1. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 7. ledna slavnost Zjevení Páně – Tři králové

8:00 Ivaň  Za koledníky tříkrálové sbírky
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci


Pondělí 8. ledna   – svátek Křtu Páně
17:00
Vranovice  Na úmysl dárce


Úterý 9. ledna
17:00 Přibice
Na poděkování za dar manželství


Středa 10. ledna
17:00 Ivaň  Za odpovědnou volbu prezidenta


Čtvrtek 11. ledna
8:00 Pouzdřany
Na poděkování


Pátek 12. ledna
17:00 Přibice
Za Jarmilu Ševčíkovu, manžela, syna, rodiče a sourozence
18:00 Vranovice Za Antonína Klimeše, manželku a dcery


Sobota 13. ledna

8:00 Ivaň  Za farnost
12:00 Vranovice pohřeb paní Heleny Soukupové

17:00 Pouzdřany Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syna Stanislava a zemřelé z rodiny
18:00 Vranovice tříkrálový koncert Ensemble Versus


Neděle 14. ledna 2. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana, babičku a rodinu Strakovu a duše v očistci


  • Mikulovští kněží srdečně zvou na pouť autobusem do Filipova, kde se před 152 roky zjevila Panna Maria. Odjezd v pátek 12. ledna po 20 hodině. Pontifikální poutní mše svatá v 4:00 ve Filipově a na zpáteční cestě zastávka v Jablonném u sv. Zdislavy. Návrat v sobotu 13.ledna odpoledne či v podvečer.
  • V sobotu 13. ledna v 18 hodin ve Vranovicích komorní sbor pro duchovní hudbu
    Ensemble Versus z Brna a přednese Tříkrálový koncert s duchovními skladbami 16. a 20. století (Josquin, Lasso, Zangius / Poulenc, Pärt)