31. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 30. října 31. neděle v mezidobíslavnost výročí posvěcení kostela
8:00 Ivaň Za paní Zdeňku Jílkovu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 31. října
17:00 Vranovice   Za Alfonse Skoupého a  Rudolfa Skoupého


Úterý 1. listopadu Všichni svatí
17:00 Přibice Za zemřelé kněze
18:00 Vranovice Za rodinu Kukletovu a Kolářovu


Středa 2. listopadu Vzpomínka na věrné zemřelé
8:00 Pouzdřany Za všechny zemřelé
17:00 Ivaň Za Karla a Marii Fabičovicovy
18:00 Vranovice Na úmysl papeže


Čtvrtek 3. listopadu
8:00 Pouzdřany Za duše v očistci


Pátek 4. listopadu
14:30 Přibice pohřeb paní Anny Hájkové
17:00 Přibice Za Jana Aujezdského, manželku a celou rodinu
18:00 Vranovice Za rodinu Pichovu a Stejskalovu


Sobota 5. listopadu
8:00 Ivaň Za Karla a Annu Rybeckých
11:00 Vranovice křest Marka a Kryštofa Koščičákových
17:00 Pouzdřany Za Marii a Karla Müllerovy, rodiče Müllerovy a Haukovy


Neděle 6. listopadu 32. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Václava a Blaženu Zajícovy
9:30 Vranovice Za duše  v očistci
11:00 Přibice Za Jana Valáška

dušičková pobožnost na hřbitově
14:00 Pouzdřany, 15:00 Přibice, 15:30 Vranovice, 16:00 Ivaň


 • V období zimního času budou večerní mše svaté posunuté na 17 hodinu.

 • Od pátku 4. listopadu pokračujeme v setkávání biřmovanců v 19. hodin na faře.

 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz budou nakoupeny trvanlivé potraviny a drogistické potřeby a odvezeny na Ukrajinu.

 • Podmínky pro získání plnomocných odpustků: 1.) svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“); 2.) svaté přijímání; 3.) modlitba na úmysl papeže; 4.) nemít zalíbení ani v lehkém hříchu;
  5.
  ) vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, tj. na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
  Pokud není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává odpustek částečný.
  (Dle dovolení Apoštolské Penitencierie platné od r. 2020 na 7 let je možné při návštěvě hřbitova získat odpustky již od 25.10. pro ty, kdo od 3. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů hřbitov navštívit.)

30. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 23. října 30. neděle v mezidobí – misijní neděle
8:00 Ivaň Za misie
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za rodiče Fröhlichovy, syna Františka, za rodiče Fadrhonsovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu


Pondělí 24. října
18:00 Vranovice Za ……


Úterý 25. října
18:00 Přibice Za ……


Středa 26. října
18:00 Ivaň Za rodiče Stehlíkovy, syna a zetě


Čtvrtek 27. října
8:00 Pouzdřany


Pátek 28. října
17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Za ……­


Sobota 29. října
8:00 Ivaň Za ……

18:00 Pouzdřany Za všechny zemřelé z celé rodiny


Neděle 30. října 31. neděle v mezidobíslavnost výročí posvěcení kostela
8:00 Ivaň Za paní Zdeňku Jílkovu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
11:00 Přibice Za farníky


 • 23. října slavíme Misijní neděli. Motto letošní Misijní neděle zní: “Budete mými svědky” (Sk1,8) Sbírky budou na podporu misií ve světě. Hledat inspiraci a přispět můžete též přímo na missio.cz

 • Příští neděli 30. října končí letní čas.

 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích.
  Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz budou nakoupeny trvanlivé potraviny a drogistické potřeby a odvezeny na Ukrajinu.

 • Ve sbírce Mary’s Meals se vybralo 9860Kč, tedy na obědy pro téměř 22 školáků na celý rok. Pán Bůh zaplať.

29. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 16. října 29. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Antonína a Marii Dudovy
9:30 Vranovice
Za rodinu Skoupou
11:00 Přibice
Za Velebovyv týdnu bohoslužby nebudou


Pátek 21.října
17:00 Přibice
Za ……
18:00 Vranovice
Za Josefa Šťastného a duše v očistci­


Sobota 22.října
8:00 Ivaň
Za ……

18:00 Pouzdřany
Za farníky


Neděle 23. října 30. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za misie
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za rodiče Fröhlichovy, syna Františka, za rodiče Fadrhonsovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu


 • Tento týden budou kněžské exercicie, prosím o modlitbu. Bohoslužby a pondělní a úterní výuka náboženství se z důvodu nepřítomnosti neuskuteční.
  V duchovních záležitostech se tento týden prosím obracejte na sousední kněze: např. děkana z Mikulova o. Pavla Pacnera – telefon: 737 382 622

 • Příští neděle je Misijní neděle. Motto letošní Misijní neděle zní: “Budete mými svědky” (Sk1,8) Sbírky budou na podporu misií ve světě. V Přibicích se můžete zapojit to pečení misijního koláče.

28. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 9. října 28. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Prokešovu


Pondělí 10.října
18:00 Vranovice Za ……


Úterý 11.října
18:00 Přibice Za ……


Středa 12.října
18:00 Ivaň Za ……


Čtvrtek 13.října
8:00 Pouzdřany Za ……


Pátek 14.října
17:00 Přibice Za Marii Procházkovu, manžela a duše v očistci
18:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu­


Sobota 15.října
8:00 Ivaň Za ……

18:00 Pouzdřany Za syna a zemřelé z rodiny


Neděle 16. října 29. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Antonína a Marii Dudovy
9:30 Vranovice Za rodinu Skoupou
11:00 Přibice Za Velebovy


 • V neděli 16. října po mši svaté ve Vranovicích můžete za dobrovolný příspěvek ochutnat kaši, která krmí dva miliony dětí v rámci charitativní organizace Mary’s meals.

27. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 2. října 27. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice Za Jaroslava Kilingera a dvoje rodiče a zemřelé z rodiny
11:00 Přibice Za Marii Bombelovu, manžela a živou a zemřelou rodinu


Pondělí 3.října
od 9:00 Vranovice – adorační den farnosti Vranovice
18:00 Vranovice Za ……


Úterý 4.října
18:00 Přibice Za Jana Macha a celou rodinu


Středa 5.října
18:00 Ivaň Za Miloše Bindera


Čtvrtek 6.října
8:00 Pouzdřany – bohoslužba slova


Pátek 7.října
17:00 Přibice Za Marii Procházkovu, manžela a duše v očistci
18:00 Vranovice Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu­


Sobota 8.října
8:00 Ivaň Na dobrý úmysl
od 9:00 Přibice – adorační den farnosti Přibice
16:00
Přibice svátostné požehnání

18:00 Pouzdřany Za Josefa a Marii Topinkovy a syna


Neděle 9. října 28. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Prokešovu


 • Ve čtvrtek 6. října 2022 se děti z farností brněnské diecéze setkají v Brně na Petrově. Jedná se o prvokomunikanty, tj. děti, které v uplynulém školním roce poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Pojedeme vlakem v 8:24 z Vranovic.
  podrobnosti a plakát

 • Adorační den farnosti a den vzájemným modliteb farnosti a bohoslovců připadá ve Vranovicích na pondělí 3. října a v Přibicích na sobotu 8. října. Prosím zapojte se do adorace.

 • Od pondělí začíná na faře výuka náboženství. Děti do 4. třídy v pondělí podle rozvrhu, od 5. třídy ve středu od 18:30.
  V pátek k příležitosti zahájení školního roku jsou děti zvány na mši svatou a potom na faru na opékání a hry.

   

  1. třída

  Pondělí 16:30

  Ilona Kukletová

  2. třída

  Pondělí 17:20

  3. a 4. třída – 1. skupina

  Pondělí 15:00

  o. Jaroslav Sojka

  3. a 4. třída – 2. skupina

  Pondělí 18:30

  5.-6. třída

  Středa 18:30

  Pavel Kukleta

  7.-9. třída

  Středa 18:30

  Hana Mazuchová