12. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 25. června – 12. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Václava Petrána a otce

9:30 Vranovice Za Annu a Jana Listovy, dceru a rodiče   

11:00 Pouzdřany Za rodiče Müllerovy, Navrátilovy a syna


Pondělí 26. června

18:00 Vranovice Za Jana Paara


Úterý 27. června

18:00 Pouzdřany Na poděkování za dar manželství


Středa 28. června

18:00 Ivaň Za Jaroslava,Jaroslavu a Jana Pavlovy a rodinu


Čtvrtek 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla

13:00 Vranovice  pohřeb paní Jindřišky Mohylové

18:00 Vranovice  Na úmysl dárce


Pátek 30. června

12:00 Ivaň svatba Moniky Markové a Jiřího Holánka

18:00 Vranovice  Na poděkování k ukončení školního roku


Sobota 1. července

16:00 Vranovice  pohřeb paní Milady Klimešové

18:00 Ivaň Za Jiřího Krále


Neděle 2. července  –  13. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Annu a Václava Toncrovy

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany Za Václava Fialu, Oldřicha a Jarmilu Kozlovy a zemřelé z rodiny


 

  • Na slavnost sv. Petra a Pavla jsme zváni do brněnské katedrály. Pontifikální mše budou slavit: v 9.30 biskup Vojtěch (přenáší Proglas) a v 17.30 arcibiskup Jan Graubner. Podrobnosti oslav viz biskupstvi.cz
  • V pátek 30. června 2017 jsme zváni na děkanské zakončení školního roku s opékáním do Novosedel. Začátek v 19:00 mší svatou. viz plakátek
  • Naše děkanství oslaví Cyrila a Metoděje společnou poutí v Přibicích u studny apoštolky v neděli 9. července v 10:30. Mši svaté bude předsedat biskup Pavel Konzbul.
  • Blíží se Celostátní setkání mládeže v Olomouci (15.-20. srpna). Prosím mládež, aby se přihlašovala na: olomouc2017.signaly.cz
  • Nabízím týdenní pěší pouť 22. – 29. července pro všechny, kteří hledají a potřebují Boží milosrdenství ve svém životě. Během pouti nechybí modlitba, mše svatá, zpěv, sdílení, mlčení. Je zajištěno jídlo, pití, noclehy a doprovodné vozidlo. Povedu proud z Hodonína do Slavkovic. www.pout.cz Přihlášky elektronicky vyplťe do pátku 30.června.
  • Požehnané prázdniny všem a ochranu P. Marie přeje

o. Jaroslav