22. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 28. srpna 22. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň Za Marii Brabcovu a manžela
9:30 Vranovice
Za Marka Obdržálka
11:00 Přibice
Za Vladimíra Bendy a živou rodinu


Pondělí 29. srpna
18:00 Vranovice Za Františka Farona


Úterý 30. srpna
18:00 Přibice Za Věru Pospíšilovu


Středa 31. srpna
18:00 Ivaň
Za rodiče Holánkovy


Čtvrtek 1.září 8:00 Pouzdřany Za ……


Pátek 2.září
17:00 Přibice Za farníky
18:00 Vranovice Na poděkování


Sobota 3.září
8:00 Ivaň
Za sourozence Chumelovy a jejich rodiny18:00 Pouzdřany Za Josefa Herodka, syna a zemřelé z rodiny


Neděle 4. září 23. neděle v mezidobí

9:30 Vranovice Za farníky
10:30 Mikulov Poutní mše svatá na Svatém Kopečku
11:00 Ivaň Za Františka Lásku a živou a zemřelou rodinu Láskovu
(při mši sv. křest Benedikta Lásky)
18:00 Přibice
Na poděkování


  • Srdečně zvu na přátelské setkání farníků a farní grilování v neděli 28. srpna odpoledne od 15 hodin na farním dvoře ve Vranovicích.
  • Jsme zváni na Mariánskou pouť do Mikulova na neděli 4. září. Od 10 hodin modlitba růžence v kapli sv. Sebastiána, v 10:30 mše svatá a v 11:30 mariánská pobožnost.
  • Prosím rodiče, aby přihlašovali děti do náboženství.

21. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 21. srpna 21. neděle v mezidobí
8:00 Pouzdřany Za Jana Valáška, rodiče Březinovy a syna s manželkou
9:30 Vranovice Za krojovanou mládež – hody slavnost Panny Marie
11:00 Přibice Za farníky (otec Martin Kohoutek z Pohořelic)
11:00 Ivaň Za krojovanou mládež – hody slavnost sv. Bartoloměje


Pondělí 22. srpna
18:00 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Procházkovu


Úterý 23. srpna
18:00 Přibice Za dar zdraví


Středa 24. srpna
18:00 Ivaň Za …..


Čtvrtek 25. srpna
8:00 Pouzdřany Za dar zdraví pro Karolínu Davidovu


Pátek 26. srpna
17:00 Přibice Za …..
18:00 Vranovice Za Jana Klimeše, dvoje rodiče a zemřelou rodinu


Sobota 27. srpna
8:00 Ivaň Za Marii a Františka Rousovy

18:00 Pouzdřany Za rodinu Strakovu, Klučkovu a Dvořákovu


Neděle 28. srpna 22. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Marii Brabcovu a manžela
9:30 Vranovice Za Marka Obdržálka
11:00 Přibice Za farníky


  • Zveme na 18. Diecézní pouť rodin v Předklášteří u Tišnova v sobotu 27.srpna.

  • Srdečně zvu na přátelské setkání farníků a farní grilování v neděli 28. srpna odpoledne od 15 hodin na farním dvoře ve Vranovicích.

20. týden v mezidobí – ohlášky

20. týden v mezidobíohlášky

Neděle 14. srpna 20. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Marii Goliášovu a celou rodinu
11:00 Přibice Za živé a zemřelé sourozence a jejich rodinyve všední dny bohoslužby nebudou


Sobota 20. srpna
8:00 Ivaň Za Jiřího Langa a duše v očistci (přesunuto z 17.8.)


Neděle 21. srpna 21. neděle v mezidobí

8:00 Pouzdřany Za Jana Valáška, rodiče Březinovy a syna s manželkou

9:30 Vranovice Za krojovanou mládež – hody slavnost Panny Marie

11:00 Přibice Za farníky (otec Martin Kohoutek z Pohořelic)

11:00 Ivaň Za krojovanou mládež – hody slavnost sv. Bartoloměje


  • Z důvodů dovolené nebudou všednodenní bohoslužby v tomto týdnu a také bude výjimečně změna nedělních bohoslužeb v Pouzdřanech a Ivani. 

    V případě zařizování se prosím na faráře obracejte telefonicky 732951303 nebo na děkana Pavla Pacnera 737382622

  • Zveme na 18. Diecézní pouť rodin v Předklášteří u Tišnova v sobotu 27.srpna.

  • Srdečně zvu na přátelské setkání farníků a farní grilování v neděli 28. srpna odpoledne od 15 hodin na farním dvoře ve Vranovicích.

19. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 7. srpna 19. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Štefana Poláka
9:30 Vranovice Za Annu Vackovou
11:00 Přibice Za rodinu Hotovou a Pávišovu


Pondělí 8. srpna
18:00 Vranovice Za rodinu Kelblovu a Škňouřilovu


Úterý 9. srpna
15:00 Přibice 
pohřeb paní Marie Rujzlové


Středa 10. srpna
18:00 Ivaň  Za …..


Čtvrtek 11. srpna
8:00 Pouzdřany
Za …..


Pátek 12. srpna
17:00 Přibice
Za …..
18:00 Vranovice
Za Karla Skoupého


Sobota 13. srpna
8:00 Ivaň
Za Marii a Františka Rousovy
18:00 Pouzdřany
Za Ludmilu a Františka Topinkovy a dvoje rodiče


Neděle 14. srpna 20. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Za Marii Goliášovu a celou rodinu
11:00 Přibice
Za živé a zemřelé sourozence a jejich rodiny


Zveme na 18. Diecézní pouť rodin do Předklášteří u Tišnova dne 27.8. 2022. plakát a podrobnosti