2. vánoční týden – ohlášky

Neděle 31. prosince Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa
(mše s obnovou manželských slibů)

8:00 Ivaň  Za Antonína Procházky a rodiče
9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu
11:00 Přibice Za rodiny


Pondělí 1. ledna   slavnost Matky Boží Panny Marie
(zasvěcený – povinný svátek)

8:00 Ivaň Za lidi dobré vůle a pokoj a mír ve světě
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost
15:00 Pouzdřany Za kněze a řeholníky


Úterý 2. ledna
17:00 Přibice Za Aloise Procházku, manželku a duše v očistci


Středa 3. ledna
17
:00 Ivaň  Za rodiny


Čtvrtek 4. ledna
9:00 Pohořelice mše kněží našeho mikulovského děkanství – děkanská rekolekce


Pátek 5. ledna
17:00 Přibice
Za manžele Mackovy, vnuka a dvoje rodiče a celou rodinu
18:00 Vranovice Za Antonína a Drahomíru Jatelovy a dvoje rodiče


Sobota 6. ledna
8:00 Ivaň
  Za Marii a Josefa Bauchovy a duše v očistci
17:00 Pouzdřany Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny


Neděle 7. ledna slavnost Zjevení Páně – Tři králové

8:00 Ivaň  Za koledníky tříkrálové sbírky

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci


Tříkrálová sbírka

Vranovice – 6. ledna sraz a požehnání koledníkům v 7:30 v kostele
Pouzdřany – 6. ledna od 13 hodin, informace paní Zmrzlíková
Přibice – 6. ledna od 14 hodin, informace: Eva Hájková, Ivo Procházka, sraz koledníků ve 13 hodin v sále Obecního hostince
Ivaň – 7. ledna sraz koledníků na mši svaté v 8 hodin, po mši sbírka


  • V sobotu 13. ledna v 18 hodin ve Vranovicích komorní sbor pro duchovní hudbu
    Ensemble Versus z Brna a přednese Tříkrálový program.
  • Od úterý bude pokračovat výuka náboženství i příprava na biřmování.
  • Ve středu budu navštěvovat nemocné, prosím nebojte se přihlásit.
  • Přeji radosta požehnaný nový rok a pokoj do Vašich rodin. o. Jaroslav Sojka
Příspěvek byl publikován v rubrice Ohlášky a jeho autorem je Jaroslav Sojka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.