ohlášky 2. postní týden

  bohoslužby podle aktuálních omezení  (covid.gov.cz)


Neděle 28. února 2. postní neděle
8:00 Ivaň
Za farníky 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Za Petra Procházku, rodinu Procházkovu a Kazatelovu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za Josefa a Annu Kopřivovy a vnučku Marii (z 16.2.) 11:5012:00
14:00 Ivaň pobožnost křížové cesty
15:00 Vranovice pobožnost křížové cesty

15:00 Pouzdřany pobožnost křížové cesty


Pondělí 1. března
17:00 Vranovice
Za rodinu 17:25


Úterý 2. března
17:00 Přibice
Za Jána Vidu, Jozefa Kršku a celú rodinu 17:25


Středa 3. března
17:00 Ivaň
Za zemřelé 17:25


Čtvrtek 4. března
8:00 Pouzdřany
 Za Janu Táborskou a celou živou a zemřelou rodinu 8:25


Pátek 5. března
17:00 Přibice
Za zemřelé z ročníku 1945 17:25
18:00 Vranovice 
Na poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu 18:25


Sobota 6.března
8:00 Ivaň
Za nemocnou sestřenici Reginu 8:25

17:00 Pouzdřany Za farníky 17:45


Neděle 7. března 3. postní neděle
8:00 Ivaň
Za zemřelou Emilii Sýkorovu 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Za Miladu a Františka Klimešovy a dvoje rodiče 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za Pavla Hrozínka a rodinu 11:5012:00


V neděli 28.2. platí omezení na 10% kapacity kostela. I nadále jste osvobozeni biskupským dispenzem od povinnosti nedělní účasti na bohoslužbě. Dle vládního portálu covid.gov.cz je povinnost se chránit respirátorem či chirurgickou rouškou. 

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle bohoslužeb.

Na vyžádání je po mši svaté možné přijmout svátost pomazání nemocných.

K dispozici je brožurka průvodce postní dobou a charita nás zve k připojení se k postní almužně.

ohlášky 1. postní týden

  bohoslužby podle aktuálních omezení

ohlášky – bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 21. února 1. postní neděle
8:00 Ivaň
Za Aleše Holánka 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šujanovu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Velebovu 11:5012:00

14:00 Ivaň pobožnost křížové cesty
15:00 Vranovice pobožnost křížové cesty

15:00 Pouzdřany pobožnost křížové cesty


Pondělí 22.2.
17:00 Vranovice
Na úmysl dárce 17:25


Úterý 23.2.
17:00 Přibice
Za Stanislava Tomka, manželku a rodinu 17:25


Středa 24.2. 17:00 Ivaň Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu 17:25


Čtvrtek 25.2. 8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce 8:25


Pátek 26.2.
17:00 Přibice
Za Annu Kopřivovu a sourozence 17:25
18:00 Vranovice
Za zemřelou rodinu Procházkovu 18:25


Sobota 27.2. 8:00 Ivaň Za rodiče Procházkovy a děti 8:25

17:00 Pouzdřany Za rodinu Suchánkovu, Pekovu a zemřelé z rodiny 17:45


Neděle 28. února 2. postní neděle

8:00 Ivaň Za farníky 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Za Petra Procházku, rodinu Procházkovu a Kazatelovu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za Josefa a Annu Kopřivovy a vnučku Marii (z 16.2.) 11:5012:00


V neděli 21.2. platí omezení na 10% kapacity kostela a co bude v platnosti v dalších dnech prosím sledujte ve sdělovacích prostředcích či na webu farnosti. Každopádně budete i nadále osvobozeni biskupským dispenzem od povinnosti nedělní účasti na bohoslužbě.

Na vyžádání je po mši svaté možné přijmout svátost pomazání nemocných.

K dispozici je brožurka průvodce postní dobou a charita nás zve k připojení se k postní almužně.

6. týden v mezidobí ohlášky

Neděle 14. února 6. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň Za Svatavu Lízalovu a dvoje rodiče 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Kuželovu, Samsonovu
a Lounkovu
10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za zemřelého Josefa Veleby 11:5012:00
10:00 Valentinská pouť (online nebo TV NOE)


Pondělí mše svatá nebude


Úterý mše svatá nebude


Středa 17.2. popeleční středa
17:00 Ivaň
Za rodinu 17:25
18:00 Vranovice
Za …. …… 18:25


Čtvrtek 18.2. 8:00 Pouzdřany Za ….…… 8:25


Pátek 19.2.
14:00 Přibice pohřeb
18:00 Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu 18:25


Sobota 20.2. 8:00 Ivaň Za farníky 8:25

17:00 Pouzdřany Za rodiny Čudanovy a Zmrzlíkovy 17:45


Neděle 21. února 1. postní neděle

8:00 Ivaň Za Aleše Holánka 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šujanovu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Velebovu 11:5012:00


V neděli 14.2. platí omezení na 10% kapacity kostela a co bude v platnosti v dalších dnech prosím sledujte ve sdělovacích prostředcích či na webu farnosti. Každopádně budete i nadále osvobozeni biskupským dispenzem od povinnosti nedělní účasti na bohoslužbě.

V úterý online výuka náboženství nebude z důvodu nepřítomnosti.

Po mši svaté v tomto týdnu je možné přijmout svátost pomazání nemocných.

Ve středu začíná postní období. Popelec – znamení pokání – bude možné přijmout i při bohoslužbách v následujících dnech.

◉  Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo Malý průvodce postní dobou. K dispozici je i mobilní aplikace.

◉  Diecézní katechetické centrum připravuje online promluvy k roku svatého Josefa na postní pátky. Podrobnosti a plakát

Zapisují e svaté na první polovinu roku 2021. Všední dny jsou zatím většinou volné.

5. týden v mezidobí – ohlášky

ohlášky bohoslužby dle omezení stupně PES

Maximální počet osob v kostele se řídí aktuálním stupněm PES. Pro 5. stupeň PES je nastaven limit 10% míst v kostele tj. Ivaň 14 osob, Pouzdřany 10, Přibice 18 a Vranovice 31 osob.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časy pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle úmyslů bohoslužeb


Neděle 7. února 5. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň Za Arnošta Zapulu a dvoje rodiče 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za syna Petra, manžela a dar zdraví 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za farníky 11:5012:00


Pondělí mše svatá nebude

Úterý mše svatá nebude

Středa mše svatá nebude

Čtvrtek mše svatá nebude


Pátek 12.2.
17:00 Přibice Na úmysl dárce 17:25
18:00 Vranovice  Na úmysl dárce18:25


Sobota 13.2.
8:00 Ivaň Za farníky 8:25

17:00 Pouzdřany Za rodiče Herodkovy, tři syny a dceru 17:45


Neděle 14. února 6. neděle v liturgickém mezidobí

 

8:00 Ivaň Za Svatavu Lízalovu a dvoje rodiče 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Kuželovu, Samsonovu
a Lounkovu
10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za zemřelého Josefa Veleby 11:5012:00


Tento týden náboženství online nebude z důvodu konání duchovního cvičení.

V duchovních záležitostech se do pátku obracejte na  zastupujícího kněze Pavla Pacnera z Mikulova, telefon: 737 382 622

V pokladničkách tříkrálové sbírky se vybralo v Ivani 19.170Kč, v Pouzdřanech 10.485 Kč, v Přibicích 19.771Kč a ve Vranovicích 23.070Kč. Děkujeme všem dárcům a také těm, kteří o pokladničky celou dobu pečovali. Diecézní charitu můžete stále podpořit na: trikralovasbirka.cz

Příště bude v Pouzdřanech sbírka na opravu lavic.