4. velikonoční týden

 bohoslužby podle aktuálních omezeníNeděle 25. dubna 4. neděle velikonoční  – neděle Dobrého pastýře
8:00 Ivaň
Za rodiče Marii a Jaroslava Pazderských 8:50 – 9:00 svaté přijímání
9:30 Vranovice Za farníky 10:20 – 10:30 svaté přijímání

11:00 Přibice Za důstojného pána Václava Procházky, rodiče
a duše v očistci
11:5012:00 svaté přijímání


Pondělí 26. dubna
18:00 Vranovice
Za Annu Procházkovu, manžela a syna


Úterý 27. dubna
18:00 Přibice
Za kněžská a řeholní povolání


Středa 28. dubna
18:00 Ivaň
Za bratra Milana


Čtvrtek 29. dubna
8:00
Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 30. dubna
17:00 Přibice
Za farníky
18:00 Vranovice Za rodinu Janíkovu, rodiče, prarodiče a duše v očistci


Sobota 1. května
8:00 Ivaň
Za rodinu Smetanovu, Grunovu a Šídlovu
18:00 Pouzdřany Za Václava a Marii Kozlovy, syna Jiřího a Zdeňka a zemřelé z rodiny


Neděle 2. května 5. neděle velikonoční
8:00 Ivaň
Na úmysl dárce
9:30 Vranovice Za Jana Klimeše a rodinu Klimešovu a Liškovu
11:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii VondrákovyNadále platí omezení na 10% kapacity kostela.

Jelikož není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě.

ohlášky – 3. velikonoční týden

bohoslužby podle aktuálních omezení


Neděle 18. dubna 3. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za farníky (8:45 – 9:00 svaté přijímání)
9:30 Vranovice Za Jana a Marii Šťastných, celou rodinu a duše v očistci (10:20 – 10:30 svaté přijímání)
11:00 Přibice Za Jiřího Tomka a celou rodinu  (11:5012:0svaté přijímání)


Pondělí 19. dubna
18:00 Vranovice
Za Jaroslava Kilingera a dvoje rodiče


Úterý 20. dubna
18:00 Přibice
Za Jindřicha Vondráka, sestru Jiřinu, celou rodinu a duše v očistci


Středa 21. dubna
18:00 Ivaň
Za manžele Klouparovy


Čtvrtek 22. dubna
8:00 Pouzdřany
Za nemocnou osobu


Pátek 23. dubna
17:00 Přibice
Za dvoje zemřelé rodiče a rodinu
18:00 Vranovice Za skauty – poděkování za Boží pomoc s prosbou o požehnání do další práce


Sobota 24. dubna
8:00 Ivaň
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
18:00 Pouzdřany Za Jarmilu a Miroslava Macháčkovy, rodinu Butorovu a zemřelé z rodiny


Neděle 25. dubna 4. neděle velikonoční
8:00 Ivaň
Za rodiče Marii a Jaroslava Pazderských
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za důstojného pána Václava Procházky, rodiče a duše v očistciNadále platí omezení na 10% kapacity kostela.

Jelikož není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. 

Biskupové nás vybízejí, abychom se při sčítání lidu přihlásili ke katolické církvi.

2. velikonoční týden – ohlášky

 bohoslužby podle aktuálních omezeníNeděle 11. dubna neděle Božího milosrdenství
8:00 Ivaň Za Jaroslava Brabce a manželku 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Maškovu a Hladíkovu a duše v očistci 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Bočkovu 11:5012:00


Pondělí 12. dubna
18:00 Vranovice
Na dobrý úmysl 18:25


Úterý 13. dubna
18:00 Přibice
Za Aloise Janíčka 18:25


Středa 14. dubna
14:00 Vranovice Pohřeb pana Tomáše Klimeše
18:00 Ivaň Za těžce nemocnou osobu 18:25


Čtvrtek 15. dubna
8:00 Pouzdřany
Za zemřelé Jaroslava Faměru, syna Přemysla
a duše v očistci
8:25


Pátek 16. dubna
17:00 Přibice
Za zemřelou rodinu Velebovu, Strouhalovu a Kopřivovu 17:25
18:00 Vranovice Na úmysl dárce 18:25


Sobota 17. dubna
8:00 Ivaň
Za Annu Pazderskou a manžela 8:25
18:00 Pouzdřany Za Jaroslava Kilingera a dvoje rodiče 18:45


Neděle 18. dubna 3. neděle velikonoční
8:00 Ivaň
Za farníky 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za Jana a Marii Šťastných, celou rodinu a duše v očistci 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za Jiřího Tomka a celou rodinu 11:5012:00


Nadále platí omezení na 10% kapacity kostela.

Jelikož není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle bohoslužeb.

Biskupové nás vybízejí, abychom se při sčítání lidu přihlásili ke katolické církvi.

Velikonoční týden – ohlášky


Neděle 4. dubna Hod Boží Velikonoční

(Bohoslužby pro přihlášené)

8:00 Ivaň Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu pro rodinu 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Za farníky 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a živou rodinu 11:5012:00
15:00 Pouzdřany
Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy a zemřelé z rodiny 15:5016:00


Pondělí 5. dubna Velikonoční pondělí
(Bohoslužby pro předem přihlášené)

8:00 Ivaň Na úmysl dárce 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za Věru Vybíralovu a rodinu Vybíralovu a Záblackou 10:20 – 10:30
11:00 Přibice   Za farníky 11:5012:00


Úterý 6. dubna
15:00 Přibice Pohřeb pana Petra Hamerníka
18:00 Přibice bohoslužba slova a svaté přijímání 18:25


Středa 7. dubna
15:00 Přibice Pohřeb pana Jaroslava Prokeše
18:00 Ivaň
Za Bohumila Bradáče a rodiče 18:25


Čtvrtek 8. dubna
8:00 Pouzdřany
Za Jana Kolesu 8:25


Pátek 9. dubna
17:00 Přibice
Na úmysl dárce17:25
18:00 Vranovice
Za Jana Charouze, manželku, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 18:25


Sobota 10. dubna
8:00 Ivaň
Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci 8:25
18:00 Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava a
Jiřinu Effenbergerovy, zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku
18:45


Neděle 11. dubna neděle Božího milosrdenství
8:00 Ivaň
Za Jaroslava Brabce a manželku 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice 
Za živou a zemřelou rodinu Maškovu a Hladíkovu a duše v oč. 10:20 – 10:30
11:00 Přibice 
Za živou a zemřelou rodinu Bočkovu 11:5012:00


Požehnání velikonočních pokrmů v domácnosti ( odkaz na text v .pdf)

Registrace – bohužel stále není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu. Od Zeleného čtvrtka budou mše svaté pro předem registrované. O rezervaci je možné žádat osobně, emailem [email protected] či telefon a SMS: 732951303. Rezervace se nevztahuje na ministranty a hudební doprovod, jimž bude umožněn volný přístup.

Nadále platí omezení na 10% kapacity kostela.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle úmyslů bohoslužeb.

Biskupové nás vybízejí, abychom se při sčítání lidu přihlásili ke katolické církvi.