Vánoční týden – ohlášky

Neděle 22. prosince 4. adventní neděle

8:00 Ivaň Za sestry Vokalovy
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou a zemřelou rodinu Rujzlovu
14:30 – 15:30 Přibice předvánoční svátost smíření (o. J. Komárek a J. Sojka)
16:00 – 17:00 Vranovice předvánoční svátost smíření (o. J. Komárek a J. Sojka)
18:00 – 18:30 Ivaň předvánoční svátost smíření (o. V. Zahrádka a J. Sojka)


Pondělí 23. prosince
8:00 Vranovice
Na úmysl dárce


Úterý 24. prosince Štědrý večer – vigilie Narození Páně

19:00 Ivaň Za Žofii Čermákovu a rodinu o. Martin Hönig
20:00 Pouzdřany Za Oldřicha Svobody a bratry
21:30 Přibice Za uzdravení Petra Bartoníka
23:00 Vranovice Za Antonína Furcha, manželku a duše v očistci


Středa 25. prosince Narození Páně – Boží hod vánoční

8:00 Ivaň  Za Františka Pavloně a vnuka
9:30 Vranovice  Za zemřelou Helenu a Stanislava Maškovi a duše v očistci
11:00 Přibice Za bratry Nekolovy


Čtvrtek 26. prosince svátek sv. Štěpána
8:00 Pouzdřany Za rodiče Krčmářovi, syna a rodinu Beranovu (přesun z 25.12.)
9:30 Vranovice  Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
11:00 Přibice Na dobrý úmysl dárce


tek 27. prosince svátek sv. evangelisty Jana
10:00 Domov pro seniory Vranovice Vánoční bohoslužba pro veřejnost a klienty
17:00 Ivaň  Za vinaře (žehnání vín při mši sv.)


Sobota 28. prosince svátek sv. Betlémských dětí

17:00 Pouzdřany
Za Oldřicha Svobodu a celou rodinu


Neděle 29. prosince svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa
8:00 Ivaň  Za Antonína Procházku a rodiče
9:30 Vranovice  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Annu Kopřivovu a sourozence


  • Sbírky o vánočních svátcích budou na opravy kostelů.
  • Přeji požehnané a radostné Vánoce a pokojný nový rok. o. Jaroslav Sojka
Příspěvek byl publikován v rubrice Ohlášky a jeho autorem je Jaroslav Sojka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.