1. adventní neděle – ohlášky

Neděle 27. listopadu 1. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za rodiče Petránovy

9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče

11:00 Pouzdřany Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy


 

Pondělí 28. listopadu

14:30 Ivaň  pohřeb paní Marie Růžičkové

17:00 Vranovice  Za rodiče bratra a sestru


 

Úterý 29. listopadu

16:30 Pouzdřany Za všechny ty, kteří žijí v nějaké závislosti


 

Středa 30. listopadu svátek sv. Ondřeje

16:00 Ivaň  Za zemřelého Václava Kociána a duše v očistci


 

Čtvrtek 1. prosince

17:00 Vranovice  Za všechny nevěřící a hledající


 

Pátek 2. prosince

17:00 Vranovice  Za rodiče, příbuzné a známé a duše v očistci


 

Sobota 3. prosince

16:00 Ivaň  Za Josefa Klementa a dvoje rodiče


 

Neděle 4. prosince 2. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za Františka Brabce a manželku

9:30 Vranovice  Za Jana Veselého a sestru a dvoje rodiče

11:00 Pouzdřany Za Eduarda Navrátila syna a zemřelé z rodiny


 

  • V záskristii jsou k dostání kalendáře na rok 2017.
  • V sobotu 10. prosince jste zváni na odpolední adventní farní duchovní obnovu.