4. velikonoční týden 2023 – ohlášky

Neděle 30. dubna 4. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Aleše Holánka a celou rodinu
9:30 Vranovice Za Jana Klimeše a rodinu Liškovu a Klimešovu
11:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy


Pondělí 1. května mše svatá nebude


Úterý 2. května
18:00 Přibice Za zemřelé rodiče, syna, nemocnou osobu a živou rodinu


Středa 3. května
18:00 Ivaň Za Adolfa a Boženu Hafnerovy


Čtvrtek 4. května
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 5. května
17:00 Přibice Za rodinu Hochmanovu, Kadlecovu, Ungrovu a Říhovu a duše v očistci
18:00 Vranovice Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 6. května
8:00 Ivaň Za farníky
9:00 Vranovice Za mládež Májová krojovaná bohoslužba
14:00 Přibice  pohřeb paní Věry Rujzlové
1
8:00 Pouzdřany Za syna, manžela, rodinu Fraňkovu, Hrabcovu a zemřelé z rodiny


Neděle 7. května 5. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Vítězslava Pavloně a prarodiče Procházkovy
9:30 Vranovice Za rodinu Novákovu
11:00 Přibice Za Adama Trumpeše a celou rodinu


 • V pondělí 1. května se vypravíme na autobusovou pouť na Svatou horu u Příbrami. Prosím hlaste se v zákristii nebo u faráře.
  Časy nedělních bohoslužeb v děkanství jsou změněny.
  Odjezd autobusu od kostela: 7:15 z Přibic u kostela, 7:20 z Vranovic u kostela a v 7:30 z Iva ze zastávky. Oběd je objednán na Svaté Hoře. Na zpáteční cestě pravděpodobně ještě navštívíme poutní místo Klokoty u Tábora. Cena cca 1000Kč.

 • 13. května bude diecézní setkání mládeže v Žarošicích. Prosím mladé aby se přihlašovali.

 • V sobotu 27. května 2023 bude v klášteře v Rajhradě pouť donátorů PULS.

3. velikonoční týden 2023 – ohlášky

 

Neděle 23. dubna 3. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Boženu a Františka Bobkovy
9:30 Vranovice Za rodinu Kuželovu a Vítkovu a duše v očistci
11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Valáškovu a Janíčkovu


Pondělí 24. dubna
18:00 Vranovice Za skauty


Úterý 25. dubna
18:00 Přibice Za uzdravení


Středa 26. dubna
18:00 Ivaň Za Milana Stehlíka


Čtvrtek 27. dubna
8:00 Pouzdřany Za Terezii Langovu a zemřelé z rodiny (místo 30. března)


Pátek 28. dubna
17:00 Přibice Za děkana Jaroslava Svobodu
18:00 Vranovice Za Annu Procházkovu, manžela a syna


Sobota 29. dubna
8:00 Ivaň Za prarodiče Čadovy a vnuka Vítězslava Pavloně
18:00 Pouzdřany Za Václava a Marii Kozlovy, syna Jiřího a Zdeňka a zemřelé z rodiny


Neděle 30. dubna 4. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Aleše Holánka a celou rodinu
9:30 Vranovice Za Jana Klimeše a rodinu Liškovu a Klimešovu
11:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy


 • V pondělí 1. května bychom se vypravíme na autobusovou pouť na Svatou horu u Příbrami. Prosím hlaste se v zákristii nebo u faráře.
  Časy nedělních bohoslužeb v děkanství jsou změněny.
  Odjezd autobusu od kostela: 7:15 z Přibic u kostela, 7:20 z Vranovic u kostela a v 7:30 z Iva ze zastávky. Oběd je objednán na Svaté Hoře. Na zpáteční cestě pravděpodobně ještě navštívíme poutní místo Klokoty u Tábora.

 • 13. května bude diecézní setkání mládeže v Žarošicích. Prosím mladé aby se přihlašovali.

2. velikonoční týden 2023 – ohlášky

Neděle 16. dubna 2. neděle velikonoční Neděle Božího milosrdenství
8:00 Ivaň Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice Za Věru Vybíralovu a rodinu Záblackou a Vybíralovu
11:00 Přibice Za Jiřího Tomka a celou rodinu


Pondělí 17. dubna
18:00 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Procházkovu


Úterý 18. dubna
18:00 Přibice Za Aloise Janíčka, bratry a rodiče


Středa 19.dubna
18:00 Ivaň Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Čtvrtek 20.dubna
8:00 Pouzdřany Za Jana Kolesu


Pátek 21.dubna
17:00 Přibice Za důstojného pana Václava Procházku, rodiče a duše v očistci
18:00 Vranovice Za Jana Šťastného, rodiče, prarodiče a celou rodinu


Sobota 22.dubna
8:00 Ivaň Za Filipa Janečka
18:00 Pouzdřany Za farníky


Neděle 23. dubna 3. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Boženu a Františka Bobkovy
9:30 Vranovice Za rodinu Kuželovu a Vítkovu a duše v očistci
11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Valáškovu a Janíčkovu


 • V pondělí 1. května bychom se v případě dostatečného zájmu vypravili na autobusovou pouť na Svatou horu u Příbrami, nejvýznamnější mariánské poutní místo v Čechách. Prosím hlaste se v zákristii nebo u faráře.

 • 13. května bude diecézní setkání mládeže v Žarošicích. Prosím mladé aby se přihlašovali.

Velikonoční týden 2023 – ohlášky

Neděle 9. dubna Neděle Zmrtvýchvstání Páně žehnání pokrmů
8:00 Ivaň Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30 Vranovice Za rodinu Skoupou a Hejnovu
11:00 Přibice Za Jana a Marii Charouzovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
18:00 Pouzdřany Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava a Jiřinu Effenbergerovy, zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku


Pondělí 10. dubna 18:00 Vranovice Za rodiče Netopilovy a zemřelé z rodiny


Úterý 11. dubna 18:00 Přibice Za zemřelého syna Františka Veleby


Středa 12.dubna 18:00 Ivaň Za Bohumila Bradáče a rodiče


Čtvrtek 13.dubna 8:00 Pouzdřany Za farníky


Pátek 14.dubna
17:00 Přibice Za Jakuba Blažeje
18:00 Vranovice Na úmysl dárce
19:00 Vranovice modlitba za seslání Ducha svatého a poté i praktická příprava na sobotní slavnost biřmování


Sobota 15.dubna
v Ivani mše svatá nebude
10:00 Vranovice Za biřmovance Svátost biřmování
18:00 Pouzdřany Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny


Neděle 16. dubna 2. neděle velikonoční Neděle Božího milosrdenství
8:00 Ivaň Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice Za Věru Vybíralovu a rodinu Záblackou a Vybíralovu
11:00 Přibice Za Jiřího Tomka a celou rodinu


 • V sobotu 15. dubna v 10:00 bude ve Vranovicích biřmovat biskup Pavel Konzbul. Srdečně zvu všechny věřící na tuto slavnost a prosím, abychom podpořili svými modlitbami biřmovance. Například každodenní modlitbou Vzývání Ducha Svatého (kancionál 003). Také zvu na páteční vigilii, při které se budeme duchovně připravovat na slavnost biřmování.

 • Přeji a vyprošuji požehnané prožití velikonočních svátků a radost z naší záchrany. o. Jaroslav Sojka

 • Na příští neděli (2. Velikonoční) prosím přineste pokladničky postní almužny.

 • V pondělí 1. května bychom se v případě dostatečného zájmu vypravili na autobusovou pouť na Svatou horu u Příbrami, nejvýznamnější mariánské poutní místo v Čechách. Prosím hlaste se v zákristii nebo u faráře.

Svatý týden 2023 – ohlášky

Neděle 2. dubna Květná (pašijová) neděle
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Jana Pražáka a dvoje rodiče (Jiří Jeniš)
11:00 Přibice Za Vladimíra Bendy, rodiče a bratra a za živou rodinu (Jiří Jeniš)
Svátost smíření: Vranovice 13:30-14:30 (Pavel Pacner a J. Sojka)
Ivaň 15:00-15:30
(Pavel Pacner)
Přibice 15:00-16:00
(Josef Kubeš a Martin Kohoutek)
15:00 Vranovice
pobožnost křížové cesty


Pondělí 3. dubna
18:00 Vranovice Za Jana a Marii Lounkovy a zemřelou rodinu


Úterý 4. dubna
18:00 Přibice Za Růženu Valáškovu, manžela, tři syny a živou rodinu (úmysl z úterý 28.března)

Středa 5.dubna
18:00 Ivaň Za Josefa, Aloise a Annu Klementovy a duše v očistci

Čtvrtek 6.dubna Zelený čtvrtek
17:00 Přibice Za Jaroslava Prokeše a dceru Marii
18:00 Vranovice Za farníky


Pátek 7.dubna Velký Pátek den přísného postu
adorace v kostelích podle rozpisu od 8:30
11:00 Ivaň křížová cesta obcí
15:00 Vranovice – velkopáteční obřady
17:00 Přibice – velkopáteční obřady­


Sobota 8.dubna Bílá sobota
8:00 Vranovice ranní chvály – denní modlitba církve a obřad Effeta
adorace v kostelích podle rozpisu od 8:30
20:00 Vranovice Za nově pokřtěné věřící


Neděle 9. dubna Neděle Zmrtvýchvstání Páně žehnání pokrmů
8:00 Ivaň Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30 Vranovice Za rodinu Skoupou a Hejnovu
11:00 Přibice Za Jana a Marii Charouzovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
18:00 Pouzdřany Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava a Jiřinu Effenbergerovy, zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku


 • Velký pátek je den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).

 • V sobotu 15. dubna v 10:00 bude ve Vranovicích biřmovat biskup Pavel Konzbul.

 • Přeji a vyprošuji požehnané prožití velikonočních svátků a radost z naší záchrany. o. Jaroslav Sojka