4. týden v mezidobí – ohlášky

4. týden v mezidobí 

Neděle 30. ledna 4. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň
Za Josefa a Annu Klementovy a celou rodinu
9:30 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za Marii Matějů a tatínka


Pondělí 31. ledna
17:00 Vranovice
Na poděkování za 50 let života


Úterý 1. února
17:00 Přibice
Za rodinu Procházkovu, Košíčkovu a Malinovských


Středa 2. února svátek uvedení Páně do chrámu
17:00 Ivaň
Za nenarozené děti


Čtvrtek 3. února
8:00 Pouzdřany
Za ……


Pátek 4. února
17:00 Přibice
Za rodiče Černých, dva syny, zetě a vnuka
18:00 Vranovice
Za dar moudrosti a rozumu a za duše v očistci


Sobota 5. února
8:00 Ivaň
Za Jiřího Gajdy

17:00 Pouzdřany
Za Oldřicha Svobody, bratry a rodiče


Neděle 6. února 5. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za Zdeňka Šamalíka a rodinu Šamalíkovu


Zapisují se úmysly mší svatých na první polovinu roku 2022.

V tříkrálové sbírce jste do pokladniček darovali: Ivaň 43.441 Kč,
Přibice 42.855Kč, Pouzdřany 7.329 Kč a Vranovice 89.125 Kč.
Pán Bůh Vám zaplať za vaše dary.

3. týden v mezidobí – ohlášky

 bohoslužby podle aktuálních omezení


Neděle 23. ledna 3. neděle v liturgickém mezidobí
sbírka na biblické dílo
8:00 Ivaň
Za Annu Toncrovu
9:30 Vranovice Za rodinu Janíkovu, rodiče, prarodiče a duše v očistci
při mši svaté křest Terezie Gregorovič
11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana a celou rodinu a za rodinu Strakovu


Pondělí 24. ledna
17:00 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Úterý 25. ledna svátek obrácení sv. Pavla
17:00 Přibice
Za zemřelé dvoje rodiče


Středa 26. ledna
17:00 Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou pro celou naši rodinu


Čtvrtek 27. ledna
8:00 Pouzdřany
Za studenty


Pátek 28. ledna
10:00 Pohořelicepohřeb pana děkana Jaroslava Svobody
poté v
14:00 Rokytnice nad Rokytnou a uložení na tamním hřbitově

Bohoslužby v Přibicích a Vranovicích v pátek nebudou


Sobota 29. ledna
8:00 Ivaň
Za Karla a Marii Celnarovy

17:00 Pouzdřany Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny


Neděle 30. ledna 4. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň
Za ……
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Marii Matějů a tatínka


Dnes v neděli 23. ledna slavíme neděli Božího slova. O významu a ustanovení píše podrobněji web pastorace.cz a impulsy k jeho slavení třeba i v rodinách nabízí České katolické biblické dílo

V pátek 21. ledna zemřel náš mikulovský děkan a pohořelický farář Jaroslav Svoboda. Rozloučení bude v pátek 28. ledna v 10 hodin v Pohořelicích a poté v Rokytnici nad Rokytnou. Requiescat in pace. parte.pdf

V tříkrálové sbírce jste do pokladniček darovali: Ivaň 43.441 Kč,
Přibice 42.855Kč a Vranovice 89.125 Kč.
Pán Bůh Vám zaplať za vaše dary. Celkový výnos naleznete  na www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

2. týden v mezidobí – ohlášky

bohoslužby podle aktuálních omezení


Ne
děle 16. ledna 2. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň
Za Františka a Josefku Holánkovy
9:30 Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu
11:00 Přibice
Za farníky


Pondělí 17. ledna
17:00 Vranovice
Za dar rozumu a dobré rady

Úterý 18. ledna
17:00 Přibice
Za zemřelou rodinu a zdraví pro živou rodinu

Středa 19. ledna
17:00 Ivaň
Za zemřelou osobu

Čtvrtek 20. ledna
8:00 Pouzdřany
Za ………

Pátek 21. ledna
17:00 Přibice
Za Blanku Brychtovu, rodiče Procházkovy a Brychtovy
18:00 Vranovice
Za ………

Sobota 22. ledna
8:00 Ivaň
Za Marii Varaďovu a sourozence

17:00 Pouzdřany
Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy


Neděle 23. ledna 3. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň
Za Annu Toncrovu
9:30 Vranovice
Za rodinu Janíkovu, rodiče, prarodiče a duše v očistci
11:00 Přibice 
Za Zdeňka Hochmana a celou rodinu a za rodinu StrakovuZapisují se úmysly mší svatých na první polovinu roku 2022.

1. týden v mezidobí

bohoslužby podle aktuálních omezeníNe
děle 9. ledna Svátek křtu Páně
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice Na úmysl dárce
11:00 Přibice Na poděkování za společný život


Pondělí 10. ledna
17:00 Vranovice
Na úmysl dárce


Úterý 11. ledna
17:00 Přibice
Za Aloise Procházku a celou rodinu


Středa 12. ledna
17:00 Ivaň
Za Miloše Bindera


Čtvrtek 13. ledna
8:00 Pouzdřany
Na dobrý úmysl


Pátek 14. ledna
17:00 Přibice
Za Adolfa Hafnera a duše v očistci
18:00 Vranovice
Za Václava Staňka a celou rodinu Staňkovu a Ryšavou


Sobota 15. ledna
8:00 Ivaň
Za ………

17:00 Pouzdřany
Za Květu a Franiška Konečných a rodiče Vozkovy


Neděle 16. ledna 2. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň
Za Františka a Josefku Holánkovy
9:30 Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu
11:00 Přibice
Za farníky


Zapisují se úmysly mší svatých na první polovinu roku 2022.

2. vánoční týden – ohlášky

Neděle 2. ledna Slavnost Zjevení PáněTři králové
8:00 Ivaň Za Miladu a Františka Pavloňovi a vnuka
9:30 Vranovice Za zemřelé rodiče Jatelovy, Bělušovy a živou rodinu
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 3. ledna
17:00 Vranovice
Za požehnání a dar nového života


Úterý 4. ledna
17:00 Přibice
Za Jana Macka, manželku a celou rodinu


Středa 5. ledna bohoslužba v Ivani nebude
19:00 Ivaň novoroční koncert – Les sirènes


Čtvrtek 6. ledna
14:00 Přibice
pohřeb pana Jana Dofka
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 7. ledna
17:00 Přibice
Za Terezii a Rudolfa Strouhalovy
18:00 Vranovice
Na úmysl dárce


Sobota 8. ledna
8:00 Ivaň
Za ………

17:00 Pouzdřany
Za Hedviku a Stanislava Žiškovy, syny Stanislava a Milana a zemřelé z rodiny


Neděle 9. ledna Svátek křtu Páně
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Na úmysl dárce
11:00 Přibice
Na poděkování za společný životV zákristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2022 a zapisují se úmysly mší svatých na první polovinu roku 2022.

Ve středu 5. ledna jste srdečně zváni v 19 hodin na novoroční koncert do Ivaně. Vystoupí sbor Les sirènes pod vedením Lukáše Kunsta.

Tříkrálová sbírka proběhne ve Vranovicích a Přibicích v sobotu 8.ledna, v Ivani potom v neděli 9. ledna.

Sraz koledníků z Vranovic v 8:30 v kostele. Koordinátor Marek Mazuch.

V Přibicích se koledníci sejdou ve 13 hodin před novým obecním úřadem a koledovat budou přibližně od 14 hodin.