18. týden v mezidobí – ohlášky

bohoslužby podle aktuálních omezení (vládní portál covid)


Neděle 1. srpna 18. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Za Boží pomoc a ochranu v rodině
11:00 Přibice
Za rodiče Petrákovy, manžela Františka, syna Zdeňka Hrubého a duše v očistciV
pondělí až ve čtvrtek bohoslužby nebudou


Pátek 6. srpna Svátek Proměnění Páně
17:00 Přibice
Za Marii Srncovu, manžela a oboje rodiče
18:00 Vranovice Za Marii Goliášovu a celou rodinu


Sobota 7. srpna
8:00 Ivaň
Za Miloslava Koubka (přesunuto ze středy 4.8.)
18:00 Pouzdřany Za Františku a Aloise Andrýskovy


Neděle 8. srpna 19. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Marii Brabcovu a manžela
9:30 Vranovice Za Annu Vackovu a rodinu
11:00 Přibice
Za farníky
13:00 Pouzdřany křest Natálie Stejskalové


Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně.

V neděli 22. srpna bude mimořádně z mše svatá v Ivani v 11 hodin a v Přibicích již v 8 hodin z důvodu hodů v Ivani.

Ve Vranovickém kostele vystavuje velkoformátové fotografie fotografický spolek Člověk a Víra.  Výstava je k vidění před bohoslužbami a po nich. Jste srdečně zváni.

V duchovních záležitostech se do pátku prosím obracejte na sousední kněze, například Pavla Pacnera z Mikulova, telefon: 737 382 622

ohlášky – 17. týden v mezidobí

bohoslužby podle aktuálních omezení (vládní portál covid)


Neděle 25. července 17. neděle v mezidobí
Světový den prarodičů
8:00 Ivaň Za Jana Kalába a celou rodinu
9:30 Vranovice Za rodinu Procházkovu (přesunuto z 23. července)
11:00 Přibice Za Boženu Effenbergerovu, manžela, dvě děti a duše v očistci (přesunuto z 23. července)


Pondělí 26. července 18:00 Vranovice Za Annu Procházkovu, manžela a syna

Úterý 27. července 18:00 Přibice Za dar zdraví pro rodinu

Středa 28. července 18:00 Ivaň Za Annu Rybeckou a manžela

Čtvrtek 29. července 8:00 Pouzdřany Za ……….

Pátek 30. července
17:00 Přibice
Za ……….
18:00 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a živou a zemřelou rodinu


Sobota 31. července
8:00 Ivaň
Za Libora Gracla a rodinu Pavloňovu
18:00 Pouzdřany Za Marii Fickovu, Jaroslava Formana a vnuka Toníka


Neděle 1. srpna 18. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice Za Boží pomoc a ochranu v rodině
11:00 Přibice Za rodiče Petrákovy, manžela Františka, syna Zdeňka Hrubého a duše v očistci


Ve Vranovickém kostele vystavuje velkoformátové fotografie fotografický spolek Člověk a Víra.  Výstava je k vidění před bohoslužbami a po nich. Jste srdečně zváni.

Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně.

U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů, který připadá letos na 25. července, je možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci.

Odpustky mohou získat staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii. Pro získání odpustků pro věřící stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. K získání odpustků je zapotřebí splnění obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže).

  Poselství papeže ke světovému dni prarodičů a seniorů

ohlášky – 16. týden v mezidobí

 bohoslužby podle aktuálních omezení (vládní portál covid)


Neděle 18. července 16. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Vincence a Helenu Langovy a dva syny
9:30 Vranovice Za rodiče a živou a zemřelou přízeň (přesunuto z 12. července)
11:00 Přibice Za Marii a Rudolfa Karpíškovy a živou a zemřelou rodinu


Pravidelné bohoslužby během týdne nebudou

Čtvrtek 22. července
1
4:00 Pouzdřany
 pohřeb paní Františky Chalupové
14:00 Přibice pohřeb paní Růženy Effenbergerové

 


Sobota 24. července
18:00 Pouzdřany
Za zemřelou dceru


Neděle 25. července 17. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Jana Kalába a celou rodinu
9:30 Vranovice Za rodinu Procházkovu (přesunuto z 23. července)
11:00 Přibice Za Boženu Effenbergerovu, manžela, dvě děti a duše v očistci (přesunuto z 23. července)


Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně.

V duchovních záležitostech se do pátku obracejte na zastupujícího kněze Pavla Pacnera z Mikulova, telefon: 737 382 622

 

ohlášky – 15. týden v mezidobí

 bohoslužby podle aktuálních omezení (vládní portál covid)

Neděle 11. července 15. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu
11:00 Přibice Za Oldřicha Straky, rodiče, sestru Jarmilu, Zdeňka Hochmana a za duše v očistci


Bohoslužby během týdne nebudou

 

 Pátek 17. července
16:00 Ivaň pohřeb paní Milady Pavloňové


Sobota 17. července
18:00 Pouzdřany
Za Oldřicha Svobodu a zemřelé z rodiny


Neděle 18. července 16. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Vincence a Helenu Langovy a dva syny
9:30 Vranovice Za rodiče a živou a zemřelou přízeň (přesunuto z 12. července)
11:00 Přibice Za Marii a Rudolfa Karpíškovy a živou a zemřelou rodinu


Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně.

Srdečně zvu týdenní na  pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Vyrážíme z Hodonína 17. července. Více informací u faráře.

V duchovních záležitostech se do pátku obracejte na zastupujícího kněze Pavla Pacnera z Mikulova, telefon: 737 382 622

ohlášky – 14. týden v mezidobí

 bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 4. července 14. neděle v mezidobí sbírka na bohoslovce
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Na poděkování za Boží ochranu s prosbou o pomoc a za duše v očistci
11:00 Přibice Za Jana Valáška a rodiče


Pondělí 5. července slavnost svatých Cyrila a Metoděje
8:00 Ivaň Za Cyrila a Marii Binderovy
11:00 Přibice u kaple Apoštolky děkanská poutní mše svatá


Úterý 6. července
18:00 Přibice
Za ……….

Středa 7. července
18:00 Ivaň
Za Václava Langa a rodiče

Čtvrtek 8. července
8:00 Pouzdřany
Za ……….

Pátek 9. července
17:00 Přibice
Za ……….
18:00 Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu a ochranu panny Marie

Sobota 10. července
8:00 Ivaň
Za Augustina Otáhla a živou rodinu
18:00 Pouzdřany
Za Jana Valáška, rodiče Březinovy a syna s manželkou
19:00 Pouzdřany – benefiční koncert na podporu jižní Moravy


Neděle 11. července 15. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Za ……….
11:00 Přibice
Za Oldřicha Straky, rodiče, sestru Jarmilu, Zdeňka Hochmana a za duše v očistci


Ve sbírce z neděle 27. června jsme na pomoc lidem zasaženým živelnou pohromou vybrali a odeslali celkem 65.720Kč. Darovali jsme v Ivani – 7.130Kč,  v Pouzdřanech – 7.070Kč, ve Vranovicích – 35.150Kč a v Přibicích – 16.370Kč.
Přispět je možné například pomocí fondu puls nebo přes charita.cz

V pondělí 5. července bude v 11 hodin děkanská pouť v Přibicích u kaple Apoštolky. (plakátek)

V sobotu 10. července v 19 hodin jste zváni do Pouzdřan na benefiční koncert na podporu míst zasažených tornádem. Účinkující: Dominika Hanko – soprán a Lukáš Kunst – varhany   (podrobnosti: https://www.facebook.com/varhany.pouzdrany)

Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně.

Srdečně zvu týdenní na  pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Vyrážíme z Hodonína 17. července. Více informací u faráře.