadále udíleny. Pohřby jsou vyňaty jako výjimka a mohou se uskutečnit.
  • Setkání semináře obnovy se 15. března uskuteční. Osobní přítomnost rozvažte sami. Případně napište kam mám poslat materiály.
  • Nebojte se obrátit s čímkoliv – jsem tu pro Vás – o. Jaroslav – tel.: 732951303

2. postní týden – ohlášky

Neděle 8. března 2. postní neděle

8:00 Ivaň  Za maminku a duše v očistci
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Na úmysl dárce
pobožnost křížové cesty:
9:00 – Ivaňpo mši svaté
10:30 – Přibice přede mší svatou
14:00 – Vranovice
15:00 Pouzdřany


Pondělí 9. března bohoslužba nebude


Úterý 10. března bohoslužba nebude


Středa 11. března
17:00 Ivaň 
Za Augustina Otáhla a dvoje rodiče


Čtvrtek 12. března
8:00 Pouzdřany
Za nemocné a za dar zdraví a ochranu


VŠECHNY VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY SE RUŠÍ

Pátek 13. března
17:00 Přibice Za rodiče Nožičkovy a duše v očistci (přesunuto z úterý 10.3.)
18:00 Vranovice Za Rudolfa Skoupého a rodinu Skoupou


Sobota 14. března
VŠECHNY VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY SE RUŠÍ
8:00 Ivaň  Za zemřelou osobu
11:00 Vranovice křtiny Eleny Naomi Policarpové

17:00 Pouzdřany Za Jana Tišťana, syna Jana a Karola Kristiana


Neděle 15. března 3. postní neděle

VŠECHNY VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY SE RUŠÍ

8:00 Ivaň  Za farníky
9:30 Vranovice 
Za dvoje rodiče a bratra
11:00 Přibice
Na úmysl dárcePostní almužna je příležitost, jak věnovat svoje postní snažení ve prospěch potřebných. Do papírových schránek – postniček můžeme ukládat peníze v hodnotě odřeknutého požitku během postní doby. Každý si může zvolit, komu chce ušetřené peníze věnovat. Je možné na postničku napsat, kam má charita ušetřené peníze věnovat.