Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
20. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Kocmanovy a rodiče
15:00
Vranovice – Dům pro seniory
Pondělí
21. dubna
Pondělí velikonoční
8:00
Ivaň
Za rodiče Hafnerovy a živou rodinu
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Helikarovu a Žákovu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Pišťkovy a zemřelé z rodiny
Středa
23. dubna
18:00
Vranovice
Za Markétu a Drahomíra Dofkovy a jejich děti
Čtvrtek
24. dubna
17:00
Ivaň
Za Jakuba a Marii Klouparovy
18:00
Vranovice
Za Jana Klimeše, rodiče a rodinu Liškovu
Pátek
25. dubna
18:00
Vranovice
Za Skauty
Sobota
26. dubna
17:00
Ivaň
Za Josefku a Jana Hromkovy a rodiče
18:00
Vranovice
Za dar zdraví a šťastný průběh operace
Neděle
27. dubna
Svátek Božího milosrdenství
8:00
Ivaň
Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Kozla, syna Jiřího a Karla Dunaje
Ohlášky
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů na Velikonoce.
  • Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav Svatého týdne.
  • Děkuji za výpomoc na farní zahradě.
  • V sobotu 26. 4. v 15:00 bude ve Vranovicích 1. sv. zpověď dětí.
  • Příští neděli se ve Vranovicích bude konat konat 1. sv. přijímání. Pamatujeme na děti a
    jejich rodiče v modlitbách.
  • Srdečně zveme děti z naší farnosti na Jeden den na Petrově, který se koná ve čtvrtek 29. května 2014. Jedná se o poznávací a zábavný den pro děti od 1. do 9. třídy na brněnském biskupství. Vzadu v kostele jsou přihlášky, které odevzdejte do 28. dubna manželům Kukletovým. Pokud Vaše děti pojedou, je třeba je v tento den omluvit z výuky ve škole. Podrobné informace najdete také na farních webových stránkách zde.
Příspěvek byl publikován v rubrice Ohlášky a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.