2. vánoční týden – ohlášky

Neděle 29. prosince svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:00 Ivaň  Za Antonína Procházku a rodiče
9:30 Vranovice 
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za Annu Kopřivovu a sourozence


Pondělí 30. prosince
17:00 Vranovice
Na poděkování za přijatá dobrodiní


Úterý 31. prosince
17:00 Pouzdřany
Za kněze a řeholníky (vigilie slavnosti Matky B. P. Marie)


Středa 1. ledna slavnost Matky Boží Panny Marie
(zasvěcený svátek – nedělní účast)

8:00 Ivaň Za Jana Kvapila a rodiče
9:30 Vranovice 
Za zemřelou rodinu Jatelovu a Bělušovu
11:00 Přibice Za živou rodinu Varmužkovu, Šenovu a Effenbergerovu


Čtvrtek 2. ledna


Pátek 3. ledna
13:00 Ivaň  pohřeb paní Boženy Petránové
17:00 Přibice
Za zemřelé rodiče Effenbergerovy, Varmužkovy a duše v očistci
18:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 4. ledna

8:00 Ivaň  Na úmysl dárce
17:00 Pouzdřany Za rodinu Benešovu a Kilingerovu, manžela Jaroslava a zemřelé z rodiny


Neděle 5. ledna slavnost Zjevení Páně (Tři králové)

8:00 Ivaň  Za koledníky tříkrálové sbírky
9:30 Vranovice  Na dobrý úmysl
11:00 Přibice Za Jana Macka, manželku a za celou živou i zemřelou rodinu


Tříkrálová  sbírka:

Ivaň

Pouzdřany

Přibice

Vranovice

neděle 5.1.
od 9 hodin

pátek 3.1.
od 15 hodin

sobota 4.1.
od 14 hodin

sobota 11.1.
od 8 hodin

Sraz koledníků:

Koordinátor:

na mši v 8:00

13.30 na obecním úřadě
Eva Hájková
Ivo Procházka

8:00 v kostele
Marek Mazuch (734 101 938)

  • Ve sbírkách o Vánocích jste darovali: v Ivani 11.302Kč, v Pouzdřanech 5.532Kč, v Přibicích 13.065Kč a ve Vranovicích 27.784Kč.
  • Přeji požehnaný pokojný nový rok 2020. o. Jaroslav Sojka
Příspěvek byl publikován v rubrice Ohlášky a jeho autorem je Jaroslav Sojka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.