1. adventní týden

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 28. listopadu 1. adventní neděle
8:00 Ivaň Za Petra Březinu, rodiče a duše o očistci (přesunuto z 20.11.)
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za zemřelé


Pondělí 29. listopadu
17:00 Vranovice Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu


Úterý 30. listopadu
17:00 Přibice
Za krstné dieťa, aby zvládlo vstup do dospelosti a jej nástrahy


Středa 1. prosince
17:00 Ivaň
Za rodiče Soudkovy a Petránovy


Čtvrtek 2. prosince
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 3. prosince
17:00 Přibice
Za těžce nemocnou osobu a její uzdravení
18:00 Vranovice
Za Marii Veselou a zemřelou rodinu


Sobota 4. prosince
8:00 Ivaň
Za Václava a Annu Toncrovy
13:00 Pouzdřany
pohřeb paní Františky Halámkové

17:00 Pouzdřany Za Jindřicha a Ludmilu Kozlovy, dva syny, Hanu Jeřábkovu a Jiřinu Kozlovu


Neděle 5. prosince 2. adventní neděle
8:00 Ivaň
Za manžele Brabcovy
9:30 Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za farníky


Aplikace Průvodce adventem 2021 nabízí inspirativní pohledy pro adventní dny. V letošním roce můžete stáhnout i v plné verzi pro iOS. Můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store.

V pátek pokračuje příprava na svátost biřmování.   Příprava na biřmování odročena.

V zákristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2022.

Papeže vyhlásil synodu církve (společnou cestu). K zapojení se do celého procesu je pozván celá Lid Boží a konkrétně v našich farnostech se mají uskutečnit setkání nad předem určenými tématy. Každý je zván. (podrobnosti: https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023)

Z důvodů pandemie i letos Řím rozšířil dny pro získání odpustků pro duše zemřelých na celý měsíc listopad. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1.) daný den přijmout eucharistii, (2.) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, (3.) a pomodlit se na úmysl Svatého otce a (4.) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. Celkem lze takto získat maximálně 8 odpustků pro zemřelé.

ohlášky na 33. a 34. týden v mezidobí

 bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 14. listopadu 33. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice Za Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
11:00 Přibice Za Jarmilu Šopfovu, za rodiče a bratra Oldřicha a vnuka Zdeňka a duše, na které nikdo nepamatuje


v týdnu bohoslužby nebudou


Sobota 20. listopadu
17:00
Pouzdřany Za rodiče Dulínkovy a dceru Květoslavu Sokolovu


Neděle 21. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále
8:00 Ivaň
Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30 Vranovice Na úmysl dárce a na poděkování za 40 let společného života
11:00 Přibice Za farníky


v týdnu bohoslužby nebudou


Sobota 27. listopadu
17:00 Pouzdřany
Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy


Neděle 28. listopadu 1. adventní neděle
8:00 Ivaň
Za Petra Březinu, rodiče a duše o očistci (přesunuto z 20.11.)
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za zemřelé


Z důvodu dovolené již v listopadu nebude příprava na biřmování a odpadá také náboženství, které vyučuje farář Jaroslav Sojka. Také se ruší mše svaté ve všední dny.


Z důvodů pandemie i letos Řím rozšířil dny pro získání odpustků pro duše zemřelých na celý měsíc listopad. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1.) daný den přijmout eucharistii, (2.) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, (3.) a pomodlit se na úmysl Svatého otce a (4.) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. Celkem lze takto získat maximálně 8 odpustků pro zemřelé.


V zákristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2022.


Papeže vyhlásil synodu církve (společnou cestu). K zapojení se do celého procesu je pozván celá Lid Boží a konkrétně v našich farnostech se mají uskutečnit setkání nad předem určenými tématy. Každý je zván. (podrobnosti: https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023)

První synodní setkání ve Vranovicích je plánováno na pátek 26.listopadu 2021 od 18:30. Těší se Marta Goliášová, která je kontaktní osobou pro farnost Vranovice.


V duchovních záležitostech se do 27. listopadu prosím obracejte na sousední kněze, například Pavla Pacnera z Mikulova,
telefon: 737 382 622

32. týden v mezidobí

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 7. listopadu 32. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Václava a Blaženu Zajícovy
9:30 Vranovice Za děti, které poprvé přistupují ke stolu Páně (první svaté přijímání)
11:00 Přibice Za Marii Kadlecovu a za Rudolfa Valáška k 50. výročí jejich úmrtí
12:00 Přibice křest Terezy Rožkové


Pondělí 8. listopadu
14:00 Pouzdřany pohřeb pana Zdeňka Halámka
17:00 Vranovice Za Jana a Zdeňku Netopilovy


Úterý 9. listopadu
14:00 Vranovice pohřeb pana Karla Wollingera
17:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu


Středa 10. listopadu
15:00 Přibice pohřeb pana Vlastimila Schimmerle
17:00 Ivaň Za rodiče Stehlíkovy a syna a zetě


Čtvrtek 11. listopadu
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 12. listopadu
14:30 Ivaň
pohřeb pana Štefana Poláka
17:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci
18:00 Vranovice Na poděkování za dar života s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 13. listopadu
8:00 Ivaň Za Zdenku Láskovu a celou rodinu
17:00 Pouzdřany Za Josefa Brzicu a rodiče


Neděle 14. listopadu 33. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
11:00 Přibice Za Jarmilu Šopfovu, za rodiče a bratra Oldřicha a vnuka Zdeňka a duše, na které nikdo nepamatuje


Zala příprava na biřmování. Setkání se konají v pátek v 19 hodin na faře.

Z důvodů pandemie i letos Řím rozšířil dny pro získání odpustků pro duše zemřelých na celý měsíc listopad. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1.) daný den přijmout eucharistii, (2.) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, (3.) a pomodlit se na úmysl Svatého otce a (4.) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. Celkem lze takto získat maximálně 8 odpustků pro zemřelé.

V zákristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2022.

Papeže vyhlásil synodu církve (společnou cestu). K zapojení se do celého procesu je pozván celá Lid Boží a konkrétně v našich farnostech se mají uskutečnit setkání nad předem určenými tématy. Každý je zván zapojit se do synodálních skupin ve farnosti.  https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023